Thủ Thuật về Nghiệm của phương trình cos x = -một là Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-04-24 12:04:15,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Nghiệm của phương trình cos x = -một là. Quý khách trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Admin đc lý giải rõ ràng hơn.

832

Chọn A

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm tại đây !

Số vướng mắc: 27

Đáp án là B

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm tại đây !

Số vướng mắc: 1498

Thi ĐH Toán học Thi ĐH – Toán học

Câu hỏi: Nghiệm của p.hương trình 3. cos x +  sin x = -2 là:

Lớp 11 Toán học Lớp 11 – Toán học

Tập nghiệm của phương trình (cos x = dfracsqrt 2 2) là:

A.

(left dfrac3pi 4 + k2pi ,,,k in mathbbZ right\)  

B.

(left – dfracpi 4 + k2pi ,,,dfrac5pi 4 + k2pi ,,k in mathbbZ right\)

C.

(left pm dfrac3pi 4 + k2pi ,,,k in mathbbZ right)  

D.

(left pm dfracpi 4 + k2pi ,,,k in mathbbZ right\)

Nghiệm của phương trình cos x=0 là

A.

B.

C.

D.

Reply
2
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Cập nhật Nghiệm của phương trình cos x = -một là ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Nghiệm của phương trình cos x = -một là tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Nghiệm của phương trình cos x = -một là “.

Giải đáp vướng mắc về Nghiệm của phương trình cos x = -một là

You trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Nghiệm #của #phương #trình #cos #là Nghiệm của phương trình cos x = -một là