Hoá đơn giấy xuất đầu năm 2021 theo hợp đồng theo nghị định 51, giờ quyết toán giảm giá trị thì giờ em xuất hoá đơn điện tử điều chỉnh hay thay thế trên Misa ạ. Các anh chị giúp em với ạ, em cám ơn!

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq