Ninja care bị lỗi này lsao nhỉ các bác.
Cứ mở nick là lên 1 bảng đen


Source_#phanmemninja_2892984540791271_4059817937441253 _like_1_Share_0