Kinh Nghiệm Hướng dẫn Giả sử một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật có trình tự những gen là EFGHIK 2022

Update: 2022-08-05 14:15:16,You Cần kiến thức và kỹ năng về Giả sử một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật có trình tự những gen là EFGHIK. Quý khách trọn vẹn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả đc lý giải rõ ràng hơn.

638

Giả sử một nhiễm sắc thể có trình…

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự những gen là EFGHIK bị đột trở thành nhiễm sắc thể có trình tự những gen là EFGHIKIK. ?

0

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự những gen là EFGHIK bị đột trở thành nhiễm sắc thể có trình tự những gen là EFGHIKIK. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng A. hòn đảo đoạn. B. lặp đoạn. C. chuyển đoạn.

D. mất đoạn

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Giả sử một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật có trình tự những gen là ABCDEFGH bị đột trở thành NST có trình tự những đoạn như sau: HGABCDEF. Dạng đột biến đó là

A.

B.

C.

D.


10 c�u hi

| Total Attempts: 151

 • Dạng đột biến nào sau đấy là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?

  • Đảo vị trí một cặp nuclêôtit.

  • Chuyển đoạn nhiễm sắc thể.

 • Ở người, bệnh ung thư máu được phát hiện là vì đột biến

  • Mất đoạn nhiễm sắc thể 21.

  • Lặp đoạn nhiễm sắc thể 20.

  • Mất đoạn nhiễm sắc thể 23.

  • Lặp đoạn nhiễm sắc thể 23.

 • Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự những gen là EFGHIK bị đột trở thành nhiễm sắc thể có trình tự những gen là EFGHIKIK. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng

 • Quá trình nào trình làng trong nhân tế bào đã tạo cơ sở cho việc nhân đôi nhiễm sắc thể?

  • Sự tổng hợp của những nhiễm sắc thể trong phân bào

  • Sư co xoắn và tháo xoắn mang tính chất chất chu kỳ luân hồi của những nhiễm sắc thể trong phân bào

  • Sự nhân đôi của lõi ADN trong nhiễm sắc thể

  • Sự tổng hợp protêin trong tế bào

 •  Nhiễm sắc thể của HIV là cấu trúc di truyền nào tại đây?

 • Xét ở Lever siêu hiển vi thì cấu trúc của nhiễm sắc thể có dạng nào tại đây?

  • 1 phân tử ADN 2 mạch thẳng

 • Vi khuẩn E.coli thuộc nhóm sinh vật nhân sơ, có bao nhiêu phân tử ADN trong 1tế bào vi trùng E.coli?

 • Số phân tử ADN dạng thẳng trong tinh trùng của người là bao nhiêu?

 • Đặc điểm nào của NST để nó trở thành vật chất di truyền ở Lever tế bào của sinh vật?

  • Có kĩ năng tự nhân đôi, phân li và tổng hợp

  • Ổn định về số lượng và cấu trúc ở từng loài

  • Mang hệ gen và tham gia vào cơ chế di truyền

  • Luôn đặc trưng cho loài về số lượng và cấu trúc

 • Thực chất, khi nói tới việc bộ NST của một loài tức là đang đề cập đến yếu tố nào sau?

  • Các NST ở tế bào sinh dưỡng của loài đó

  • Tập hợp toàn bộ NST trong những giao tử của loài đó

  • Tổng số NST trong một thành viên của loài đó

  • Các NST trong một tế bào của loài đó

Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự những gen là ABCD*EFGH bị đột trở thành nhiễm sắc thể có trình tự những gen là ABCBCD*EFGH. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng

Lời giải rõ ràng:

Ta thấy sau đột biến có 2 gen C → đột biến lặp đoạn

Chọn B

VietJack

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Giả sử một nhiễm sắc thể có trình…

0

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự những gen là EFGHIK bị đột trở thành nhiễm sắc thể có trình tự những gen là EFGHIKIK. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng A. hòn đảo đoạn. B. lặp đoạn. C. chuyển đoạn.

D. mất đoạn

Độ khó: Nhận biết

Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự những gen là EFGHIK bị đột trở thành nhiễm sắc thể có trình tự những gen là EFGHIKIK. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng:

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Độ khó: Nhận biết

Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự những gen là EFGHIK bị đột trở thành nhiễm sắc thể có trình tự những gen là EFGHIKIK. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng:

Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự những gen là EFGHIK bị đột trở thành nhiễm sắc thể có trình tự những gen là EFGHIKIK. ?

Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự những gen là EFGHIK bị đột trở thành nhiễm sắc thể có trình tự những gen là EFGHIKIK. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng

A. hòn đảo đoạn.

B. lặp đoạn.

C. chuyển đoạn.

D. mất đoạn

Reply
5
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Cập nhật Giả sử một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật có trình tự những gen là EFGHIK ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Review Giả sử một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật có trình tự những gen là EFGHIK tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Tải Giả sử một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật có trình tự những gen là EFGHIK “.

Hỏi đáp vướng mắc về Giả sử một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật có trình tự những gen là EFGHIK

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Giả #sử #một #nhiễm #sắc #thể #ở #một #loài #thực #vật #có #trình #tự #những #gen #là #EFGHIK Giả sử một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật có trình tự những gen là EFGHIK