Mọi người nghĩ sao về ngành cntt ở TDTU ạ ?
Cho e ít ý kiến….nói thẳng đi kh sao đâu :33

Source_#group_voz_4663452077015228_4869493919744375 _like_19_Share_0