Kinh Nghiệm về Dữ liệu được thể hiện trong những Mới Nhất

Update: 2022-09-25 17:01:12,You Cần kiến thức và kỹ năng về Dữ liệu được thể hiện trong những. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin được tương hỗ.

530

Trong quy mô quan hệ, về mặt cấu trúc tài liệu được thể hiện trong những bảng. Mỗi bảng gồm có những hàng và những cột thể hiện thông tin về một chủ thể. Các cột biểu thị những thuộc tính, mỗi hàng biểu thị cho một thành viên.

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • CÂU HỎI KHÁC
 • 3. Luyện tập Bài 10 Tin học 12
 • 3.1. Trắc nghiệm
 • 3.2. Bài tập SGK
 • 4. Hỏi đáp Bài 10 Tin học 12

Đáp án: C

 • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

1. Mô hình tài liệu quan hệ.

• Yếu tố của một hệ CSDL:

   + Cấu trúc tài liệu

   + Các thao tác, phép toán trên tài liệu

   + Các ràng buộc tài liệu.

• Mô hình tài liệu quan hệ (gọi tắt là quy mô quan hệ) được E. F. Codd đề xuất kiến nghị năm 1970. Trong khoảng chừng ba mươi năm trở lại đây, những hệ CSDL xây dựng theo quy mô quan hệ được sử dụng rất phổ cập.

• Về mặt cấu trúc:

   + Dữ liệu được thể hiện trong những bảng.

   + Mỗi bảng gồm có những hàng và những cột thể hiện thông tin về một chủ thể.

   + Các cột biểu thị những thuộc tính của chủ thể và tên cột thường là tên gọi của thuộc tính.

   + Mỗi hàng biểu thị cho một thành viên, gồm một bộ những giá trị tương ứng với những cột.

• Về mặt thao tác trên tài liệu:

   + Có thể update tài liệu như thêm, xóa hay sửa bản ghi trong một bảng.

   + Các kết quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn tài liệu đã có được nhờ tiến hành những thao tác trên tài liệu.

• Về mặt những ràng buộc tài liệu: Dữ liệu trong những bảng phải thoả mãn một số trong những ràng buộc. Chẳng hạn, không được có hai bộ nào trong một bảng giống nhau trọn vẹn.

2. Cơ sở tài liệu quan hệ

a) Khái niệm

• Cơ sở tài liệu được xây dựng dựa vào quy mô tài liệu quan hệ gọi là cơ sở tài liệu quan hệ.

• Hệ QTCSDL vốn để làm tạo lập, update và khai thác CSDL quan hệ gọi là hệ QTCSDL quan hệ.

• Miền để chỉ kiểu tài liệu của một thuộc tính.

• Mỗi quan hệ trong CSDL có những đặc trưng chính sau:

• Một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ có những đặc trưng chính sau:

   + Mỗi quan hệ mang tên để phân biệt với những quan hệ khác;

   + Các bộ là duy nhất và không phân biệt thứ tự;

   + Mỗi thuộc tính mang tên phân biệt và không phân biệt thứ tự;

   + Quan hệ không tồn tại thuộc tính đa trị hay phức tạp.

• Một số hệ QTCSDL: Microsoft, Access, Microsoft SQL Sever, …

b) Ví dụ

• Để quản lí việc học viên mượn sách ở trường, thư viện nên phải có thông tin về:

   + Tình hình mượn sách

   + Các học viên có thẻ mượn sách

   + Sách có trong thư viện

c) Khóa và link giữa những bảng

• Khóa

   + Không có hai hàng nào trong một bảng tương ứng bằng nhau trên toàn bộ những thuộc tính.

   + Trong một bảng, tập thuộc tính được mô tả gọi là khoá của một bảng.

• Khóa chính

   + Một bảng trọn vẹn có thể có nhiều khóa. Trong những khóa của một bảng người ta thường chọn (chỉ định) một khóa làm khoá chính (primary key).

   + Trong một hệ QTCSDL quan hệ, khi nhập tài liệu cho một bảng, giá trị của mọi bộ tại khóa chính không được để trống.

   + Các hệ QTCSDL quan hệ trấn áp điều này và đảm bảo sự nhất quán tài liệu, tránh trường hợp thông tin về một đối tượng người tiêu dùng xuất hiện hơn một lần sau những update tài liệu. Trong quy mô quan hệ, ràng buộc như vậy về tài liệu còn được gọi là ràng buộc toàn vẹn thực thể(hay gọi ngắn gọn là ràng buộc khóa).

• Lưu ý:

   + Mỗi bảng có tối thiểu một khóa. Việc xác lập khoá tùy từng quan hệ lôgic của những tài liệu chứ không tùy từng giá trị những tài liệu.

   + Nên chọn khoá đó là khoá có ít thuộc tính nhất.

• Liên kết: thực ra sự link giữa những bảng được xác lập dựa vào thuộc tính khóa.

Xem thêm những bài Lý thuyết và vướng mắc trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

bai-10-co-so-du-lieu-quan-he.jsp

ADSENSE/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm tại đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Mô hình phổ cập xây dựng CSDL quan hệ là:
 • Các khái niệm dùng mô tả những yếu tố nào sẽ tạo thành quy mô tài liệu quan hệ?
 • Trong quy mô quan hệ, về mặt cấu trúc thì tài liệu được thể hiện trong những:
 • Thành phần cơ sở của Access là gì?
 • UREKA_VIDEO-IN_IMAGE

 • Trong phát biểu sau, phát biểu nào sai?
 • Một hệ quản trị CSDL không tồn tại hiệu suất cao trong những hiệu suất cao tại đây?
 • Công việc thường gặp khi xử lí thông tin một tổ chức triển khai là gì?
 • Việc tàng trữ tài liệu khá đầy đủ, hợp lý sẽ:
 • Cần tiến hành update hồ sơ học viên nhà trường trong những trường hợp nào tại đây?
 • Ngôn ngữ định nghĩa tài liệu thật chất là gì?
 • Ngôn ngữ định nghĩa tài liệu gồm có lệnh được cho phép:
 • Ngôn ngữ thao tác tài liệu thật chất là gì?
 • Access tức là gì?
 • Access hệ QT CSDL dành riêng cho ai?
 • Trong Access, khi nhập tài liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác lập kiểu tài liệu gì ?
 • Cập nhật tài liệu là gì?
 • Trong khi nhập tài liệu bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta tiến hành : Insert →………..
 • Bảng đã được hiển thị ở quyết sách trang tài liệu, với cùng 1 trường đã chọn, muốn sắp xếp những bản ghi theo thứ t
 • Trong Access, muốn in tài liệu ra giấy, ta tiến hành
 • Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng người tiêu dùng trên bảng chọn đối tượng người tiêu dùng?
 • Trong Access, ta thể sử dụng biểu mẫu để làm gì?
 • Trong Access, muốn tạo biểu mẫu Theo phong cách dùng thuật sĩ, ta chọn lệnh nào?
 • Trong Access, muốn tạo biểu mẫu cách tự thiết kế, ta chọn:
 •  Thành phần cơ sở Access là?
 • Trong Access, khi nhập tài liệu cho bảng, giá trị field GIOI_TINH là True.
 • Khi chọn kiểu tài liệu trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo cty chức năng tiền tệ), phải chọn loại nào?
 • Chọn kiểu tài liệu cho truờng điểm Tóan”, Lý”,…
 • Trong Access khi ta nhập tài liệu cho trường “Ghi chú” trong CSDL (tài liệu kiểu văn bản) mà nhiều hơn thế nữa 255 kí tự thì ta nên phải định nghĩa trường đó theo phong cách nào?
 • Trong Access, muốn nhập tài liệu vào cho một bảng, ta tiến hành
 • Truy vấn tài liệu mang nghĩa là gì?
 • Nếu những bài toán phức tạp, tương quan nhiều bảng, ta sử dụng:
 • Để hiển thị một số trong những bản ghi nào đó trong cơ sở tài liệu, thống kê tài liệu, ta dùng:
 • Thao tác trên tài liệu thể là gì?
 • Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ đúng?
 • Ngôn ngữ thao tác tài liệu gồm có lệnh được cho phép:
 • Những trách nhiệm nào đây không thuộc trách nhiệm của công cụ trấn áp, điều khiển và tinh chỉnh truy vấn vào CSDL?
 • Hệ QT CSDL những chương trình tiến hành những trách nhiệm:
 • Người nào đã tạo những ứng dụng ứng dụng phục vụ nhu yếu nhu yếu khai thác thông tin từ CSDL?
 • Người nào vai trò quan trọng trong yếu tố phân quyền hạn truy vấn sử dụng CSDL?
 • Hãy sắp xếp tiến trình sau để được một thao tác đúng thời cơ tạo một CSDL mới?(1) Chọn nút Create( 2) Chọn File -> Ne

3. Luyện tập Bài 10 Tin học 12

Sau khi tham gia học xong Bài 10: Cơ sở tài liệu quan hệ, những em cần nắm vững những nội dung trọn tâm:

 • Khái niệm quy mô tài liệu;
 • Khái niệm quy mô tài liệu quan hệ và những đặt trưng cơ bản của quy mô tài liệu quan hệ;
 • Hai loại quy mô tài liệu: quy mô lôgic và quy mô vật lí;
 • Khái niệm CSDL quan hệ, khóa, khóa chính và link giữa những bảng.

3.1. Trắc nghiệm

Các em trọn vẹn có thể khối mạng lưới hệ thống lại nội dung kiến thức và kỹ năng đã học được trải qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 10 cực hay có đáp án và lời giải rõ ràng. 

Câu 4-10: Mời những em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và kỹ năng về bài học kinh nghiệm tay nghề này nhé!

3.2. Bài tập SGK

Các em trọn vẹn có thể click more phần hướng dẫn Giải bài tập Tin học 12 Bài 10 để giúp những em nắm vững bài học kinh nghiệm tay nghề và những phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 86 SGK Tin học 12

Bài tập 2 trang 86 SGK Tin học 12

Bài tập 3 trang 86 SGK Tin học 12

4. Hỏi đáp Bài 10 Tin học 12

Trong quy trình học tập nếu có vướng mắc hay cần trợ giúp gì thì những em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học HOC247 sẽ tương hỗ cho những em một cách nhanh gọn!

Chúc những em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Dữ liệu được thể hiện trong những

Reply
1
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Cập nhật Dữ liệu được thể hiện trong những ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Dữ liệu được thể hiện trong những tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Dữ liệu được thể hiện trong những “.

Giải đáp vướng mắc về Dữ liệu được thể hiện trong những

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Dữ #liệu #được #thể #hiện #trong #những Dữ liệu được thể hiện trong những