Kinh Nghiệm Hướng dẫn Phương pháp chuẩn độ kết tủa là gì Mới Nhất

Update: 2022-08-30 01:30:17,Bạn Cần biết về Phương pháp chuẩn độ kết tủa là gì. Bạn trọn vẹn có thể lại phản hồi ở phía dưới để Ad đc tương hỗ.

661

You’re Reading a Free Preview
Pages 8 to 13 are not shown in this preview.

You’re Reading a Free Preview
Pages 17 to 26 are not shown in this preview.

You’re Reading a Free Preview
Pages 31 to 42 are not shown in this preview.

6 188 KB 0 331

Nhấn vào phía dưới để tải tài liệu

Để tải xuống xem khá đầy đủ hãy nhấn vào phía trên

2/15/2013 CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ TẠO
TỦA Tóm lược đại ý quan trọng trong bài:
1. Cơ sở phương pháp kết tủa(nguyên tắc chuẩn
độ, đường cong chuẩn độ )
2. Phương pháp mohr,volhard(phương pháp
,mohr)
3. định lượng một số trong bộ sưu tập theo phương pháp tạo
tủa 6.1.2.phương trình đường cong chuẩn độ tạo tủa
Giả sử tiến hành chuẩn độ (mL) dung dịch
bằngV (mL) dung dịch , sự biến thiên nồng độ của
trong dung dịch sẽ làm thay đổi lượng kết tủa AgCl
được tạo thành. Vì thế giá trị tích số tan của AgCl sẽ tham
gia trong quy trình chuẩn độ này.
Dựa vào sự thay đổi nồng độ ion trong dung dịch để thực
hiện việc vẽ đường cong chuẩn độ.
Phương trình chuẩn độ: + ⇔
( = 10 . )
6.1. cơ sở và nguyên tắc của phương pháp tạo tủa
6.1.1. nguyên tắc chuẩn độ
Phương pháp chuẩn độ kết tủa dựa vào phản ứng tạo
thành chất kết tủa trong quy trình chuẩn độ.
Để vận dụng phản ứng tạo kết tủa quy trình chuẩn độ thì
những phản ứng đó phải có vận tốc phản ứng nhanh, xẩy ra tức
thời, những kết tủa phải có thành phần xác lập tương ứng với
chất thông tư được cho phép.
Chẳng hạn chuẩn độ bằng tạo kết tủa AgX
+ ⇔

thông số chuẩn độ: F= Khi Chuẩn Độ: + = +
⇔ + =
⇔(
+ ) =
.
.
(đặt

= 1-F (1)
Trước điểm tương tự : (0

Đặt yếu tố:
Các phản ứng tạo chất ít tan dùng được
trong phân tích chuẩn độ là rất ít, đồng thời
những phản ứng kết tủa thường kèm theo những
quy trình phụ làm sai lệch tính hợp thức của
phản ứng.
Vì vậy trong thực tiễn phương pháp chuẩn
độ kết tủa được ứng dụng trong phân tích
chuẩn độ. Định nghĩa PP chuẩn độ kết
tủa
Phương pháp chuẩn độ kết tủa dựa vào
việc sử dụng phản ứng kết tủa và những đặc
trưng lý hóa của nó để làm nguyên tắc
chung cho quy trình chuẩn độ kết tủa. Kết tủa được tạo thành
phải thực tiễn không tan Nguyên tắc
chung của
PP chuẩn độ
kết tủa : Tốc độ tạo thành kết tủa
phải đủ lớn Phản ứng phải tinh lọc Phải có chất R thích hợp để
xác lập điểm tương tự 1 Các PP chuẩn độ kết tủa bằng PP bạc 3 Các PP chuẩn độ bằng PP thủy ngân 5 Click
to add
Title
Các PP
chuẩn
độ khác 2.1 Các
Các PP
PP chuẩn
chuẩn độ
độ bằng
bằng PP
PP bạc
bạc
Là PP
phân tích chuẩn độ
dựa vào việc dùng dd chuẩn
Bạc nitrat Phương
pháp
Gay_Lussac Phương
pháp
Mohr Phương
pháp
Volhard Phương
pháp
Fajans Dựa trên phản ứng giữa ion bạc và ion
halogen được tiến hành không tồn tại chất chỉ
thị Nhược điểm Ưu điểm •Quy trình đơn thuần và giản dị, dễ thực
hiện
•Dựa trên nguyên tắc của phản
ứng đơn thuần và giản dị giữa sự phối hợp
của ion Ag+ và ion X– :
•Không cần sử dụng chất thông tư
nên không xẩy ra những phản ứng
phụ với chất thông tư. • Do không sử dụng chất chỉ
thị nên khó quan sát được điểm
tương tự của phép chuẩn
độ
• Do chỉ nhờ vào thị giác chủ
quan của con người để nhận
biết thời gian kết thúc quá
trình chuẩn độ ( thời gian cân
bằng độ trong và cân đối độ
đục….) nên kết quả không tồn tại
độ đúng chuẩn cao dẫn đến sai số PP dựa vào việc sử dụng K2CrO4 làm chất thông tư để
xác lập những Halogenua bằng AgNO3. Tại thời gian
cuối chuẩn độ có xuất hiện kết tủa đỏ gạch của
Ag2CrO4
Phương pháp này đa phần được vốn để làm chuẩn độ
Clorua
Độ nhạy của chất R tùy từng nhiều yếu tố trong
đó quan trọng là nồng độ của chất R, pH của dd, nhiệt
độ Nhược điểm Ưu điểm
• Thường vốn để làm chuẩn độ
ion Halogen Cl– với nồng độ
rất thấp khoảng chừng 0,001M mà
độ đúng chuẩn cao.
• Có sử dụng chất R tạo ra
hiện tương đặc trưng ( xuất
hiện kết tủa red color gạch:
Ag2CrO4 ) để quan sát điểm
cuối của quy trình chuẩn độ • Pp này chỉ được sử dụng để
xác lập những ion Cl– và Br–
mà không được vốn để làm xác
định I– và SCN–
• Pp này sẽ không thể dùng trong
môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên Axit và kiềm
• Các ion tạo với ion chất R kết
tủa Cromat( Hg2+ , Pb2+ và
Ba2+….) ngăn cản sự chuẩn
độ theo pp Mohr
• Không thể chuẩn độ những dd
pp màu theo pp Mohr
• Nhiều ion cản trở việc chuẩn
độ theo pp Mohr Pp này nhờ vào phản ứng chuẩn độ giữa ion Ag +
vào ion Thioxianat( SCN–) dùng ion Fe3+ để làm
chất thông tư: Tại điểm cuối chuẩn độ có sự xuất hiện red color của
ion phức FeSCN2+
Phương pháp này được vốn để làm chuẩn độ trực tiếp
Thioxianat bằng AgNO3 hoặc chuẩn độ những
Halogenua bằng phương pháp cho dư AgNO3 rồi chuẩn độ
Ag+ bằng Thioxianat Nhược điểm Ưu điểm
• Có thể chuẩn độ trong môi
trường axit mạnh, điều mà
không thể thực hiên được với
pp Mohr
• Pp còn được vận dụng để
chuẩn độ ngược 2 ion Br– và
Cl—
• Các ion khác ( Ba2+, Pb2+…)
cản trở việc xác lập theo pp
Mohr, nhưng trong nhiều
trường hợp lại không cản trở
trong pp VolHard • Gây sai số chuẩn độ do độ tan
của AgCl > độ tan của AgSCN
nên tại điểm cuối chuẩn độ sẽ
xãy ra phản ứng giữa AgCl và
SCN– • Do đó muốn làm xuất hiện màu
đỏ của phức FeSCN2+ thì phải
thêm một lượng thuốc thử SCN–
to nhiều hơn lượng thiết yếu Trên cơ sở 1 số ít chất kết tủa có kĩ năng hấp
thụ lên mặt phẳng chất hữu cơ, làm cho nó thay
đổi cấu trúc và có sự đổi màu rõ rệt.
Pp này dựa vào việc chuẩn độ bằng những
halogen bằng dung dịch chuẩn AgNO3 bằng
những chất thông tư hấp phụ Nhược điểm
Ưu điểm
• Nếu 3 pp trên chỉ chuẩn độ 1
số ion nhất định thì pp này cho
phép chuẩn độ được thật nhiều
ion : Cl– , Br–, SCN–, I–….
• Do chúng tạo kết tủa AgX ít
tan ở thời gian Fcuối > 1 những hạt
keo AgX tích điện dương nên
có khả ncăng hấp phụ những
ion In– của chất thông tư nên kết
tủa chuyển sang màu đặc
trưng, kết thúc chuẩn độ • Đối với những ion rất khác nhau thì
phải sử dụng những chất thông tư
rất khác nhau
• Đối với những chất thông tư khác
nhau thì phải chuẩn dd phân
tích ở những khoảng chừng pH khác
nhau.
• Quá trình chuẩn độ phức tạp,
yên cầu độ đúng chuẩn cao
• Nồng độ những ion cần phân tích
phải nằm trong tầm 0,005
– 0,025M (không thật loãng
cũng không thật đặc) Các pp chuẩn độ bằng pp
thủy ngân Phương pháp
thủy ngân (I) Phương pháp
thủy ngân (II) Pp này dựa vào việc dùng dd chuẩn muối
thủy ngân I. Khi ion [Hg2]2+ tương tác với
Cl–, Br–, I–… nó tạo thành kết tủa
Halogenua ít tan Hg2Cl2, Hg2Br2, Hg2I2…: • Trong phương pháp thủy ngân I người ta
dùng chất thông tư là dd sắt sunfuaxianua
red color máu bị mất màu khi dư ion
[Hg2]2+ • Hoặc diofenylcacbazon tạo với ion [Hg2]2+
kết tủa màu xanh Là pp chuẩn độ dựa vào sự tạo thành
hợp chất thủy ngân II kém phân ly:
HgCl2, Hg(CN)2, Hg(SCN)2 Trong phương pháp này chất R là Natri
nitropruxit phản ứng với Hg2+ tạo thành
kết tủa trắng hay difenylcacbazon tạo với
ion thủy ngân dư phức chất màu tím xanh Nhược điểm Ưu điểm
• Trong pp này sẽ không cần dùng
hóa chất quý như pp bạc
• Trong muối thủy ngân (I) ít tan
hơn muối bạc tương ứng vì vậy
mà khi chuẩn độ Cl- bằng thủy
ngân (I) nitrat ta quan sát được
bước nhảy chuẩn độ rõ rệt ở gần
điểm tương tự
• Việc xác lập bàng pp thủy ngân
(I) trọn vẹn có thể tiến hành trong những
dung dịch axit bằng phương pháp chuẩn
độ trực tiếp • Nhược điểm của pp này là
tính độc của thủy ngân vì vậy
khi thao tác với muối này cần
rất là thận trọng
• Pp thủy ngân (I) khi xác lập
định lượng những muối Clorua
và Bromua tan hiện còn rất ít
dùng Phương pháp feroxianua : vốn để làm xác
định Zn2+ bằng feroxianua kali với thông tư
diphenylamin theo phản ứng sau: Chuẩn ion Ba2+ bằng sunfat với thông tư
là rodizoonat natri làm thông tư.
Khi xuất hiện Ba2+ thì dung dịch nhuộm màu
đỏ, gần điểm tương tự red color biến mất.

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Phương pháp chuẩn độ kết tủa là gì

Reply
1
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Tải Phương pháp chuẩn độ kết tủa là gì ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Phương pháp chuẩn độ kết tủa là gì tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Phương pháp chuẩn độ kết tủa là gì “.

Giải đáp vướng mắc về Phương pháp chuẩn độ kết tủa là gì

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Phương #pháp #chuẩn #độ #kết #tủa #là #gì Phương pháp chuẩn độ kết tủa là gì