Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hướng dẫn 01 về thực hiện quy định 58 2022

Họ và tên học viên Nữ đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn 01 về thực hiện quy định 58 được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-06 21:00:25 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

28

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày thứ 8/9/2022 của Đảng ủy Khối những đơn vị tỉnh về nghiên cứu và phân tích, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, ngày thứ 8/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-Hợp Đồng/BTCTW, ngày 05/08/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị, sáng ngày 27/9/2022 Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị nghiên cứu và phân tích, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, ngày thứ 8/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-Hợp Đồng/BTCTW, ngày 05/08/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương dự và chỉ huy hội nghị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ, với tổng số 71/75 đồng chí trong toàn đảng bộ tham dự, đạt 94,%.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh vấn đề: Việc triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày thứ 8/2/2022 của Bộ Chính trị nhằm mục đích tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về vai trò, tầm quan trọng của công tác thao tác bảo vệ chính trị nội bộ. Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Quy định nêu trên tráng lệ, thiết thực, hiệu suất cao, đồng chí cũng đề nghị những cấp ủy trong Đảng bộ Sở tăng cường công tác thao tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tại Hội nghị, những đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt những nội dung của Quy định số 58-QĐ/TW, ngày thứ 8/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-Hợp Đồng/BTCTW, ngày 05/08/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

* Chiều ngày 27/9/2022, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về miễn nhiễm, từ chức đối với cán bộ; Thông báo số 16-TB/TW, ngày thứ 7/7/2022 của Bộ Chính trị kết luận về việc thực hiện một số trong những quy mô thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.

Hội nghị đã được báo cáo viên truyền đạt những nội dung: Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về miễn nhiễm, từ chức đối với cán bộ và Thông báo số 16-TB/TW, ngày thứ 7/7/2022 của Bộ Chính trị kết luận về việc thực hiện một số trong những quy mô thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, những đơn vị, đơn vị; của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong khối mạng lưới hệ thống chính trị; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện thí điểm một số trong những quy mô tổ chức mới, kiêm nhiệm chức vụ nhằm mục đích thực hiện có hiệu suất cao việc sắp xếp tinh gọn tổ chức cỗ máy, tinh giảm biên chế với việc cơ cấu tổ chức lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ những nội dung đã nghiên cứu và phân tích, quán triệt Đảng Bộ Sở Công Thương sẽ tăng cường chỉ huy triển khai, tổ chức thực hiện, nhằm mục đích hoàn thành xong những nội dung của những kết luận và quy định của những cấp ủy đảng đề ra./.

Xem tiếp những tin khác

TIN KHÁC

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch những dân tộc bản địa vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022

03/12/2022 12:00:00 SA

9/9 chỉ tiêu kinh tế tài chính – xã hội đa phần năm 2022 đã hoàn thành xong và hoàn thành xong vượt kế hoạch đề ra

09/11/2022 8:21:41 SA

Kiểm tra tiến độ đầu tư những cụm công nghiệp tại Yên Lập

04/11/2022 1:29:49 CH

Hoạt động Công Thương Phú Thọ 9 tháng đầu năm 2022: Duy trì tăng trưởng, tập trung phấn đầu hoàn thành xong tiềm năng đề ra

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Hướng dẫn 01 về thực hiện quy định 58

xu hướng

376

Video Hướng dẫn 01 về thực hiện quy định 58 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn 01 về thực hiện quy định 58 tiên tiến nhất

Chia Sẻ Link Download Hướng dẫn 01 về thực hiện quy định 58 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Hướng dẫn 01 về thực hiện quy định 58 Free.

Hỏi đáp thắc mắc về Hướng dẫn 01 về thực hiện quy định 58

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn 01 về thực hiện quy định 58 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #về #thực #hiện #quy #định