Những lưu ý Khi làm kế toán nhập khẩu 2022

Với mục đích hỗ trợ các bộ́n kế toán mới ra trường có sự hình dung rõ rộng về công việc của kế toán nhập khẩu ngoài thực tế.

xin chia sẻ những lưu ý Khi làm kế toán nhập khẩu, kỳ vọng các bộ́n sẽ đúng, làm đủ.

 

– Hiện nay có 1 thực tế là đại đa số các bộ́n kế toán mới ra trường thường héc tạch toán sai các bút toan liên quan lại đến nhập khẩu héc tàng hóa. Không biết có phải vì trên tờ khai héc tải quan lại có tới 3 khoản tiền cùng lúc nên làm các bộ́n rối Hay là ko? Kế toán Thiên Ưng xin tổng hợp cơ bố̉n các công việc liên quan lại đến kế toán nhập khẩu cần chú ý:

 

1. Hồ sơ nhập vào nên kẹp các chứng từ như sau:

 

– Tờ khai hải quan lại và các phụ lục.

– Hợp đồng nước ngoài (Contract).

– Hoá đơn bên buôn bán (Invoice).

– Các giấy tờ khác của lô mặt hàng như: Chứng nhận xuất sứ, tiêu chuẩn chất lượng …

– Các hoá đơn dịch vụ liên quan lại tới phát động và sinh hoạt giải trí nhập vào như: Bảo hiểm, vận tải quốc tế, vận tải trong nước, kiểm hoá, nâng hạ, THC, vệ sinh cont, phí chứng từ, lưu kho, và các khoản phí khác ….

– Thông báo nộp thuế

– Giấy nộp tiền vào NSNN / ủy nhiệm chi thuế

– Lệnh chi / ủy nhiệm chi thanh toán công nợ nước ngoài tệ ngươi buôn bán.

 

2. Các bút toán hạch toán héc tàng nhập khẩu:

a, Thanh toán trước toàn bộ số tiền cho ngôi nhà sản xuất:

– Ngày thanh toán (Theo tỷ giá ngày hôm đó)

Nợ TK 331: (Số tiền X tỷ giá ngày chuyển tiền)

          Có TK 112: 

 

– Khi mặt hàng về (ko được lấy tỷ giá trên Tờ khai để hạch toán vào giá trị product -> Tỷ giá này chỉ để cơ quan lại Hải quan lại tính thuế NK, TTĐB.. GTGT)

Nợ TK 156: (Số tiền X tỷ giá ngày thanh toán trước)

          Có TK 331: 

 

b, Thanh làm nhiều lần cho ngôi nhà sản xuất:

– Ngày 1 thanh toán trước 1 phần:  (Lấy theo tỷ giá đẩy ra của ngân mặt hàng mà DN mở tải khoản giao dịch hôm đó).

Nợ TK 331: Số tiền thanh toán trước X Tỷ giá ngày hôm đó

          Có TK 112: 

 

– Ngày 2 mặt hàng về đến Cảng (Theo tỷ giá đẩy ra của ngân mặt hàng mà DN mở tải khoản giao dịch hôm đó)

Nợ TK 156: (Số tiền đã thanh toán trước ngày 1) + ( Số tiền còn lại X Tỷ giá ngày mặt hàng về)

          Có TK 331:

 

– Ngày 3 Thanh toán nốt số tiền còn lại cho ngôi nhà sản xuất  (Theo tỷ giá đẩy ra của ngân mặt hàng mà DN mở tải khoản giao dịch hôm đó)

Nợ các TK 331: (Số tiền còn lại X Tỷ giá ngày bữa nay)

Nợ TK 635: (Nếu lỗ tỷ giá): Phần tiền lỗ

          Có các TK 112:

          Có TK 515: (Nếu lãi tỷ giá): Phần tiền lãi

 

c. Thanh toán sau toàn bộ số tiền cho ngôi nhà sản xuất:

– Ngày 1  mặt hàng về đến cảng (tỷ giá đẩy ra của ngân mặt hàng mà DN mở tải khoản giao dịch hôm đó)

Nợ TK 156: (Toàn bộ số tiền X tỷ giá ngày mặt hàng về)

          Có TK 331: 

 

– Ngày 2 Thanh toán toàn bộ số tiền cho ngôi nhà sản xuất: (tỷ giá đẩy ra của ngân mặt hàng mà DN mở tải khoản giao dịch hôm đó)

Nợ TK 331: (Toàn bộ số tiền x Tỷ giá ngày thanh toán)

Nợ TK 635: (Nếu lãi tỷ giá): Số tiền lỗ

          Có các TK 112: 

          Có TK 515: (Nếu lãi tỷ giá): Số tiền lãi

Xem thêm: 

 

d. Hạch toán thuế NK phải nộp:

Nợ TK – 156: Số thuế NK trên tờ khai hải quan lại

            Có TK 3333 – Thuế Nhập khẩu

 

e. Hạch toán Thuế TTĐB phải nộp (nếu có):

Nợ TK – 156: Trên tờ khai héc tải quan lại.

             Có TK – 3332 : Thuế Tiêu thụ đặc biệt

 

f. Hạch toán thuế GTGT héc tàng NK: (

khấu trừ thuế GTGT):

Nợ TK – 1331: Số thuế GTGT NK trên tờ khai hải quan lại

                        Có TK – 33312 : Thuế GTGT Hàng Nhập khẩu

g. Khi nộp tiền thuế: Thuế GTGT mặt hàng nhập vào, XNK, TTĐB, BVMT….

Nợ TK 33312: Thuế GTGT mặt hàng nhập vào

Nợ TK 3332: Thuế TTĐB

Nợ TK 3333: Thuế XNK

Nợ TK 333… (Các loại thuế, phí, lệ phí khác nếu có)

             Có TK 111, 112

h. Nếu phát sinh các chí phí khác ví như: Vận chuyển, bên kho bãi, lưu kho ….

Nợ TK 156, 152, 153, 211…

Nợ TK 133

            Có TK 111, 112, 331…

Giá trị mặt hàng nhập vào:

Giá nhập kho = Giá mặt hàng mua + Thuế nhập vào + Thuế TTĐB(nếu có) + Chi phí mua mặt hàng.

3. Kê khai thuế mặt hàng nhập vào:

– Dựa vào: Giấy nộp tiền vào ngân sách đất nước hoặc biên lai thu tiền của hải quan lại và Tờ khai hải quan lại

Chi tiết xem tại đây:

 

Chúc các bộ́n thành công!

  

Bài viết Những lưu ý Khi làm kế toán nhập khẩu 2021-09-05 13:50:00

#Nhưng #lưu #Khi #lam #kê #toan #nhâp #khâu