Này lần đầu tiên em xuất HĐ điện tử có mã cơ quan thuế.đây cũng là hoá đơn đầu tiền CTY em xuất.cty đặt mua 500 hoá đơn đc nhà cũng cấp tặng cho 100 .mà ko hiều sao khi mình xuất phát hành hoá đơn nó lại ra số 101 luôn mà nó ko ra số 01 .hoá đơn đã xuất thành công giờ em phải xử lý sao mọi người

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq