Thủ Thuật về Hiện tượng sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài và ếch đồng có gì rất khác nhau Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-09-03 06:35:10,Quý khách Cần biết về Hiện tượng sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài và ếch đồng có gì rất khác nhau. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Mình đc tương hỗ.

519

Trả lời:

Ếch đồng:

– Thụ tinh ngoài

– Đẻ nhiều trứng

– Trứng có màng mỏng dính, ít noãn hoàng.

– Trứng nở thành nòng nọc, tăng trưởng có biến thái.

Thằn lằn:

– Thụ tinh trong

– Đẻ ít trứng

– Trứng có vỏ dai nhiều noãn hoàng.

– Trứng nở thành con, tăng trưởng trực tiếp

Câu 1:

Sinh sản ếch đồng Sinh sản thằn lằn

– Thụ tinh ngoài.

– Đẻ trứng nhiều

– Trứng có màng mỏng dính, ít noãn hoàng.

– Trứng nở thành nòng nọc, tăng trưởng có biến thái.

– Thụ tinh trong.

– Đẻ trứng ít.

– Trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng.

– Trứng tăng trưởng trực tiếp.

– Không qua biến thái.

Câu 2:

Số loài thú hoang dã ở môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nhiệt đới gió mùa cao hơn nữa nhiều so với toàn bộ những môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên địa lí khác trên Trái Đất, là vì môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nhiệt đới gió mùa có khí hậu nóng, ẩm, tương đối ổn định, thích thích phù hợp với việc sông của mọi loài sinh vật. Điều này đã tạo diều kiện cho những loài thú hoang dã ô nhiệt đới gió mùa gió mùa thích nghi và chuyên hóa cao so với những diều kiện sống rất phong phú chủng loại của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
Ví dụ, về yếu tố chuyên hóa tập tính dinh dưỡng của những loài rắn trên đồng ruộng, ở đồng bằng Bắc Bộ: có những loài chuyên ăn rắn, có những loài đa phần ăn chuột, hoặc đa phần ăn ếch nhái hay ăn sâu bọ. Có loài bắt chuột về ban ngày (bắt trong hang), có loài về tối hôm (bắt ở ngoài hang)… Do vậy, trên cùng một nơi trọn vẹn có thể có nhiều loài cùng sống cạnh bên nhau, tận dụng được nguồn sống của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mà không đối đầu với nhau, làm cho số lượng loài thú hoang dã ở nơi đó tăng thêm rõ rệt.

Câu 3:

So sánh điểm lưu ý sinh sản của cá chép vàng, ếch đồng và thằn lằn bóng đuôi dài. Rút ra điểm tiến hóa của ếch đồng so với cá chép vàng, của thằn lằn bóng đuôi dài so với cá chép vàng và ếch đồng.

so sánh hiện tượng kỳ lạ sinh sản của thằn lằn và ếch

So sánh điểm lưu ý sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng.

So sánh điểm lưu ý sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng.

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

So sánh về nơi sống, thời hạn hoạt động giải trí và sinh hoạt, tập tính, sinh sản

Bảng: So sánh điểm lưu ý sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng.

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Hiện tượng sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài và ếch đồng có gì rất khác nhau

Reply
1
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Tải Hiện tượng sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài và ếch đồng có gì rất khác nhau ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Hiện tượng sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài và ếch đồng có gì rất khác nhau tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Hiện tượng sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài và ếch đồng có gì rất khác nhau “.

Hỏi đáp vướng mắc về Hiện tượng sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài và ếch đồng có gì rất khác nhau

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Hiện #tượng #sinh #sản #của #thằn #lằn #bóng #đuôi #dài #và #ếch #đồng #có #gì #khác #nhau Hiện tượng sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài và ếch đồng có gì rất khác nhau