Những luật thuế mới nhất năm 2017 (Có hiệu lực từ 1/1/2017) 2022

Cập nhật những luật thuế mới nhất năm 2017 như: Các Thông tư, Nghị định, Luật về Thuế GTGT, TNCN, TNDN, cai quản lý thuế, đăng ký thuế, quy định mức lương tối thiểu vùng, tỷ lệ trích các khoản BHYT, BHTN… có hiệu lực từ 1/1/2017.
Có Hiệu lực từ ngày 1/1/2017:
Lệ phí môn bài bác:
Nghị định 139/2016/NĐ-CP
ngày 4/10/2016 của Chính phủ:
– Quy định về lệ phí Môn bài bác, các bậc thuế môn bài bác phải nộp đối với Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.
– Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 1/1/2017
Chi tiết xem tại đây nhé:
Thông tư 302/2016/TT-BTC
ngày 15/11/2016 của Bộ tài chính:
– Hướng dẫn về lệ phí môn bài bác.
– Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 1/1/2017
Chi tiết xem tại đây nhé:
Thuế GTGT:
Thông tư 173/2016/TT-BTC
ngày 28/10/2016 của Bộ tài chính:
– Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
– Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 15/12/2016
Chi tiết xem tại đây nhé:
tiền lương:
Nghị định 153/2016/NĐ-CP
ngày 14/11/2016 của Chính phủ:
– Quy định Mức lương tối thiểu vùng đối với người cần lao làm việc theo giao kèo lao động.
– Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 1/1/2017.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Kế toán:
Luật Kế toán – Luật số 88/2015/QH13
ngày 20/11/2015 của Quốc hội
– Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 1/1/2017.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Nghị định 174/2016/NĐ-CP
ngày 30/12/2016 của Chính phủ
– Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán tài chính
– Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 1/1/2017.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Thông tư 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính:
– Hướng dẫn Chế độ kế toán tài chính danh nghiệp vừa và nhỏ (thay thế chế độ kế toán tài chính theo Quyết định 48)
– Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 1/1/2017
Chi tiết xem tại đây nhé:
Xử phạt:
Thông tư 176/2016/TT-BTC
ngày 31/10/2016 Bộ Tài Chính:
– Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC: chỉ dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
– Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Năm 2016:
Thông tư 130/2016/TT-BTC
ngày 12/8/2016 của Bộ tài chính:
– chỉ dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106/2016/QH13:
– Sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC
– Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 1/7/2016
Chi tiết xem tại đây nhé:
Thông tư 95/2016/TT- BTC
ngày 28/6/2016 Của Bộ tài chính:
– Quy định về giấy tờ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; đổi thay thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế, hồi phục mã số thuế, tạm ngừng marketing thương mại; đăng ký thuế đối với ngôi trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của tổ chức; bổn phận cai quản lý và sử dụng mã số thuế.
– Có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 12 tháng 8 năm 2016
Chi tiết xem tại đây nhé:
Nghị định 100/2016/NĐ-CP
ngày 01/7/2016 của Chính phủ:
– Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và cai quản lý thuế.
– Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/7/2016.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Quyết định 636/QĐ-BHXH
Quy ngày 22/4/2016 của BHXH nước ta:
– Quy định về hỗ sơ, quy trình giải quyết hưởng trọn các chế độ bảo đảm tầng lớp.
– Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 1/6/2016.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Nghị định 49/2016/NĐ-CP
ngày 27/5/2016 của Chính phủ:
– Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, phí, lệ phí, cai quản lý giá.
– Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 1/8/2016.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Luật 107/2016/QH13
ngày 6/4/2016 của Quốc hội:
– Quy định về Luật thuế xuất khẩu, thuế du nhập
– Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Luật 106/2016/QH13
ngày 6/4/2016 của Quốc hội:
– Sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Quản lý thuế
– Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 1/7/2016.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Quyết định 959/QĐ-BHXH
ngày 9/9/2015 của Bảo hiểm từng lớp nước ta
– Quy định về cai quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN và cai quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
– Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 1/12/2015.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Quyết định 919/QĐ-BHXH
ngày 26/8/2015 của Bảo hiểm xã hội nước ta:
– Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH, Quyết định 1399/QĐ-BHXH và Quyết định 488/QĐ-BHXH của BHXH nước ta.
– Thay thế 1 số mẫu biểu về BHXH
Chi tiết xem tại đây nhé:
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH
ngày 16/11/2015 của Bộ LĐTBXH:
– Quy định về mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, chỉ dẫn thực hành 1 số điều về hợp đồng lao động, Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.
– Có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 01 tháng 01 năm 2016
Chi tiết xem tại đây nhé:
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH n
gày 29/12/2015 của
Bộ LĐTBXH
.
– Quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm tầng lớp về bảo đảm xã hội buộc phải như:
– Quy định về chế độ ốm đau. Chế độ thải sản. Chế độ hưu trí. Chế độ tử tuất. Phụ cấp đối với người hưởng trọn BHXH.
– Quy định mức tiền lương đóng bảo đảm tầng lớp thắt…

Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 15/2/2016.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Nghi định 115/2015/NĐ-CP
Ngày 11/11/2015 của Chính phủ:
– Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm tầng lớp về BHXH buộc.
– Có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 1/1/2016.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Nghị định 122/2015/NĐ-CP
Ngày 14/11/2015 của Chính phủ:
– Quy định Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp, hiệp tác xã, cơ quan lại… Có sử dụng lao độn theo hợp đồng cần lao
– Có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 01 tháng 01 năm 2016
Chi tiết xem tại đây nhé:
Năm 2015:
Công văn 4943/TCT-KK
ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế:
– chỉ dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT, kê khai hóa đơn bỏ sót, kê khai hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Thông tư 92/2015/TT-BTC
ngày 15/6/2015 của Bộ tài chính:
– Hướng dẫn thực hiện nay THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP cá nhân chủ nghĩa ĐỐI VỚI cá nhân chủ nghĩa hàm CÓ HOẠT ĐỘNG kinh dinh; chỉ dẫn thực hiện nay MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THUẾ THU NHẬP cá nhân chủ nghĩa QUY ĐỊNH TẠI LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ SỐ 71/2014/QH13 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ
– Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 30 tháng 07 năm 2015
Chi tiết xem tại đây nhé:
Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN năm 2015
– Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính phát hành ngày 22/6/2015, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 06/8/2015: chỉ dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC. Theo đó, có rất nhiều khoản phí đã được điều chỉnh có lợi cho doanh nghiệp như:
– Chi phí mua bảo đảm nhân thọ cho người cần lao
– hoài y phục cho người cần lao.
– uổng phụ cấp đi công tác cho người cần lao.
– phí tổn định mức tiêu ngốn nguyên vật liệu…
– Chi phí tiền lãi vay
– hoài đi nghỉ ngơi mát…
Tải về tại đây:
Hoặc các các độc giả cũng có thể xem các đểm mới tại đây:
nước ngoài giả các các độc giả cũng có thể xem thêm:
(Ban hành ngày 8/5/2015, có hiệu lực thực thi hiện hành: 1/7/2015)
(Ban hành ngày 26/5/2015, có hiệu lực thực thi hiện hành: 1/1/2014)
(Ban hành ngày 26/5/2015, có hiệu lực thực thi hiện hành: 15/2/2014)

(
Ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thực thi hiện hành: 1/7/2015)
1. Theo Luật số 71/2014/QH1
– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế:
Quản lý thuế:
Bỏ quy định phạt chậm nộp thuế 0.07%/ngày
tính trên số tiền thuế chậm nộp vượt quá 90 ngày và giữ nguyên mức phạt chậm nộp 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
– Doanh nghiệp
ko phải nộp bảng kê mua vào, đẩy ra
của tờ khai thuế GTGT
Thuế giá trị gia tăng:
Chuyển mặt mặt hàng phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác; máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sinh sản nông nghiệp từ đối tượng chịu thuế suất 5%
sang đối tượng ko chịu thuế.
Thuế thu nhập cá nhân:
Thu nhập của cá nhân kinh dinh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống ko thuộc thu nhập chịu thuế.
Thuế thu nhập doanh nghiệp:
Dỡ bỏ trần
chi lăng xê, tiếp thị, khuyến mại, hoả hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, tương trợ tiếp thị, bổ sung phí can hệ trực tiếp đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh dinh 15% cho doanh nghiệp.
Chi tiết xem tại đây:
2. Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC
về thuế GTGT, quản lý thuế, hoá đơn…
Quản lý thuế, hoá đơn:
– Bỏ Hướng dẫn cơ sở kinh dinh phải đăng ký sử dụng dấu ngăn cách và chữ ko dấu trên hóa đơn.
– DN có thể phát héc tành hoá đơn bao lăm cũng được mà
ko bị giới héc tạn
từ 3 tháng đến 6 tháng như trước nữa.
– Không xuất hóa đơn đối với product tiêu dùng nội bộ để đấu quá trình sản xuất marketing thương mại.
– Trường hợp hóa đơn đã lập có sơ sót về tên, địa chỉ người sử dụng tuy nhiên ghi đúng mã số thuế người sử dụng thì các bên
lập biên các độc giả dạng điều chỉnh và ko phải lập hóa đơn điều chỉnh.
– Từ 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.
Thuế GTGT:
Bổ sung vào đối tượng ko chịu thuế đối với các mặt mặt hàng sau:
– Phân bón là các loại phân cơ học và phân vô cơ
– Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác.
– Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
Chi tiết xem tại đây:
3. Theo Nghị định Số 103/2014/NĐ-CP
ngày 11/11/2014 của Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng năm 2015 như sau:
– Mức 3.100.000 đồng/tháng, thuộc vùng I.
– Mức 2.750.000 đồng/tháng, thuộc vùng II.
– Mức 2.400.000 đồng/tháng, thuộc vùng III.
– Mức 2.150.000 đồng/tháng, thuộc vùng IV.
Chú ý:
Những người đã qua học nghề thì phải Cao rộng ít ra 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
Như vậy:
Người cần lao đã qua học tập nghề mức lương tối thiểu vùng phải là:
Vùng I = 3.100.000 + (3.100.000 x 7%) = 3.317.000 đồng/tháng
Vùng II = 2.750.000 + (2.750.000 x 7%) = 2.942.500 đồng/tháng
Vùng III = 2.400.000 + (2.400.000 x 7%) = 2.568.000 đồng/tháng
Vùng IV = 2.150.000 + (2.150.000 x 7%) = 2.300.500 đồng/tháng
Chi tiết xem tại đây:
4. Theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP
của Chính phủ, chỉ dẫn một số nội dung của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT):
– Người cần lao (NLĐ)
trong thời gian nghỉ ngơi thai sản sẽ phải đóng BHYT
theo mức 4,5% lương bổng tháng trước Khi nghỉ ngơi (trước đây ko phải đóng BHYT trong thời gian này).
– NLĐ nghỉ ngơi hưởng trọn chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì sẽ ko phải đóng BHYT vẫn được hưởng trọn quyền lợi BHYT.
– NLĐ bị tạm giam, tạm giữ sẽ đóng BHYT bởi 50% mức đóng thường ngày, nếu sau những Khi có cuối cùng là ko vi phi pháp luật thì phải truy đóng BHYT trên số lương phía được truy lãnh.
– thời kì NLĐ làm thủ tục hưởng trọn chế độ trợ cấp thất nghiệp vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT.
– BHYT sẽ tính sổ 80% phí điều trị đối với tai nạn lao động.
Chi tiết xem tại đây:
5. Luật số 38/2013/QH13
– Luật việc làm và Bảo hiểm thất nghiệp:

hợp đồng lao động theo mùa vụ
hoặc theo một công việc cố định có vận hạn từ đủ 03 tháng đến bên dưới 12 tháng. (
PHẢI tham dự BHTN)
.
(
KHÔNG còn giới hạn phải đủ 10 người trở lên như lúc trước
.)
– Khi ký hợp đồng lao động
trong thời héc tạn 30 ngày
là phải dự BHTN
– NLĐ đơn phương kết thúc hợp đồng cần lao sẽ ko được hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp.
– Mức đóng BHTN: NLĐ đóng bởi 1% tiền lương tháng. Người sử dụng lao động đóng bởi 1% quỹ lương bổng tháng của những NLĐ đang dự BHTN;
– Điều kiện hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp: Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước Khi kết thúc hợp đồng cần lao (đối với hợp đồng thời vụ thì phải từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng). Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, Tính từ lúc ngày nộp giấy tờ hưởng trọn BHTN,
– Mức hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bởi 60% mức bình quân lương bổng tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước Khi thất nghiệp.
Chi tiết tại đây:
6. Thông tư 09/2015/TT-BTC
quy định giao dịch tài chính của DN:
Kể từ ngày 17/03/2015: Các DN
ko dùng đến tiền mặt
(tiền giấy, tiền kim khí do ngôi nhà băng Nhà nước phát hành) để thanh toán Khi thực hiện nay các giao tiếp
góp vốn và mua buôn cung cấp, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.
Đối tượng áp dụng:
– Các doanh nghiệp và tổ chức có liên can trong quan lại hệ giao tiếp: (
Không áp dụng cho cá nhân nhé
)
Chi tiết xem tại đây:
Xem thêm:
thay thế Chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp phát hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
Hướng dẫn lập và trình bố̀y BCTC hợp nhất
Chú ý:
Các bộ́n muốn cập nhật những Chích sách về Thuế – Kế toán …mới có thể:
– Bước 1
: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
– Bước 2:
Gửi yêu cầu qua mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu, Thông tư muốn gửi nhé)
(nước ngoài giả: Khi có những Thông tư, Luật mới chúng tôi sẽ gửi vào mail cho các bộ́n)
Tác_Giả_2 xin chúc các các độc giả thành công!
Các các độc giả có nhu muốn muốn học tập làm kế toán tài chính thực tại, thực hiện nay kê khai thuế, trả mỹ sổ sách, lập ít tài chính, Quyết toán thuế cuối năm … Có thể dự
:
tìm

32

Source Những luật thuế mới nhất năm 2017 (Có hiệu lực từ 1/1/2017) 2021-08-20 16:22:00

#Nhưng #luât #thuê #mơi #nhât #năm #hiêu #lưc #tư

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x