Kinh Nghiệm về Mục đích Ra đời của khối quân sự chiến lược Đông Nam á là 2022

Update: 2022-08-14 11:32:42,Quý khách Cần biết về Mục đích Ra đời của khối quân sự chiến lược Đông Nam á là. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở phía dưới để Ad đc tương hỗ.

806

19/06/2021 731

A. Ngăn chặn tác động của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở khu vực

Đáp án đúng chuẩn

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • A. Ngăn chặn tác động của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở khu vực
  • B. Duy trì hòa bình, bảo mật thông tin an ninh của khu vực
  • C. Hạn chế tác động của những nước lớn vào khu vực
  • D. Đảm bảo sự trấn áp của chủ nghĩa tư bản ở khu vực
  • Đáp án cần chọn là: ATháng 9-1954, Mĩ cùng Anh, Pháp xây dựng khối quân sự chiến lược Khu vực Đông Nam Á (SEATO) nhằm mục tiêu ngăn ngừa tác động của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trong khu vực
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Mục đích Ra đời của khối quân sự chiến lược Khu vực Đông Nam Á (SEATO…

B. Duy trì hòa bình, bảo mật thông tin an ninh của khu vực

C. Hạn chế tác động của những nước lớn vào khu vực

D. Đảm bảo sự trấn áp của chủ nghĩa tư bản ở khu vực

Đáp án cần chọn là: ATháng 9-1954, Mĩ cùng Anh, Pháp xây dựng khối quân sự chiến lược Khu vực Đông Nam Á (SEATO) nhằm mục tiêu ngăn ngừa tác động của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trong khu vực

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nguyên tắc nào quan trọng nhất được xác lập trong Hiệp ước Ba-li?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,853

Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, nước nào giành được độc lập sớm nhất ở Khu vực Đông Nam Á?

Xem đáp án » 19/06/2021 659

Hiệp ước Bali (2-1976) không xác lập nguyên tắc nào trong quan hệ giữa những nước Khu vực Đông Nam Á?  

Xem đáp án » 19/06/2021 362

“Phát triển kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống trải qua những nỗ lực hợp tác chung giữa những thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực” là tiềm năng hoạt động giải trí và sinh hoạt của tổ chức triển khai nào?  

Xem đáp án » 19/06/2021 246

Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời hạn nào?

Xem đáp án » 19/06/2021 242

Điểm nổi trội trong đường lối đối ngoại của Inđônêxia và Miến Điện từ Một trong trong năm 50 của thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án » 19/06/2021 220

Đâu không phải là yếu tố tác động đưa tới sự xây dựng của Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (ASEAN)?  

Xem đáp án » 19/06/2021 168

Năm 1945, nhân dân một số trong những nước Khu vực Đông Nam Á đã tranh thủ yếu tố thuận tiện nào để nổi dậy giành độc lập?

Xem đáp án » 19/06/2021 160

Yếu tố nào dẫn đến việc phân hóa về đường lối đối ngoại của những nước Khu vực Đông Nam Á từ Một trong trong năm 50 của thế kỉ XX?  

Xem đáp án » 19/06/2021 143

Ba vương quốc nào trong khu vực Khu vực Đông Nam Á giành được độc lập sớm nhất sau cuộc chiến tranh toàn thế giới thứ hai (1939-1945)?

Xem đáp án » 19/06/2021 139

Quốc gia nào ở khu vực Khu vực Đông Nam Á không trở thành trở thành thuộc địa của những nước đế quốc Âu- Mĩ trước cuộc chiến tranh toàn thế giới thứ hai (1939-1945)?

Xem đáp án » 19/06/2021 114

Từ trong năm 90 của thế kỷ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động giải trí và sinh hoạt sang nghành nào?  

Xem đáp án » 19/06/2021 94

Nguyên nhân đa phần dẫn tới sự Ra đời của hiệp hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á vào năm 1967 là gì?

Xem đáp án » 19/06/2021 91

Yếu tố nào giúp cải tổ tình hình chính trị khu vực Khu vực Đông Nam Á dẫn đến việc mở rộng thành viên của ASEAN?  

Xem đáp án » 19/06/2021 88

Những thành viên sáng lập Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (ASEAN) gồm có những vương quốc nào?  

Xem đáp án » 19/06/2021 76

Khối quân sự chiến lược Khu vực Đông Nam Á (SEATO) do Mĩ, Anh, Pháp xây dựng nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

A.

Đẩy lùi trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở khu vực

B.

Duy trì hòa bình bảo mật thông tin an ninh của khu vực Khu vực Đông Nam Á.

C.

Giúp những nước Khu vực Đông Nam Á xây dựng giang sơn.

D.

Đảm bảo tác động của chủ nghĩa tư bản ở khu vực

Đáp án cần chọn là: A

Tháng 9-1954, Mĩ cùng Anh, Pháp xây dựng khối quân sự chiến lược Khu vực Đông Nam Á (SEATO) nhằm mục tiêu ngăn ngừa tác động của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trong khu vực

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời hạn nào?

Cộng đồng ASEAN chính thức được xây dựng vào thời hạn nào?

Sự kiện ghi lại bước khởi sắc của ASEAN là

Mục đích Ra đời của khối quân sự chiến lược Khu vực Đông Nam Á (SEATO…

Câu hỏi: Mục đích Ra đời của khối quân sự chiến lược Khu vực Đông Nam Á (SEATO) là:

A.
Đầy lùi trào lưu cách mạng ở Khu vực Đông Nam Á

B.
Ngăn chặn CNXH lan xuống khu vực Đông Nam Á

C.
Mĩ xâm lược Đông dương

D.
Cả ba câu đều đúng

Đáp án

D

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch sử 9 năm học năm nay-2017

Lớp 9 Lịch sử Lớp 9 – Lịch sử

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Mục đích Ra đời của khối quân sự chiến lược Đông Nam á là

Reply
7
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Down Mục đích Ra đời của khối quân sự chiến lược Đông Nam á là ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Mục đích Ra đời của khối quân sự chiến lược Đông Nam á là tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Mục đích Ra đời của khối quân sự chiến lược Đông Nam á là “.

Hỏi đáp vướng mắc về Mục đích Ra đời của khối quân sự chiến lược Đông Nam á là

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Mục #đích #đời #của #khối #quân #sự #Đông #Nam #là Mục đích Ra đời của khối quân sự chiến lược Đông Nam á là