**HƯỚNG DẪN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 VÀ ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 CHO CƠ QUAN THỐNG KÊ.**

– Bước 1: Truy cập vào trang Web theo đường dẫn https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

– Bước 2: Đăng nhập với Tài khoản: MST/MSDN; Mật khẩu: MST/MSDN => chọn báo cáo năm.

– Bước 3: Vào Menu bấm chọn “Phiếu số 01/DN-TB => Nhập tin để kê khai thông tin cho Phiếu 1/DN-TB và chọn gửi báo cáo tài chính (nếu cần) => xem hình hướng dẫn nha.

18/04/2022

#HoaNguyenACC

May be an image of text