Thủ Thuật về Đạo đức của Đảng thể hiện trên máy điểm Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-09-10 19:15:11,Bạn Cần biết về Đạo đức của Đảng thể hiện trên máy điểm. You trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Admin được tương hỗ.

674

.

Cập nhật lúc: 05:42, 27/04/2022 (GMT+7)

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng là việc làm trọng tâm, thường xuyên nhằm mục tiêu đảm bảo cho Đảng luôn trong sáng, vững mạnh, có đủ kĩ năng lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Từ Đại hội XII, Đảng đã đặt trách nhiệm xây dựng Đảng về đạo đức ngang với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức triển khai. Quan điểm này được Đại hội XIII tiếp tục thừa kế, bổ trợ update, hoàn thiện với nhiều nội dung, giải pháp đồng điệu.

Quang cảnh Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: H.Hải

Xây dựng Đảng về đạo đức là yếu tố luôn luôn được quản trị Hồ Chí Minh và Đảng ta rất là coi trọng. Ngay từ thời gian năm 1927, trong tác phẩm  “Đường cách mệnh”, ngay ở trang thứ nhất, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nêu ra 23 điều tư cách của một người cách mệnh, trong số đó có những điểm: “Cần kiệm, Cả quyết sửa lỗi mình, Không hiếu danh, Không kiêu ngạo, Nói thì phải làm, Hy sinh, Ít lòng tham muốn về vật chất”. Trong suốt quy trình lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn dành sự quan tâm rất rộng đến giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên; đến xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh”. Nhiều nội dung bài viết, bài rỉ tai của Bác đã đề cập đến yếu tố đạo đức của cán bộ, đảng viên, cũng như của Đảng, thẳng thắn chỉ ra những tổ chức triển khai, thành viên vi phạm đạo đức cách mạng. Theo Người, xây dựng Đảng về đạo đức trước hết là xây dựng tư cách đạo đức của cán bộ, đảng viên; chính vì trong Đk Đảng cẩm quyền, phương thức lãnh đạo của Đảng thể hiện qua tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do đó, đạo đức sẽ là gốc, là nền tảng và “Người cách mạng phải có đạo đức, không tồn tại đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân”. 

Trước đây, nội dung xây dựng Đảng về đạo đức trong những văn kiện của Đảng thuộc nội hàm xây dựng Đảng về tư tưởng. Đến Đại hội XII, lần thứ nhất Đảng đưa công tác làm việc xây dựng Đảng về đạo đức thành một mục riêng, được đặt ngang hàng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức triển khai; trong số đó nhấn mạnh vấn đề: “Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa thành viên, thời cơ, thực dụng” là một trong những phương hướng, trách nhiệm quan trọng của xây dựng Đảng. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thừa kế, bổ trợ update, hoàn thiện quan điểm xây dựng Đảng về đạo đức với nhiều nội dung, giải pháp đồng điệu, trong số đó nhấn mạnh vấn đề: Phải triệu tập xây dựng Đảng về đạo đức, coi đấy là gốc, là nền tảng và là yêu cầu vừa mang tính chất chất cấp thiết, vừa là trách nhiệm trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, đòì hỏi phải nhất quyết, kiên trì tiến hành để đảm bảo Đảng luôn trong sáng, vững mạnh, nâng cao kĩ năng lãnh đạo, cầm quyền. Nghiên cứu, bổ trợ update, hoàn thiện những giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” cho phù thích phù hợp với Đk mới và truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc bản địa, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự trấn áp và điều chỉnh hành vi ứng xử trong việc làm hằng ngày. Thực hiện trang trọng hơn thế nữa những quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương về đạo đức; người giữ chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng làm cho từng cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của tớ, luôn vững vàng trước mọi trở ngại, thử thách và không trở thành cám dỗ bởi tiền tài, vật chất, danh vọng. 

Để tiến hành được tiềm năng xây dựng Đảng về đạo đức, Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra nhiều nội dung, giải pháp đồng điệu, trong số đó cần quan tâm đến một số trong những nội dung, đó là:

Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải nhận thức thâm thúy việc xây dựng Đảng về đạo đức là một việc làm vô cùng hệ trọng, gay go, phức tạp, có ý nghĩa sống còn so với Đảng, quyết sách; một trách nhiệm quan trọng số 1 trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trực tiếp góp thêm phần đảm bảo sự trong sáng, vững mạnh, nâng cao kĩ năng lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Từ đó, thấy rõ trách nhiệm, bổn phận của tớ trong việc nêu cao danh dự, lòng tự trọng bản thân; không ngừng nghỉ tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”; luôn vững vàng trước mọi trở ngại, thử thách và “không trở thành cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng”; đấu tranh có hiệu suất cao với mọi biểu lộ của chủ nghĩa thành viên, bệnh quan liêu, thời cơ, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ,… 

Tiếp đến, tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng trong toàn Đảng theo những giá trị và chuẩn mực Đảng đã xác lập. Theo đó, cần sớm xây dựng, phát hành những chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự trấn áp và điều chỉnh hành vi ứng xử trong việc làm hằng ngày; tiến hành nghiêm tự phê bình và phê bình từ Trung ương đến chi bộ; kịp thời biểu dương những nổi bật nổi bật tiên tiến và phát triển, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; đấu tranh mạnh mẽ và tự tin với những biểu lộ rơi lệch và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống; đưa nội dung giáo dục đạo đức cách mạng vào chương trình đào tạo và giảng dạy của khối mạng lưới hệ thống trường Đảng, những nhà trường của khối mạng lưới hệ thống chính trị, giáo dục quốc dân,… 

Cùng đó, tiến hành nghiêm những quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu những cấp, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu; nêu gương phải thực sự trở thành một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải gương mẫu trong đạo đức, lối sống, thực sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, ra sức phục vụ quyền lợi chung của giai cấp, của Nhân dân, luôn đặt quyền lợi của Đảng, của Nhân dân lên trên quyền lợi thành viên; không ngừng nghỉ tự rèn luyện đạo đức, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, quyết sách pháp lý của Nhà nước,… Thực hiện tốt sẽ tương hỗ cán bộ, đảng viên tự rèn luyện phong thái lãnh đạo, quản trị và vận hành cho mình, rèn luyện phẩm chất đạo đức, góp thêm phần xây dựng Đảng về đạo đức. 

Xây dựng Đảng nói chung và xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng phải trên cơ sở thực hành thực tế dân chủ rộng tự do, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình trong Đảng, thường xuyên lắng nghe và tiếp thu ý kiến góp phần của người dân; minh bạch, minh bạch thông tin và quyết sách trách nhiệm trong Đảng, trong những cơ quan công quyền, trong những tổ chức triển khai đoàn thể để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng; tiến hành có hiệu suất cao việc giám sát của những cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội và Nhân dân so với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt; phối hợp ngặt nghèo giữa giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tôn vinh pháp lý của Nhà nước với giáo dục, tu dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Đây là những nội dung quan trọng góp thêm phần xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức triển khai và cán bộ.

Đặc biệt, nhất quyết, kiên trì tiến hành những Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh với những giải pháp quyết liệt và đồng điệu để ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác làm việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí với phương châm nhất quyết, kiên trì, không ngừng nghỉ nghỉ, không tồn tại vùng cấm, không tồn tại ngoại lệ cho những hành vi tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí; có cơ chế phòng ngừa, răn đe, ngăn ngừa để không thể, không thích, không đủ can đảm tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và coi tham nhũng là một tội phạm; tăng cường công tác làm việc kiểm tra, giám sát, thanh tra, truy thuế kiểm toán, khảo sát, truy tố, xét xử, thi hành án nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao công tác làm việc phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí. 

Có thể nói, xây dựng Đảng về đạo đức trong quá trình lúc bấy giờ thực sự là yếu tố có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, tác động trực tiếp đến vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng trước Nhân dân và dân tộc bản địa. Do đó, những cấp ủy đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức thâm thúy những trách nhiệm, giải pháp được xác lập trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để sở hữu những chương trình, kế hoạch hành vi và những việc làm rõ ràng nhằm mục tiêu nhanh gọn hiện thực hóa vào trong môi trường sống đời thường.

LINH NHÂN

09:12 07/09/2022     184

Suốt đời sống hoạt động giải trí và sinh hoạt cách mạng, quản trị Hồ Chí Minh luôn chú trọng công tác làm việc giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người nhấn mạnh vấn đề, để Đảng trong sáng, vững mạnh, xứng danh là đạo đức, là văn minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, là người lãnh đạo, người nô lệ thật trung thành với chủ của nhân dân. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sáng, phải xứng danh là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành với chủ của nhân dân”(1).

quản trị Hồ Chí Minh dùng thử máy cấy lúa tăng cấp cải tiến tại Trại thí nghiệm trồng lúa Sở Nông lâm Tp Hà Nội Thủ Đô (năm 1960)_Ảnh: Tư liệu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

quản trị Hồ Chí Minh không riêng gì có nhấn mạnh vấn đề đạo đức là cái gốc của con người trong mọi thời đại, mà còn đưa ra khái niệm đạo đức mới, với nội dung mới, phản ánh đạo đức ở tầm cao hơn nữa, rộng hơn, thâm thúy hơn, đó là đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Người chỉ rõ, đạo đức cách mạng làm ra sức mạnh mẽ của Đảng và là một yếu tố quan trọng bảo vệ bảo vệ an toàn vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo vệ bảo vệ an toàn thắng lợi của sự việc nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức bắt nguồn từ những giá trị đạo đức truyền thống cuội nguồn của dân tộc bản địa Việt Nam được hình thành, tăng trưởng trong suốt quy trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó còn là một yếu tố vận dụng và tăng trưởng sáng tạo đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin; sự tiếp thu và tăng trưởng những tinh hoa văn hóa truyền thống, đạo đức của quả đât mà Người đã tiếp cận được trong quy trình hoạt động giải trí và sinh hoạt cách mạng đầy gian lao, thử thách, vì tiềm năng giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Đối với cách mạng Việt Nam, sự yên cầu về đạo đức còn đang cao hơn nữa, bởi cách mạng Việt Nam phải tiến hành trong một tình hình đặc biệt quan trọng: Tiến hành ở một nước nông nghiệp lỗi thời và phải đương đầu với những thế lực thù địch, phản động nhất, xảo quyệt nhất. quản trị Hồ Chí Minh chỉ rõ: Cách mạng nhất định sẽ thành công xuất sắc, nhưng thành công xuất sắc nhanh hay chậm, mức độ thành công xuất sắc lớn hay nhỏ… tùy thuộc vào đạo đức cách mạng của những người dân làm cách mạng, trình độ giác ngộ cách mạng và ý chí chiến đấu của quần chúng nhân dân. Người nhấn mạnh vấn đề: “Làm cách mạng để tôn tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một trách nhiệm rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian truân. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành xong được trách nhiệm cách mạng vẻ vang”(2). “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không tồn tại nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không tồn tại gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không tồn tại đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”(3).

Đề cao vai trò của tư tưởng, tinh thần, đạo đức cách mạng, quản trị Hồ Chí Minh xác lập: “Có người nói: Lúc này mà xem trọng tinh thần tư tưởng là không duy vật biện chứng. Các cô, những chú có biết vì sao mà cách mạng của ta thành công xuất sắc không? Vì tinh thần. Lúc bấy giờ thực dân, phong kiến có công an, quân đội, công an, cơ quan ban ngành – toàn bộ, Đảng ta chỉ có hai bàn tay không. Vì sao ta thành công xuất sắc? – Vì ta đoàn kết! Lấy gì mà đoàn kết? Lấy tinh thần!”(4).

Với tinh thần ấy, quản trị Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng và trong suốt đời sống hoạt động giải trí và sinh hoạt cách mạng của tớ, Người không ngừng nghỉ giáo dục những phẩm chất đạo đức cách mạng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đạo đức cách mạng, một mặt, là một yêu cầu tất yếu của sự việc nghiệp cách mạng trước đó cũng như lúc bấy giờ; mặt khác, là Đk tiên quyết cho việc thành công xuất sắc của những người dân lãnh đạo. Trong lịch sử dân tộc bản địa những nước phương Đông nói chung, Việt Nam nói riêng, những vị vua nắm quyền trị nước cũng như những lãnh tụ dân tộc bản địa muốn lãnh đạo được nhân dân và được nhân dân tin theo, đều phải là những người dân gương mẫu về đạo đức.

quản trị Hồ Chí Minh đã dành cả đời sống mình phấn đấu cho việc nghiệp cách mạng của dân tộc bản địa, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn toàn thế giới. Bản thân Người nêu cao tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện, thực hành thực tế đạo đức cách mạng – những phẩm chất đạo đức cao đẹp, trong số đó bao hàm nhiều giá trị mới, tích cực và tiến bộ. Người ý niệm đạo đức cách mạng là nền tảng tạo ra động cơ hành vi đúng đắn, tạo ra ý chí, quyết tâm hoàn thành xong trách nhiệm của người cách mạng. Từ đó, quản trị Hồ Chí Minh coi đạo đức cách mạng là gốc của người cách mạng. Có đạo đức cách mạng thì gặp trở ngại, gian truân, thất bại không rụt rè, lùi bước, khi gặp thuận tiện, thành công xuất sắc vẫn giữ vững tinh thần chất phác, giản dị, nhã nhặn; lo hoàn thành xong trách nhiệm cho tốt chứ không kèn cựa về mặt thưởng thức, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa. Người chỉ rõ: “Vì quyền lợi chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc bản địa và của loài người mà không ngần ngại quyết tử toàn bộ quyền lợi riêng của thành viên mình. Khi cần, thì sẵn sàng quyết tử cả tính mạng con người của tớ cũng không tiếc. Đó là biểu lộ rất rõ ràng rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng”(5).

quản trị Hồ Chí Minh nhấn mạnh vấn đề vai trò, tác dụng cũng như những biểu lộ cao quý của đạo đức cách mạng và xác nhận điều này qua tấm gương của những chiến sỹ cộng sản tiền bối đã làm ra truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đảng, của cách mạng: “Trong Đảng ta, những đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều đồng chí khác đã vì dân, vì Đảng mà oanh liệt quyết tử, đã nêu gương chói lọi của đạo đức cách mạng chí công vô tư cho toàn bộ toàn bộ chúng ta học tập”(6).

quản trị Hồ Chí Minh định hình và nhận định cao cả hai mặt đức và tài ở mỗi con người. Trong quan hệ giữa đạo đức và tài năng, Người xác lập đạo đức là gốc, quyết định hành động sức mạnh tinh thần to lớn của con người, sức mạnh mẽ của đoàn kết dân tộc bản địa; nhờ này mà đạo đức, nhất là đạo đức cách mạng, góp thêm phần to lớn vào sự thành công xuất sắc của cách mạng việt nam. Chính vì vậy, quản trị Hồ Chí Minh luôn coi trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức nói chung cũng như đạo đức cách mạng nói riêng cho mọi người, trước hết là cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Tựu trung lại, quan điểm của quản trị Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng gồm những điểm cơ bản tại đây:

Một là, phẩm chất trung với nước, hiếu với dân.

Theo quản trị Hồ Chí Minh, đấy là phẩm chất quan trọng nhất, bao trùm nhất và chi phối những phẩm chất khác. Từ ý niệm đạo đức cũ “trung với vua, hiếu với cha mẹ” trong xã hội phong kiến phương Đông, quản trị Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới, cao rộng hơn là “trung với nước, hiếu với dân”. Người xác lập: “Trung với nước, hiếu với dân, trách nhiệm nào thì cũng hoàn thành xong, trở ngại nào thì cũng vượt qua, quân địch nào thì cũng đánh thắng”(7). Chỉ dẫn đó của Người vừa là lời lôi kéo hành vi, vừa là kim chỉ nan chính trị, đạo đức cho từng người Việt Nam, không riêng gì có trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa, mà còn lâu dài mãi mãi về sau.

Hai là, tình yêu thương con người. 

quản trị Hồ Chí Minh nói về tình yêu thương con người rất toàn vẹn và độc lạ và rất khác nhau. Người xác lập tình yêu thương con người là một phẩm chất cao đẹp tuyệt vời nhất trong tình cảm đạo đức của loài người. Người luôn dành tình yêu thương to lớn cho những người dân cùng khổ, những người dân lao động bị áp bức, bóc lột. Ở quản trị Hồ Chí Minh, tình yêu thương đồng bào, đồng chí rất bát ngát, sâu rộng và toàn vẹn, không phân biệt vùng, miền, trẻ, già, trai, gái…, hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều phải có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. Tình yêu thương con người của quản trị Hồ Chí Minh còn thể hiện ở tấm lòng bao dung cao cả của một người Cha, nhất là so với những người dân phạm phải sai lầm đáng tiếc, khuyết điểm. Người căn dặn: “Mỗi con người đều phải có thiện và ác ở trong tâm. Ta phải ghi nhận làm cho phần tốt ở trong những con người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng. Đối với những người dân có thói hư tật xấu, trừ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân, ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng phương pháp làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác”(8). Chính vì vậy, trong Di chúc thiêng liêng để lại cho muôn đời sau, Người căn dặn Đảng: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”(9); mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn để ý đến tình yêu thương con người.

Ba là, những đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 

Theo quản trị Hồ Chí Minh, Cần tức là lao động cần mẫn, siêng năng, sáng tạo, có kế hoạch, có năng suất cao, với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không lệ thuộc. Kiệm tức là tiết kiệm ngân sách sức lao động, thì giờ, tiền của của dân, của nước, của mình mình mình; phải tiết kiệm ngân sách từ cái to đến cái nhỏ, vì nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. Kiệm còn tức là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, không phô trương, hình thức, không liên hoan, chè chén lu bù. Liêm tức là luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công và của dân, không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc nào của Nhà nước, của nhân dân; phải trong sáng, không tham lam, không tham vị thế, không ham tiền tài, không tham sung sướng, không ham người tâng bốc mình, nhờ này mà quang minh, chính đại, không lúc nào hủ hóa. Chính nghĩa là không tà, thẳng thắn, đứng đắn; so với mình thì không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập, cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để tăng trưởng điều hay, sửa đổi điều dở của mình mình mình; so với những người thì không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới, luôn giữ thái độ chân thành, nhã nhặn, đoàn kết, thật thà, không khí dối, lừa lọc; so với việc thì để việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà. Chí công vô tư tức là “thao tác vì sự nghiệp chung, đặt quyền lợi công lên trên hết, trước hết; không tư lợi, vụ lợi, không vì quyền lợi riêng”(10). Khi làm bất kể việc gì rồi cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi thưởng thức thì mình phải đi sau, phải “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.

quản trị Hồ Chí Minh nhận định rằng, từng người, nhất là những người dân có vị trí tác động so với xã hội, xã hội, phải luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành thực tế theo bốn đức tính: cần, kiệm, liêm, chính; thiếu một đức tính cũng không thể thành người. Bởi, “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông/Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc/Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính/Thiếu một mùa, thì không thành trời/Thiếu một phương, thì không thành đất/Thiếu một đức, thì không thành người”(11).

Bốn là, tinh thần quốc tế trong sáng. 

Đó là tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản mà quản trị Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng một câu thơ “Quan sơn muôn dặm một nhà/Bốn phương vô sản đều là bạn hữu!”(12), là tinh thần đoàn kết Một trong những người dân cộng sản với những dân tộc bản địa bị áp bức và nhân dân lao động trên toàn thế giới mà Người đã dày công vun đắp bằng thực tiễn hoạt động giải trí và sinh hoạt cách mạng của tớ và bằng sự nghiệp cách mạng của tất cả dân tộc bản địa. Đó cũng là tinh thần đoàn kết, hợp tác và hữu nghị của nhân dân Việt Nam với toàn bộ nhân dân tiến bộ trên toàn toàn thế giới, vì tiềm năng hòa bình, công lý, tiến bộ xã hội và độc lập dân tộc bản địa.

Đánh giá cao vai trò của đạo đức cách mạng, quản trị Hồ Chí Minh đưa ra tiêu chuẩn của một người cán bộ tốt, đó là người cán bộ phải vừa có tài năng, vừa có đức, trong số đó, đức là gốc. Chính Người là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, là kết tinh toàn bộ những phẩm chất tốt đẹp tuyệt vời nhất của người Việt Nam và những phẩm chất đạo đức cộng sản cao quý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Những quy tắc đạo đức mà Người nêu ra đang trở thành vũ khí tinh thần mạnh mẽ và tự tin của tất cả dân tộc bản địa ta trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình, hợp tác và hữu nghị với toàn bộ những dân tộc bản địa trên toàn thế giới. Trong suốt 53 năm tiến hành Di chúc của Người, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng tiếp tục là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của giang sơn ta, nhất là trong toàn cảnh mới lúc bấy giờ.

Tiếp tục tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn cảnh mới

quản trị Hồ Chí Minh chỉ rõ: Để mỗi cán bộ, đảng viên luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt đẹp của tớ, giác ngộ lý tưởng cách mạng, vững vàng trong mọi Đk, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xã hội rất khác nhau thì cùng với việc tự giác rèn luyện, phấn đấu, còn phải cần đến việc giúp sức, kiểm tra, giám sát của Đảng. Đặc biệt, trong Đk Đảng trở thành đảng cầm quyền, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Người xem là việc làm càng phải tiến hành thường xuyên, liên tục hơn. Với nhãn quan đặc biệt quan trọng nhạy bén về chính trị, Người đã nhìn nhận rõ tính hai mặt vốn có của quyền lực tối cao: Một mặt, quyền lực tối cao có sức mạnh to lớn để tôn tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới nếu biết sử dụng đúng; mặt khác, quyền lực tối cao cũng luôn có thể có sức phá hoại ghê gớm nếu người nắm quyền lực tối cao bị thoái hóa, biến chất, sa vào con phố tham muốn quyền lực tối cao, đuổi theo quyền lực tối cao, tranh giành quyền lực tối cao; tận dụng quyền lực tối cao để lạm quyền, lộng quyền, biến quyền lực tối cao của nhân dân thành độc quyền, đặc lợi của thành viên… Vì vậy, Đảng phải đặc biệt quan trọng quan tâm đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thay đổi phương thức lãnh đạo của Đảng để ngăn ngừa, đẩy lùi và liên tục tẩy trừ mọi tệ nạn do sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên gây ra, trong Đk Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn vẹn Nhà nước và xã hội. Nhận thức rõ sự tác động qua lại giữa vai trò lãnh đạo của Đảng và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xã hội, cũng như những thay đổi trọn vẹn có thể trình làng trong nhân cách cùng ý thức và hành vi đạo đức của cán bộ, đảng viên, quản trị Hồ Chí Minh đi đến một nhận định mang tính chất chất triết lý và thực tiễn thâm thúy, có mức giá trị to lớn trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng: “Một dân tộc bản địa, một đảng và mỗi con người, ngày ngày hôm qua là vĩ đại, có sức mê hoặc lớn, không nhất định ngày hôm nay và ngày mai vẫn được mọi tình nhân mến và ca tụng, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa thành viên”(13). Đây đó là lời cảnh tỉnh thâm thúy so với những đảng cộng sản cầm quyền, so với mỗi đảng viên cộng sản, nhất là những đảng viên cộng sản có chức, có quyền, giữ những vị trí then chốt trong cỗ máy nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào dân tộc bản địa thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum_Ảnh : TTXVN

Qua hơn 35 năm thay đổi, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử dân tộc bản địa, giang sơn ta chưa lúc nào đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày này. Việc thực hành thực tế dân chủ trong Đảng và trong xã hội có bước chuyển biến tích cực, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Đa số cán bộ, đảng viên tích cực trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kĩ năng trình độ, tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác làm việc, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc thay đổi. Tuy nhiên, trước những tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trong số đó xuất hiện trái, mặt xấu đi của nền kinh tế thị trường tài chính thị trường, toàn thế giới hóa, hội nhập quốc tế, sự tăng trưởng của khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển… một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Nhận định những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, ngay từ Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 1-1994), Đảng đã chỉ ra những biểu lộ của tình trạng này và coi đó là một trong bốn rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn tiềm ẩn so với cách mạng Việt Nam(14). Tại những kỳ Đại hội Đảng và nhiều hội nghị Trung ương tiếp theo, Đảng có những định hình và nhận định thẳng thắn về những rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn tiềm ẩn này; trong số đó, nổi lên những biểu lộ đáng lo ngại là: Những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phai nhạt lý tưởng, niềm tin so với Đảng, quyết sách xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt nguy hiểm là yếu tố “trỗi dậy” của chủ nghĩa thành viên, lối sống vị kỷ, vụ lợi, đuổi theo những giá trị vật chất, xem thường những giá trị tinh thần; chỉ lo vun vén cho thành viên mà thờ ơ, lảng tránh trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Tính trung thực (cả trong tư tưởng, chính trị và đạo đức) của quá nhiều cán bộ, đảng viên bị suy giảm nghiêm trọng. Nói không song song với làm. Kèn cựa vị thế, tranh chức tranh quyền, bằng mọi thủ đoạn để tìm kiếm những quan hệ, link “quyền lợi nhóm” bất chính “lợi mình hại người”, dùng tiền bạc do tham nhũng để sở hữ chức, mua danh, mặc kệ cả liêm sỉ, đạo lý. Nạn tham nhũng tồn tại kéo dãn, ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi, gây nhức nhối về đạo đức trong Đảng, làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của nhân dân và xã hội so với việc lãnh đạo của Đảng và quyết sách.

Như vậy, tình hình suy giảm đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gây hậu quả rất nặng nề, làm tổn thương đến uy tín, thanh danh của Đảng, mà nếu không được ngăn ngừa và đẩy lùi triệt để thì sẽ tác động nghiêm trọng đến việc tồn vong của Đảng, của quyết sách. Tâm trạng xã hội và ý nguyện của nhân dân thời gian lúc bấy giờ là thiết tha mong ước, đồng thời nghiêm khắc yên cầu Đảng phải trong sáng, vững mạnh khởi đầu từ đạo đức. Cán bộ, đảng viên phải chứng tỏ trên thực tiễn, bằng những việc làm, ứng xử và hành xử, là những người dân có đạo đức.

Nhìn nhận rõ tình hình đó, tại Đại hội XII, Đảng đã nhấn mạnh vấn đề đến yếu tố xây dựng Đảng về đạo đức và đấy là một trong những điểm mới, rất cơ bản và trọng yếu trong việc mở rộng nội dung xây dựng Đảng: “Tập trung tiến hành tiềm năng: “Xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức triển khai và đạo đức””(15). Lần thứ nhất, Đảng đưa nội dung xây dựng Đảng về đạo đức – một nội dung quan trọng trong công tác làm việc xây dựng Đảng – vào trong văn kiện. Đại hội XIII của Đảng bổ trợ update một thành tố nữa vào công tác làm việc xây dựng Đảng là cán bộ: “Trong trong năm tới phải đặc biệt quan trọng coi trọng và tăng cường hơn thế nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn vẹn về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức triển khai và cán bộ”(16). Đó vừa là kim chỉ nan thực tiễn, vừa là chỉ báo định hình và nhận định kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng lúc bấy giờ. Thực hiện tốt nội dung xây dựng Đảng về đạo đức sẽ góp thêm phần ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp kế hoạch, đủ kĩ năng, phẩ#m chất và uy tín, ngang tầm trách nhiệm, bảo vệ bảo vệ an toàn cho Đảng vững mạnh toàn vẹn về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức triển khai và cán bộ. Đây đó là khâu đột phá về lý luận và thực tiễn so với công tác làm việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đk một đảng duy nhất cầm quyền đang thực thi trọng trách lịch sử dân tộc bản địa mà dân tộc bản địa và nhân dân ủy thác: Lãnh đạo thành công xuất sắc sự nghiệp thay đổi, vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh”.

Trong thời hạn tới, để tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần đặc biệt quan trọng quan tâm đến một số trong những nội dung sau:

Một là, mọi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh. Đây phải được xác lập là giải pháp quan trọng số 1, là trách nhiệm thường xuyên và lâu dài trong sự nghiệp cách mạng ở việt nam. Trước hết, việc học tập, tự học tập để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Các nội dung học tập phải được đưa vào sinh hoạt chi bộ và trở thành nền nếp. Thường xuyên trao đổi, thảo luận, tự phê bình và phê bình, góp phần ý kiến xây dựng cho cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành của cơ quan, cty chức năng, địa phương. Biểu dương những việc làm tốt, kịp thời phát hiện, uốn nắn những việc làm chưa tốt, nhất là trong việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong thái của Bác vào việc tiến hành chức trách, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác phấn đấu và tu dưỡng, rèn luyện theo những chuẩn mực đạo đức được xây dựng ở địa phương, cơ quan, cty chức năng, trong từng tổ chức triển khai đảng.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Si  Ma Cai, tỉnh Tỉnh Lào Cai giúp dân_Nguồn: baolaocai

Hai là, nâng cao chất lượng công tác làm việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Từ đó, tiếp tục tiến hành tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, nhất là quán triệt và tiến hành trang trọng Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị; nhất quyết ngăn ngừa, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””. Đây được xác lập là khâu mấu chốt để tiến hành việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chống chủ nghĩa thành viên, nói song song với làm, khắc phục tình trạng suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên lúc bấy giờ.

Để tiến hành tốt nội dung này, cần giữ vững những nguyên tắc tổ chức triển khai và hoạt động giải trí và sinh hoạt của Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, tiến hành tốt tự phê bình và phê bình, tiến hành nghiêm những nghị quyết, quy định của Đảng về tiến hành trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu(17).

Ba là, coi trọng xây dựng quy định thao tác, xác lập rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên, tổ chức triển khai; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiến hành hiệu suất cao, trách nhiệm của mỗi thành viên, tổ chức triển khai. Một mặt, để nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, yêu cầu đưa ra trước hết là phải xác lập rõ trách nhiệm, trách nhiệm của từng người, mỗi tổ chức triển khai thì tổ chức triển khai, cty chức năng đó mới hoạt động giải trí và sinh hoạt có hiệu suất cao. Thực tế đã cho toàn bộ chúng ta biết, phải có trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng thì mỗi thành viên mới có góp phần rõ ràng cho tổ chức triển khai, mới “nói song song với làm”, tham gia cùng tập thể chống chủ nghĩa thành viên. Mặt khác, để động viên, khuyến khích tinh thần trách nhiệm và hạn chế thói lười biếng, vô trách nhiệm, ỷ lại, tư lợi thành viên của cán bộ, đảng viên, cần tăng cường công tác làm việc kiểm tra, giám sát việc tiến hành trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy những cấp cần tiến hành nghiêm công tác làm việc kiểm tra, giám sát về những nội dung này; trải qua kiểm tra, giám sát để quản trị và vận hành ngặt nghèo từng cán bộ, đảng viên ở nơi công tác làm việc, nơi cư trú và khi công tác làm việc xa cơ quan, cty chức năng, nhất là những cán bộ có chức, có quyền, trong những nghành nhạy cảm, dễ xẩy ra sai phạm, như quản trị và vận hành kinh tế tài chính, công tác làm việc cán bộ… Đồng thời, phát hiện và xử lý kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm tư cách, thoái hóa, biến chất về đạo đức, lối sống, những thành phần thời cơ, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng, vi phạm những nguyên tắc tổ chức triển khai, sinh hoạt đảng.

Bốn là, không ngừng nghỉ hoàn thiện cơ chế, quyết sách, pháp lý gắn với việc tăng cường hơn thế nữa tính nghiêm minh của kỷ luật đảng và pháp lý của Nhà nước. Quá trình thay đổi và tích cực, dữ thế chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam lúc bấy giờ đưa ra yêu cầu phải khẩn trương hoàn thiện cơ chế, quyết sách, pháp lý để ngăn cản những “lỗ hổng” dễ bị tận dụng; đặc biệt quan trọng, cần tăng cường kỷ cương, phép nước, tính nghiêm minh của pháp lý để củng cố niềm tin của nhân dân so với những cơ quan nhà nước. Đồng thời, tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng và tiến hành kỷ luật đảng thật sự nghiêm minh; xử lý kịp thời, minh bạch những cán bộ, đảng viên vi phạm, dù ở cương vị, chức trách nào; nhất quyết đấu tranh với những thói hư, tật xấu trong Đảng.

Năm là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội và những tầng lớp nhân dân trong giám sát cán bộ, công chức. Đây là giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài của công tác làm việc xây dựng Đảng, cũng như trong việc phòng, chống chủ nghĩa thành viên và ngăn ngừa tình trạng suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên lúc bấy giờ. Bên cạnh đó, cần phát huy mặt tích cực của dư luận xã hội, những phương tiện đi lại thông tin đại chúng trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xấu đi. Thực hiện tốt giải pháp này sẽ góp thêm phần giáo dục, răn đe so với mọi cán bộ, đảng viên, đấu tranh phòng ngừa, ngăn ngừa tình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống./.

PGS, TS. VŨ TRỌNG LÂM
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

—————-

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, t. 15, tr. 622
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 601
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 292
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 580
(5), (6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 602
(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 619
(8), (9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 672, 622
(10) Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng nghỉ tuân theo tư tưởng, đạo đức và phong thái của quản trị Hồ Chí Minh”, Tạp chí Cộng sản, số 968, tháng 6-2021, tr. 5
(11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 117
(12) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 670
(13) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 672
(14) Xem: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2007, t. 53, tr. 198
(15) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Tp Hà Nội Thủ Đô, năm nay, tr. 202
(16) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị vương quốc Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2021, t. I, tr. 180
(17) Như: Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012, của Ban Bí thư, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt những cấp”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;…

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Đạo đức của Đảng thể hiện trên máy điểm

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Share Link Cập nhật Đạo đức của Đảng thể hiện trên máy điểm ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Đạo đức của Đảng thể hiện trên máy điểm tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Đạo đức của Đảng thể hiện trên máy điểm “.

Thảo Luận vướng mắc về Đạo đức của Đảng thể hiện trên máy điểm

You trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Đạo #đức #của #Đảng #thể #hiện #trên #máy #điểm Đạo đức của Đảng thể hiện trên máy điểm