Thủ Thuật Hướng dẫn Phản ứng của cặp chất nào tại đây cho thành phầm có khí SO2 Mới Nhất

Update: 2022-04-28 07:21:11,Bạn Cần biết về Phản ứng của cặp chất nào tại đây cho thành phầm có khí SO2. You trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Ad đc lý giải rõ ràng hơn.

769

Câu hỏi: Điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm ra làm thế nào?

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • 1. Lưu huỳnh đioxit là gì?
  • 2. Nguồn gốc hình thành
  • 3. Tính chất vật lý của SO2
  • 4. Tính chất hóa học của SO2
  • 5. Điều chế lưu huỳnh đioxit SO2
  • 6. Ứng dụng của SO2lưu huỳnh đioxit

Lời giải:

– Trong phòng thí nghiệm, SO2được điều chế bằng phương pháp cho muối sunfit tác dụng với axit mạnh như HCl, H2SO4.

Ví dụ:

Na2SO3+ 2HCl → 2NaCl + H2O + SO2

-Ngoài ra, khí SO2còn được điều chế bằng phương pháp cho Cu tác dụng với H2SO4đặc.

Cu + 2H2SO2đặc → CuSO4+ SO2+ 2H2O

Khí SO2được thu bằng phương pháp đẩy không khí.

Sau đây, mời bạn đọc cùng với Top lời giải tìm hiểu về lưu huỳnh dioxit (SO2) qua nội dung bài viết tại đây.

1. Lưu huỳnh đioxit là gì?

-Lưu huỳnh đioxit hay anhiđrit sunfurơ là một hợp chất hóa học có công thức SO2. Đây là một khí vô cơ không màu, nặng hơn không khí và là thành phầm chính của sự việc đốt cháy hợp chất lưu huỳnh.

Các tên thường gọi khác: sulfur dioxit, lưu huỳnh oxit, khí SO2.

2. Nguồn gốc hình thành

a. Trong tự nhiên

-Khí thoát ra từ vụ núi lửa phun trào

-Các hợp chất sinh học có chứa lưu huỳnh phân hủy tạo ra SO2và oxit lưu huỳnh

b. Nhân tạo

-Khói thải từ những nhà máy sản xuất lọc dầu, đốt than, luyện kim, sản xuất xi-măng, bột giấy, công nghiệp chế biến.

-hí thải sinh ra từ những phương tiện đi lại giao thông vận tải: xe hơi, xe máy,…

-Sinh hoạt hằng ngày: khói thuốc lá, thiết bị dùng gas làm nhiên liệu không đúng phương pháp dán hay thiếu khí, khí thải sinh ra từ quy trình đốt rơm, gỗ, than đá,…

3. Tính chất vật lý của SO2

a. Khí SO2có mùi gì?

Do SO2là thành phầm chính dưới sự đốt cháy hợp chất lưu huỳnh nên khí SO2được mô tả là có mùi rất hôi khi bị đốt cháy.

b. Tính chất khác

-Là chất khí không màu và nặng hơn không khí

-Tan trong nước

-Khối lượng riêng: 2,551 g/l, gas

-Điểm nóng chảy: -72,4oC (200.75 K)

-Điểm sôi: -10oC (263 K)

-Độ hòa tan trong nước: 9,4 g/100ml (ở 25oC)

4. Tính chất hóa học của SO2

-Oxy hóa chậm trong không khí: SO2dễ bị oxy hóa thành SO3trong khí quyển dưới chất xúc tác hoặc do quy trình quang hóa.

-Là một axit yếu, tác dụng với nước tạo ra H2SO3

SO2+ H2O→ H2SO3

-Tác dụng với dung dịch kiềm tạo ra muối sunfit hoặc hidrosunfit hay cả hai loại

SO2+ NaOH→ NaHSO3

SO2+ 2NaOH→ Na2SO3+ H2O

-Vừa là chất oxy hóa, vừa là chất khử

-Chất khử: phản ứng với chất oxy hóa mạnh

2SO2+ O2→ 2SO3(V2O5, 450oC)

Cl2+ SO2+ 2H2O→ H2SO4+ 2HCl

-Làm mất màu nướcBrom

SO2+ Br2+ 2H2O→ 2HBr + H2SO4

-Làm mất màu dung dịch thuốc tím

5SO2+ 2KMnO4+ 2H2O→ K2SO4+ 2MnSO4+ 2H2SO4

-Chất oxy hoá mạnh: tác dụng với chất khử mạnh

SO2+ 2H2S→ 3S + 2H2O

SO2+ 2Mg→ S + 2MgO

5. Điều chế lưu huỳnh đioxit SO2

a. Điều chế SO2trong phòng thí nghiệm

-Sản xuất SO2trong phòng thí nghiệm theo phương trình:

