Mọi người cho e hỏi chút ah, bên e đã xuất 1 hóa đơn, sau đó phát hiện sai giá nên đã xuất lại 1 hóa đơn điều chỉnh giảm giá nhưng do vẫn để nguyên cột số lượng như cũ. Vậy nên giờ số lượng bị trừ 2 lần luôn. Giờ e phải xuất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng lần nữa phải k ạ?