Thủ Thuật về Chữ viết của người chăm được hình thành vào thời hạn nào? Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-06-24 05:53:57,Quý khách Cần biết về Chữ viết của người chăm được hình thành vào thời hạn nào?. You trọn vẹn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad được tương hỗ.

682

Haylamdo xin trình làng vướng mắc trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X sách Kết nối tri thức có đáp án rõ ràng giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giảng dạy và giúp học viên ôn trắc nghiệm môn Lịch sử 6 đạt kết quả cao.

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
  • Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Câu hỏi nhận ra

Câu 1. Vương quốc Chăm-pa được hình thành vào lúc thời hạn nào tại đây?

A. Đầu thế kỉ I.

B. Cuối thế kỉ II.

C. Đầu thế kỉ III.

D. Cuối thế kỉ IV.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: B.

Cuối thế kỉ II, Vương quốc Chăm-pa được hình thành (SGK Lịch Sử 6/ trang 92).

Câu 2. Năm 192, dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, người dân huyện Tượng Lâm đã nổi dậy khởi nghĩa, lật đổ ách cai trị của

A. nhà Hán.

B. nhà Ngô.

C. nhà Lương.

D. nhà Đường.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Năm 192, dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, người dân huyện Tượng Lâm đã nổi dậy khởi nghĩa, lật đổ ách cai trị của nhà Đường (SGK Lịch Sử 6/ trang 92).

Câu 3. Tên gọi ban sơ của vương quốc Chăm-pa là gì?

A. Pa-lem-bang.

B. Lâm Ấp.

C. Chân Lạp.

D. Nhật Nam.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: B.

Tên gọi ban sơ của vương quốc Chăm-pa là Lâm Ấp (SGK Lịch Sử 6/ trang 92).

Câu 4. Trước thế kỉ VIII, người Chăm đã xây dựng một vương quốc khá hùng mạnh ở

A. ven sông Bạch Đằng.

B. vùng cửa sông Tô Lịch.

C. ven sông Thu Bồn.

D. vùng Phong Khê.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: C.

Trước thế kỉ VIII, người Chăm đã xây dựng một vương quốc khá hùng mạnh ở ven sông Thu Bồn (SGK Lịch Sử 6/ trang 93).

Câu 5. Thế kỉ IX, người Chăm-pa chuyển Kinh đô từ Vi-ra-pu-ra về

A. Sin-ha-pu-ra.

B. In-đra-pu-ra.

C. Pa-lem-bang.

D. Pi-rê.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: B.

Thế kỉ IX, người Chăm-pa chuyển Kinh đô từ Vi-ra-pu-ra về In-đra-pu-ra (SGK Lịch Sử 6/ trang 93).

Câu 6. Từ thế kỉ IV, người Chăm đã cải biến chữ viết của người Ấn Độ để tạo thành khối mạng lưới hệ thống chữ

A. Chăm cổ.

B. Mã Lai cổ.

C. Khơ-me cổ.

D. Môn cổ.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Từ thế kỉ IV, người Chăm đã cải biến chữ viết của người Ấn Độ để tạo thành khối mạng lưới hệ thống chữ Chăm cổ (SGK Lịch Sử 6/ trang 94).

Câu 7. Cư dân Chăm-pa sáng tạo ra chữ Chăm cổ trên cơ sở của hệ chữ viết nào tại đây?

A. Chữ Phạn của Ấn Độ.

B. Chữ La-tinh của La Mã.

C. Chữ Hán của Trung Quốc.

D. Chữ hình nêm của Lưỡng Hà.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Từ thế kỉ IV, người Chăm đã cải biến chữ Phạn của người Ấn Độ để tạo thành khối mạng lưới hệ thống chữ Chăm cổ (SGK Lịch Sử 6/ trang 94).

Câu hỏi thông hiểu

Câu 8. Lãnh thổ của vương quốc Chăm-pa đa phần thuộc khu vực nào của Việt Nam lúc bấy giờ?

A. Tây Bắc.

B. Đông Bắc.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Nam Trung Bộ.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: D.

Lãnh thổ của vương quốc Chăm-pa đa phần thuộc khu vực Nam Trung Bộ của Việt Nam lúc bấy giờ (SGK Lịch Sử 6/ trang 92).

Câu 9. Hiện nay ở Việt Nam có khu công trình xây dựng văn hoá Chăm nào đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá toàn thế giới?

A. Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam).  

B. Tháp Chăm (Phan Rang).

C. Tháp Pô Nagar (Khánh Hòa).                                     

D. Tháp Hoà Lai (Ninh Thuận).

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Thánh địa Mỹ Sơn được tổ chức triển khai UNESCO công nhận là Di sản văn hoá toàn thế giới vào năm 1999.

Câu hỏi vận dụng

Câu 10. Nội dung nào tại đây không đúng khi nói về đời sống kinh tế tài chính của dân cư Chăm-pa?

A. Trồng lúa nước ở những cánh đồng dọc theo lưu vực những dòng sông.

B. Nghề khai thác lâm sản (trầm hương, kì nam, ngà voi quý và hiếm…) rất tăng trưởng.

C. Có sự giao lưu, marketing với nhiều vương quốc, như: Trung Quốc, Ấn Độ…

D. Nền kinh tế tài chính đóng kín, không tồn tại sự tiếp xúc, giao lưu với bên phía ngoài.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: D.

Vương quốc Chăm-pa là một TT marketing quốc tế thời bấy giờ, liên kết với Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều vương quốc khác (SGK Lịch Sử 6/ trang 93).

Câu 11. Nội dung nào tại đây không đúng khi nói về tổ chức triển khai xã hội của dân cư Chăm-pa?

A. Vua thường được giống hệt với một vị thần.

B. Xã hội gồm có: tăng lữ, quý tộc, dân tự do và nô lệ.

C. Dưới vua là tể tướng và hai quan đại thần: một văn, một võ.

D. Cả nước chia thành 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là Lạc tướng.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: D.

Nội dung đáp án D phản ánh về tổ chức triển khai của nhà nước Văn Lang.

Câu 12. Nội dung nào tại đây không phải thành tựu văn hóa truyền thống của dân cư Chăm-pa?

A.Thánh địa Mỹ Sơn.

B. Phật viện Đồng Dương.

C. Lễ hội Ka-tê.

D. Hệ đếm lấy số 10 làm cơ sở.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: D.

Hệ đếm lấy số 10 làm cơ sở là thành tựu của dân cư Ai Cập cổ đại.

Câu 13. Nội dung nào tại đây phản ánh đúng về Vương quốc Chăm-pa?

A. Ra đời sau thắng lợi của trận chiến đấu chống lại ách đô hộ của nhà Hán.

B. Hoạt động kinh tế tài chính chính của dân cư Chăm-pa là khai thác thủy – thủy món ăn hải sản.

C. Cư dân Chăm-pa đã sáng tạo ra chữ viết riêng, gọi là chữ Khơ-me cổ.

D. Phật giáo là tôn giáo duy nhất được dân cư Chăm-pa sùng mộ.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Năm 192, dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, người dân huyện Tượng Lâm đã nổi dậy khởi nghĩa, lật đổ ách cai trị của nhà Đường, lập ra nhà nước Lâm Ấp (SGK Lịch Sử 6/ trang 92).

Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

1. Quá trình hình thành và bước tiên phong tăng trưởng của vương quốc Chăm-pa.

a. Vương quốc Chăm-pa Ra đời

– Thời kì Bắc thuộc, nhà Hán đã thiết lập ách cai trị so với vùng đất ở phía Nam dãy Hoành Sơn việt nam, đặt tên thường gọi là quận Nhật Nam.

–  Năm 192, Khu Liên lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm (huyện xa nhất của quận Nhật Nam) nổi dậy lật đồ ách cai trị của nhà Hán, lập ra Vương quốc Chăm-pa.

b. Chặng đường mười thế kỉ thứ nhất

– Trước thế kỉ VIII, người Chăm đã xây dựng một vương quốc khá hùng mạnh ở ven sông Thu Bồn (ở Trà Kiệu, Duy Xuyên, Quảng Nam)

– Thế kỉ VIII, kinh đô của Chăm-pa dịch chuyển về phía nam (ở vùng đất Phan Rang, Ninh Thuận).

– Thế kỉ IX, người Chăm lại chuyển kinh đô về Đồng Dương (Thăng Bình, Quảng Nam).

2. Hoạt động kinh tế tài chính và tổ chức triển khai xã hội

a. Hoạt động kinh tế tài chính

– Nông nghiệp: trồng lúc nước là ngành kinh tế tài chính chính.

– Thủ công nghiệp và khai thác lâm sản cũng rất tăng trưởng.

– Vương quốc Chăm-pa trở thành cầu nối trao đổi, marketing thường xuyên với thương nhân những nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập.

b. Tổ chức xã hội

– Vua là “đấng tối cao”, đứng đầu vương quốc.

– Bộ máy nhà nước: chia giang sơn thành những châu, huyện, làng.

– Xã hội có sự phân loại giàu, nghèo với những tầng lớp chính: tăng lữ, quý tộc, nông dân, dân tự do, nô lệ.

3. Một số thành tựu văn hóa truyền thống tiêu biểu vượt trội

– Chữ viết: sáng tạo ra chữ Chăm cổ trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ.

– Tín ngưỡng, tôn giáo:

+ Tín ngưỡng đa thần (thần Núi, thần Nước, thần Lúa, thần Biển,..).

+ Phật giáo, Hin-đu giáo,… gia nhập vào Chăm-pa.

– Kiến trúc, điêu khắc: dân cư Chăm-pa xây dựng nhiều đền, tháp thờ thần, Phật như: Thánh địa Mỹ Sơn, Phật viện Đồng Dương (Quảng Nam),…

– Tổ chức nhiều liên hoan trong năm.

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Down Chữ viết của người chăm được hình thành vào thời hạn nào? ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Chữ viết của người chăm được hình thành vào thời hạn nào? tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Chữ viết của người chăm được hình thành vào thời hạn nào? “.

Thảo Luận vướng mắc về Chữ viết của người chăm được hình thành vào thời hạn nào?

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Chữ #viết #của #người #chăm #được #hình #thành #vào #thời #gian #nào Chữ viết của người chăm được hình thành vào thời hạn nào?