Mọi người cho mình hỏi: Hàng bán bị trả lại sao phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu? Nó được quy định ở đâu ạ. Xin cám ơn anh chị.

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq