Em làm kế toán nào giờ chỉ làm trên phần mềm bravo, misa, Giờ e xin vô cty tư vấn xây dựng làm trên excel em còn mông lung quá.
Anh/chị đã từng làm kế toán excel cho em xin chúc kinh nghiệm ạ

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq