Mong các anh chị từng gặp giúp e a!Công ty là công ty thương mại, hnay e phát hiện tháng 3 e có 1 mã xuất bị âm kho! e phải xử lý thế nào a, mong anh chị giúp e! e cảm ơn a!

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq