Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH mới nhất 2020 2022

Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH mới nhất 2020 – Đây là Mẫu Tờ khai tham gia bảo đảm xã hội theo Quyết định 888/QĐ-BHXH mới nhất của BHXH nước ta. Tải Mẫu TK1-TS mới nhất 2020 miễn phí tại đây:

 

Tờ khai tham gia BHXH Mẫu TK1-TS theo Quyết 595/QĐ-BHXH trước đây -> Đã được sửa đổi theo Quyết định 888/QĐ-BHXH của BHXH nước ta cụ thể như sau:

———————————————————————————————

 

 

Mẫu TK1-TS

(Ban hành tất nhiên QĐ số: 595/QĐ-BHXH

ngày 14/4/2017 của BHXH nước ta)

 

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

(Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đổ

i thông tin)

 

I. Đối với người

chưa được cấp mã số BHXH

 

(người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] bên dưới đây).

[01]. Họ và tên 

(viết chữ in hoa)

NGUYỄN THỊ MAI.

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: 

12/12/1990 

 [03]. Giới tính: 

Nữ 

[04]. Quốc tịch 

nước ta 

 [05]. Dân tộc 

Kinh

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): .

Dịch vọng Hậu

[06.2]. Huyện 

(quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh)

Cầu giấy 

 [06.3]. Tỉnh (Tp): 

Hà Nội

[07]. Địa chỉ nhận hiệu quả: [07.1]. số ngôi nhà, đường phố, thôn xóm: 

Số 181

[07.2]. Xã 

(phường, thị trấn)

Dịch vọng Hậu 

 [07.3] Huyện 

(quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh)

:

Cầu giấy 

 [07.4].Tỉnh (Tp): 

Hà Nội.

[08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước:

164265265

[09]. Số điện thoại liên hệ: 

[10]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ 

(đối với trẻ em bên dưới 6 tuổi)

: ….

[11]. Mức tiền đóng: 

5.000.000 

[12]. Phương thức đóng: 

Hàng tháng

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

[13]. Nơi đăng ký đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh ban sơ 

(ko áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

Trung tâm Y tế phường Dịch vọng Hậu 

(danh sách đăng ký điểm KCB ban sơ được cơ quan lại BHXH thông báo từng năm gửi cho cho đơn vị, Ủy Ban Nhân Dân xã, đại lý thu)

.

[14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục tất nhiên) và ko phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

II. Đối với người

đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

 

(người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05] bên dưới đây)

[01]. Họ và tên 

(viết chữ in hoa)

: .

ĐẶNG THỊ TRANG

[02]. Ngày, tháng, năm sinh:

12/10/1990.

[03]. Mã số BHXH:

0115174058

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu:

Ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: bọn họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan lại đến chức danh, công việc và nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, điểm đăng ký KCB ban sơ…

[05]. Hồ sơ tất nhiên (nếu có): 

– Đối với người điều chỉnh thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh. – Đối với người tham gia được hưởng trọn quyền lợi BHYT cao rộng, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

    Sau Khi trả mỹ xong việc kê khai, người tham gia ký ghi rõ bọn họ tên. Trường hợp kê khai thay đổi về nhân thân (bọn họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh, giới tính) đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì phải có xác nhận của đơn vị điểm người lao động đang làm việc. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì ko phải xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

(chỉ áp dụng đối với người lao động đang tham gia BHXH buộc phải thay đổi bọn họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

………, ngày ……. tháng ……. năm …….

Người kê khai

(Ký

, ghi rõ bọn họ tên)

 

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

(Trách nhiệm lập: Người tham gia hoặc chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình có người tham gia BHYT theo hộ gia đình chưa có mã số BHXH.)

Họ và tên chủ hộ: …………………….. Số điện thoại (nếu có): ………………………

Địa chỉ: Thôn (bạn dạng, tổ dân phố) ……………… Xã (phường, thị trấn): ………………………

Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): …………………. Tỉnh (Tp): ……………………..

S

tt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi cấp giấy khai sinh

Mối quan lại hệ với chủ hộ

SỐ CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

1

Ghi đầy đủ bọn họ và tên của từng người trong hộ gia đình.

 

 

 

Trường hợp chưa xác định được điểm cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (ngôi trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai) hoặc ghi theo điểm đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

vợ, chồng, con, cháu…

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Trường hợp chưa có mã số BHXH thì kê khai các chỉ tiêu tại phần I của Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

– Người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác các thành viên hộ gia đình, ko phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chứng minh tình trạng tham gia.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

..….

, ngày …….

tháng ……..

năm …….

Người kê khai

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

– Trường hợp chưa xác định được mã số BHXH thì người kê khai có thể tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn (nếu đủ điều khiếu nại).

 

————————————————————————

Tải Mẫu TK1-TS về tại đây

:

 

 

Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail: 

[email protected]

 (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

———————————————————————————————-

 

Cách ghi mẫu TK1-TS xem tại đây

:

Xem thêm: 

————————————————————————————————–

 

Tác_Giả_2 chúc các bạn thành công!

Các bạn có nhu muốn muốn học tập thực hành làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu ngốn TSCĐ….lập báo cho biết giải trình tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia: 

Lớp 

 

thực tế tại Tác_Giả_2

Bài viết Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH mới nhất 2020 2021-09-05 18:05:00

#Mâu #TK1TS #Tờ #khai #tham #gia #BHXH #mới #nhất