Mn ơi bên em sản xuất ấy ạ
Hàng tháng tiền điện phải trả là khoảnh 30-40 triệu
Nhưng chủ yếu hàng bán ra chợ, ko xuất HĐ vat
Phần chi phí điện liên quan tới hàng xuất VAT chỉ vào khoảng 10-15 triệu/1 tháng
Vậy giờ lấy cả hoá đơn tiền điện 40tr làm chi phí thì có hợp lý ko ạ

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq