Mọi người cho m hỏi, mình giờ tự quyết toán thuế TNCN , phát sinh nộp thêm thì có bị phạt chậm tờ khai k ạ, mức phạt chậm nộp tờ khai ntn ạ

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq