Group mình có ai gặp TH như mình ko. Sau khi chuyển đổi tt78 được cấp MẬT KHẨU để tra cứu hoá đơn điện tử. Mình đăng nhập vài lần ko được và đã bị khoá. Cks ko can thiệp được, chi cục thuế ko được, giờ phải làm sao???

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn 6QMzYRPEP4s4LQEshZQ6Bx40DD5EIgaWfC5G5LQixNEFZf hRWdy4 zN6aq5ZV ry 7lMXUy7c9tyL ZouBwtWg60RZ6s1A6ICUdO2 qJm1R