Kính nhờ mọi người tư vấn giúp em vấn về này với. Công ty em chi hộ giúp 1 công ty nước ngoài tiền thuê văn phòng tại VN, bên cho thuê văn phòng xuất hóa đơn cho bên em, và việc là bên em phải xuất lại hóa đơn cho bên nước ngoài để thu lại tiền đã chi hộ (khách chuyển khoản lại tiền JPY). Mọi người có thể hướng dẫn giúp em xuất hóa đơn sao cho đúng với ạ. Cảm ơn mọi người.

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq