Khi nhận hồ sơ mà phải dọn rác thì chúng ta luôn phàn nàn người đi trước. Có ai biết rằng một bên mặt trái là nó thế nào? vì vậy đừng vội quy chụp tất cả. Chúc cả nhà kế ngày vui!!!
Một chút suy nghĩ nghề kế!!!

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn 6QMzYRPEP4s4LQEshZQ6Bx40DD5EIgaWfC5G5LQixNEFZf hRWdy4 zN6aq5ZV ry 7lMXUy7c9tyL ZouBwtWg60RZ6s1A6ICUdO2 qJm1RAn VBmEj0LPhn7r9Xz5guezTJlexmqlwQ