Kinh Nghiệm Hướng dẫn Quốc hội phê chuẩn phó thủ tướng 2022

Update: 2022-08-24 10:08:30,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Quốc hội phê chuẩn phó thủ tướng. You trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Mình đc tương hỗ.

528

Chiều 28/7, với 479/479 đại biểu tán thành, chiếm 95,99% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã trải qua Nghị quyết phê chuẩn đề xuất kiến nghị của Thủ tướng nhà nước về việc chỉ định chức vụ Phó Thủ tướng nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 so với những ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành.

 • Bên lề kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV: Thành công và tuyệt đối bảo vệ an toàn và uy tín

 • Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV tinh giảm thời hạn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng

 • Ngày 28/7, Quốc hội khoá XV sẽ kết thúc kỳ họp thứ nhất

Đại biểu biểu quyết trải qua những nghị quyết về phê chuẩn việc chỉ định Phó Thủ tướng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

*Ông Phạm Bình Minh sinh ngày 26/3/1959, quê quán xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Tỉnh Nam Định, là Thạc sỹ Luật và Ngoại giao, trình độ lý luận chính trị thời thượng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (từ thời gian tháng 01/2009 – 01/2011), XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Ông từng kinh qua nhiều vị trí công tác làm việc: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng, Đại sứ, Phó Trưởng đại diện thay mặt thay mặt thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Công sứ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng, Thứ trưởng thường trực và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

Từ tháng 11/2013 – 01/năm nay, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Phó Thủ tướng nhà nước, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị.

Từ tháng 01/năm nay – 4/2021, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Phó Thủ tướng nhà nước, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; phụ trách công tác làm việc đối ngoại của Nhà nước và Đảng ủy Ngoài nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu tái cử Bộ Chính trị khóa XIII.

Từ tháng bốn/2021 đến nay, ông giữ cương vị Phó Thủ tướng nhà nước.

*Ông Lê Minh Khái sinh ngày 10/12/1964, quê quán xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, là kỹ sư kinh tế tài chính, trình độ lý luận chính trị thời thượng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Phó Thủ tướng nhà nước Lê Minh Khái từng qua nhiều vị trí công tác làm việc, là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, quản trị UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bạc Liêu.

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

Từ tháng 10/2017, ông giữ cương vị Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư khóa XIII.

Ngày 08/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

*Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sinh ngày 03/02/1963, quê quán xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Thành Phố Hải Dương, trình độ trình độ nhiệm vụ: Điện cơ, Luật, Kinh tế, lý luận chính trị thời thượng. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

Ông Vũ Đức Đam từng là Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng tại Văn phòng nhà nước, Thư ký rồi Trợ lý nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phó quản trị rồi Phó quản trị thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Bưu chính – Viễn thông, Phó Bí thư, quản trị UBND tỉnh Quảng Ninh; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng nhà nước.

Từ tháng 11/2013 – 10/2019, ông là Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Phó Thủ tướng nhà nước. Từ tháng 10/2019 – 12/2019, là Phó Thủ tướng nhà nước kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế. Từ tháng 12/2019 – 7/2020, ông vừa giữ cương vị Phó Thủ tướng nhà nước, vừa kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế, điều hành quản lý việc làm thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế. Từ tháng 7/2020 đến nay, là Phó Thủ tướng nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

*Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh ngày 20/10/1962, quê quán xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng Đất Cảng, trình độ trình độ nhiệm vụ: Đại học Kinh tế quốc dân, lý luận chính trị thời thượng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

Trải qua nhiều vị trí công tác làm việc, ông Lê Văn Thành từng giữ chức vụ Phó quản trị UBND, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, quản trị UBND, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng Đất Cảng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu III. Từ tháng 7/năm nay đến nay, ông là Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, quản trị Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Đất Cảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 08/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Quốc hội phê chuẩn việc chỉ định Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của nhà nước

Chiều 28/7, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội phê chuẩn việc chỉ định Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chia sẻ:

Từ khóa:

 • Kỳ họp thứ 11,
 • Quốc hội khóa XIV,
 • chỉ định,
 • Phó Thủ tướng,
 • Phạm Bình Minh,
 • Lê Minh Khái ,
 • Lê Văn Thành,
 • Vũ Đức Đam,

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Quốc hội phê chuẩn phó thủ tướng

Reply
4
0
Chia sẻ

Review Share Link Down Quốc hội phê chuẩn phó thủ tướng ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Quốc hội phê chuẩn phó thủ tướng tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Quốc hội phê chuẩn phó thủ tướng “.

Thảo Luận vướng mắc về Quốc hội phê chuẩn phó thủ tướng

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Quốc #hội #phê #chuẩn #phó #thủ #tướng Quốc hội phê chuẩn phó thủ tướng