Mấy thím cho e hỏi là bây giờ có người lấy ảnh của bạn em làm avt, ảnh bìa, còn đăng bài nữa. Nhưng mà lại không lấy tên giống thì có cách nào report không ạ. Em sợ sau này nó lấy đi lừa đảo các thứ thì toi ?

Có thể là hình ảnh về 1 người
Source_#group_voz_4663452077015228_4897361000291000 _like_0_Share_0