Nhờ ac tư vấn giúp e th này ạ. Bên e mua tấm inox về và lắp đặt sàn cho khách hàng ( có cp nhân công và vận chuyển). thường e vẫn xuất trọn gói cả hạng mục 10%. Nay kh yêu cầu xuất riêng vật tư và nhân công ra , vậy e cần tách thành 2 hóa đơn và đơn…