Na2SO3+ H2SO4→ Na2SO4+ H2O + SO2

b. Điều chế SO2trong công nghiệp

-Đốt lưu huỳnh:

S + O2(to)→ SO2

-Đốt cháy H2S trong oxi dư

2H2S + 3O2→ 2H2O + 2SO2

-Cho sắt kẽm kim loại phản ứng với H2SO4đặc nóng

Cu + 2H2SO4→ CuSO4+ SO2+ 2H2O

-Đốt pyrit sắt

4FeS2+ 11O2→ 2Fe2O3+ 8SO2

6. Ứng dụng của SO2lưu huỳnh đioxit

Dùng trong sản xuất hợp chất Axit Sunfuric

Sử dụng làm chất tẩy trắng bột giấy và dung dịch đường:

-Trong quy trình tiếp xúc với lignin và một số trong những hợp chất khác trong bột giấy hay giấy, SO2 sẽ làm mất đi màu của một số trong những hợp chất tạo ra hợp chất hữu cơ white color sáng.

-Khi sản xuất đường tinh luyện từ mía, một chút ít nước vôi trong sẽ tiến hành cho vào nước mía và sục khí SO2vào. Lưu huỳnh đioxit sẽ làm trong nước mía bằng phương pháp kết tủa nước vôi trong và khi cô đặc thu được đường tinh luyện white color.

Ứng dụng trong làm chất dữ gìn và bảo vệ cho những loại thực phẩm sấy khô:

-Làm chất dữ gìn và bảo vệ cho những loại hoa quả sấy khô như vải, mơ, nho,.. với kĩ năng giúp ngăn cản sự tăng trưởng của một số trong những loại vi trùng và nấm gây hư hại cho thực phẩm.

-Giúp thực phẩm không trở thành hư hỏng, thối rửa, giữ sắc tố tươi ngon trong thuở nào hạn dài.

Trong ngành sản xuất rượu:

-Sử dụng lưu huỳnh đioxit trong sản xuất rượu với tỷ trọng rất nhỏ

-Nồng độ SO2dưới 50 ppm, rượu vẫn giữ được vị thơm ngon đặc trưng của tớ

-Ứng dụng trong làm sạch những thiết bị trong nhà máy sản xuất sản xuất rượu

Trong phòng thí nghiệm:

-Sử dụng làm thuốc thử để nhận ra những chất khác và được sử dụng như một dung môi trơ.

(1)

CÂU HỎI ÔN T ẬP CH Ư ƠNG HỐ 9CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VƠ CƠI/TRẮC NGHIỆM:

I.1

1/ Dãy nào tại đây chỉ gồm những oxit bazơ?

a/CuO,CO2, CaO b/ CO2, SO2, P2O5c/CuO, MgO, K2O d/ CO2, CaO, FeO2/Dãy nào sau đấy là oxit axit?

a/CO2,SO3,P2O5 b/MgO,ZnO,COc/FeO, MgO, Na2O d/CO,ZnO, Al2O33/Dãy nào chỉ oxit trung tính:

a/CO2,SO2 b/CO, NOc/ZnO, Al2O3 d/MgO, ZnO

4/Kim loại nào tại đây khơng tác dụng với axit H2SO4

lỗng?

a/Fe b/Zn c/Cu d/Mg5/Những sắt kẽm kim loại nào tại đây tác dụng được với dungdịch HCl:

a/ Cu, Zn, Fe b/ Al, Cu, Hgc/Zn, Fe, Mg d/Cu,Ag, Al.6/Oxit nào sau đấy là oxit bazơ:

a/ MgO, FeO, SO2 b/MgO, FeO, Na2O.c/ MgO, P2O5, K2O. d/ SO2, CO2,

P2O5.

7/Những thí nghiệm nào tại đây tạo kết tủa khi trộn?a/Dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch axit H2SO4..

b/Dung dịch NaOH và dung dịch axit HCl.c/ Dung dịch HCl với oxit ZnO.

(2)

8/Cho những cặp chất sau, cặp chất nào tác dụng được với nhau:

a/ HCl với Cu c/H2SO4 với SO2 .b/ HCl với Zn d/H2SO4 với CO2.9/ Dãy nào sau đấy là axit?

a/ HCl, CaO, HNO3. c/ HCl, H2S, H2SO4.

b/ HCl, CO2, NaOH. d/ CaO, CO2, KOH.

10/Chất nào tại đây làm q tím chuyển thành màu đỏ?

a/ Dung dịch NaOH c/ ZnOb/ Dung dịch HNO3 d/ KCl

11/Những bazơ nào tại đây tác dụng được với oxit axit?

a/KOH,Al(OH)3,Mg(OH)2 b/Mg(OH)2,Fe(OH)3, KOH

c/KOH,NaOH,Ba(OH)2 d/Zn(OH)2, Fe(OH)2,Cu(OH)2

12/Hãy chỉ ra nhóm chất là bazơ khơng tan:a/Fe(OH)2,Mg(OH)2

b/KOH,Cu(OH)2

c/KOH,NaOH d/Ba(OH)2, Fe(OH)2

13/Chất nào tại đây làm đổi màu chất thông tư?

a/KOH b/Al(OH)3 c/Mg(OH)2 d/Fe(OH)214/Các dãy sau, dãy nào toàn là muối tan?

(3)

c/CaCO3, AgCl, BaSO4 d/NaOH, HNO3, AgCl

15/BaZơ nào tại đây bị nhiệt phân huỷ?

a/NaOH b/Cu(OH)2c/KOH d/ Ba(OH)216/Dãy nào tại đây tồn là phân bón kép?

a/KCl, NH4NO3 b/KCl, KNO3

c/KNO3, K(H2PO4) d/KNO3, Ca(PO4)2

18/Các cặp chất sau,cặp chất nào phản ứng được với nhau?

a/Cu(OH)2 và NaCl b/NaCl và H2SO4

c/NaCl và AgNO3 d/KOH và Na2CO3

20/Thuốc thử nào tại đây phân biệt dung dịch Na2SO4 và dung dịch Na2CO3:

a/Dung dịch HCl b/Dung dịch AgNO3

c/Dung dịch ZnSO4 d/Dung dịch BaCl2

21/Hãy chọn câu đúng là hợp chất của những muối tan:a/CaCO3,BaCl2 b/NaCl, KNO3

c/CuCl2, AgCl d/ BaSO4,CaCO3

Câu 25: Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với toàn bộ những chấttrong dãy chất nào tại đây?

(4)

C. KNO3, HCl, KOH, H2SO4. D. HCl,CO2, Na2CO3, H2SO4.

Câu 26: Cặp chất cùng tồn tại trong dung dịch ( khôngtác dụng được với nhau) là

A. NaOH, KNO3. B.Ca(OH)2, HCl.

C. Ca(OH)2, Na2CO3. D. NaOH,MgCl2.

Câu 27: Sau khi làm thi nghiệm, có những khí thải độchại HCl, H2S, CO2, SO2. Dựng chất nào tại đây để loạibỏ chúng là tốt nhất?

A. DD NaCl. B. DD Ca(OH)2. C. Dung dịch HCl.D. Dung dịch NaNO3.

Câu 27: Có ba lọ khơng nhãn, mỗi lọ đựng một dungdịch những chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Thuốc thử đểnhận biết cả ba chất là

A. quỳ tím và dung dịch HCl . B.
phenolphtalein và dung dịch BaCl2.

C. quỳ tím và dung dịch K2CO3. D. quỳ tímvà dung dịch NaCl.

Câu 28: Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo thành chấtkết tủa trắng

A. Ca(OH)2 và Na2CO3. B. NaOH và Na2CO3.C. KOH và NaNO3. D. Ca(OH)2 và NaClCâu 29: Dãy những chất nào tại đây tan trong nước?

A. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2 B. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2

C. CuO, CaO, P2O5, CO, CO2 D. Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2

(5)

A. 2,24 lít B. 5,6 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít

Câu 31: Cho một lượng hỗn hợp CuO và Fe2O3 tácdụng hết với dung dịch HCl thu được 2 muối có tỉ lệ mollà 1 : 1. Phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O3 tronghỗn hợp lần lượt là:

A. 30% và 70% B. 40% và 60%C. 50% và

50% D. 20% và 80%

GIẢI:

PTHH : CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + H2O

Đặt nCuO = x mol và nFe2O3 = y mol thì có nCuCl2 = x và

nFeCl3 = 2y

→ x = 2y

→%CuO=80x . 100% : (80x+160y) = 80x . 100% +80x+80x =50%

%Fe2O3=100% – 50% = 50%

Câu 32: Oxit bazơ nào tại đây được sử dụng làm chất hútẩm (chất làm khơ) trong phịng thí nghiệm?

A. CaO B. CuO C. ZnO D. PbO

Câu 33: Cặp chất nào vốn để làm điều chế SO2 trong PTN:A. HCl và Na2SO4 B. HCl và Na2SO3. C. Al vàH2SO4 loúng. D. Na2SO3và Ca(OH)2

Câu 1: Những dãy chất nào tại đây đều là oxit axit? A. CO2, SO3, Na2O,NO2. B. CO2, SO2, H2O, P2O5 .

C. SO2, P2O5, CO2, N2O5 . D. H2O, CaO,
FeO, CuO

Câu 2: Trong những dãy oxit tại đây, dãy nào thỏa mãn thị hiếu Đk toàn bộ những oxit đều phản ứng với axit clohiđric?

(6)

C. CuO, SO2, BaO. D. CuO, BaO, Fe2O3.

Câu 3: Có bao nhiêu cặp oxit trọn vẹn có thể phản úng với nhau từng đơi một trong số những oxit sau: Na2O; CaO; SO2; CO2

A. 4 cặp B. 3 cặp C. 5 cặp D. 2 cặp

Câu 4: Trong những dãy chất cho tại đây, dãy nào thoả mãn Đk toàn bộ điều phản ứng với axit clohiđric?

A. Cu, BaO, Ca(OH)2, NaNO3 B. Quỳ tím, AgNO3, Zn, NO, CaO

C. Quỳ tím ,CuO,Ba(OH)2, AgNO3, Zn D. Quỳ tím , CuO, AgNO3, Cu

Câu 5: Trong những dãy axit tại đây, dãy nào thoả mãn điều kiệu những dung dịch axit điều phản ứng với Mg tạo ra khi hiđro?

A. HCl, H2SO4 (đậm đặc) B. Dd HCl, H2SO4 ( loãng)C. HNO3 (đậm đặc), H2SO4 (đậm đặc) D. Tất cả điều sai

Câu 6: Dãy chất nào trong những dãy tại đây thỏa mãn thị hiếu Đk những chất đều trọn vẹn có thể phản ứng với dung dịch NaOH?

A. Quỳ tím , CO2, SO2, CuSO4; B. Quỳ tím , CuSO4, SO2, H3PO4,

C. KOH, quỳ tím, CO2, SO2, CuSO4; D. Cả A, B đều đúng

Câu 7: Trong dãy những bazơ sau, bazơ nào bị nhiệt phân hủy:

A. Fe(OH)2 ; Cu(OH)2; NaOH B. Zn(OH)2 ; Fe(OH)3 ; Cu(OH)2

C. Mg(OH)2 ; Cu(OH)2 ; NaOH D. Al(OH)3 ; Ba(OH)2 ; Cu(OH)2

(7)

A. Tác dụng với dung dịch axit và kiềm B. Tác dụng với dung dịch muối và sắt kẽm kim loại

C. Cả A và B D. Tác dụng với dung dịch muối, axit, oxit, sắt kẽm kim loại

Câu 9: Trong những dãy oxit sau, dãy nào là oxit bazơ:A. CaO, SO3, Na2O,K2O. B. CO, SO2, H2O, P2O5 .

C. SO2, NO2 , CO2, N2O5 . D. Na2O, CaO,
FeO, CuO

Câu 10: Đơn chất tác dụng với H2 SO4 lỗng sinh ra khí H2 là

A. Ag B. Fe C. Cu D. CO2

Câu 11: Dãy những Oxít phản ứng với nước:

A. SO2 ,CuO, K2O, CO2. B. SO2 ,CuO, CO2 , Na2O C. SO2, Na2O, CO2, K2O D. SO2 , CuO, Na2O, K2OCâu 12: Dãy những Oxít đều phản ứng với HCl:

A. CuO , K2O, Na2O , ZnO B. CuO, SO2 , K2O, CO2

C. CuO, SO2, Na2O,ZnO D. Na2O, SO2,K2O,ZnOCâu 13: Dãy Oxít đều phản ứng với KOH:

A CaO, SO2 , P2O5 , ZnO B. ZnO, SO2, CuO, SO3C. CaO, SO2, CuO, P2O5, D. SO2 , P2O5, CO2, SO3 Câu 14: Chất trọn vẹn có thể tác dụng với nước tạo ra dung dịch Axit làm quỳ tím hố đỏ là:

A. CaO B. K2O C. SO3 D. BaO

Câu 17: Hoà tan 3,1 gam Na2O vào trong nước được 1000 ml dd.Nồng độ của dd là:

A. 0,005M B. 0,1M C. 0,05M D. 0,01M

Giải:

nNa2O = 3,1/62 = 0,05 mol

(8)

0,05 ,05 0,1 (mol)CMdd NaOH = 0,1 / 1 = 0,1M

Câu 18: Dãy những chất được xếp theo thứ tự oxít, axít, bazơ, muối.

A . CuO, NaOH, HCl ,CuSO4 B. CuO, HCl, NaOH, CuSO4

C . HCl CuO,NaOH, CuSO4 D. CuO, CuSO4,HCl, NaOH

Câu 19: Để phân biệt dd Na2SO4 và dd Na2CO3 trọn vẹn có thể dùng thuốc thử nào trong những thuốc thử sau:

A. Dung dịch BaCl2 B. Dung dịch

AgNO3 C. Dung dịch

NaOH D. Dung dịch HCl

Câu 20: Dãy những chất điều là dd Bazo ( kiềm ) :

A. NaOH ,CaO,Fe(OH)2,KOH B.NaOH,KOH, Ba(OH)2 ,Ca(OH)2

C. NaOH, Cu(OH)2 , Fe(OH)2, Ba(OH)2 D. CaO, Fe(OH)2, Cu(OH)2, KOH

Câu 21: Các bazo đều bị nhiệt phân hủy

A. Cu(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2 B. Cu(OH)2,NaOH, Zn(OH)2, KOH

C. Cu(OH)2, Fe(OH)3, KOH, NaOH D. Cu(OH)2, KOH, Zn(OH)2, NaOH

Câu 22: Dung dịch bazo làm q tím:

A. Hóa xanh B. Hóa đỏ

C.Từ khơng màu chuyển sang red color D.Tất cả đều đúng

Câu 23 : Ngâm 1 cây đinh sắt sạch trong dung dịch đồng(II) Sunfat (CuSO4) :

(9)

B. Kim loại đồng red color bám bên phía ngoài đinh sắt , đinhsắt khơng có sự thay đổi

C. Một phần đinh sắt bị hịa tan , sắt kẽm kim loại Cu bám

ngồi đinh Fe và màu xanh lam của dd ban sơ nhạt dần D. Khơng có chất mới nào sinh ra , chỉ có một phần đinh sắt bị hịa tan .

Câu 25: NaCl có nhiều trong tự nhiên , dưới dạng hịa tan có trong

A. Nước sơng C. Mỏ muối B. Nước biểnD. Cả B và C đúng

Câu 27: Điều kiện để phản ứng giữa dd muối với dd axit,dd bazờ, dd muối xẩy ra là:

A. Sản phẩm phải có chất khơng tan hoặc có chất bay hơi

B. Sản phẩm phải có một chất tan C. Cả 2 đều sai

D. Cả 2 đều đúng

Câu 28: Dùng thuốc thử nào tại đây để phân biệt những dung dịch Na2SO4 và HCl:

A. Dung dịch BaCl2 B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch Pb(NO3)2 D. Quỳ tímCâu 29: Tính chất hóa học của axit là:

A. Tác dụng với dung dịch phi kim và kiềm

B. Tác dụng với dung dịch muối và sắt kẽm kim loại, dung dịch
bazơ, oxit bazơ

C. Tác dụng với dung dịch muối, oxit axit, sắt kẽm kim loạiD. Tất cả đều sai

(10)

A. Tính háo nước B. Tỏa nhiệt mạnh khi tan trong nước

C. Không tan trong nước D. Cả câu A và BI.3

Câu 1. Dung dịch H2SO4 tác dụng với dãy chất nào sauđây:

A. Fe, CaO, HCl. B.Cu, BaO, NaOH.C. Mg, CuO, HCl. D. Zn, BaO, NaOH.

Câu 2. Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4. Người tadùng thuốc thử nào tại đây:

A. Quỳ tím. B. Zn.

C. dd NaOH. D. dd BaCl2.

Câu 3. Chất nào tại đây gây ô nhiễm và mưa acid: A. Khí O2. B.Khí SO2.

C. Khí N2 . D. Khí H2.

Câu 4. Phản ứng của những cặp chất nào tại đây tạo ra chất
kết tủa trắng:

A. CuO và H2SO4. B. ZnO và HCl.C. NaOH và HNO3. D. BaCl2 và H2SO4

Câu 5. Các khí ẩm nào tại đây được làm khô bằngCaO :

A. H2 ; O2 ; N2 . B. H2 ; CO2 ; N2.C. H2 ; O2 ; SO2 . D. CO2 ; SO2 ; HCl.

Câu 6. Dãy chất nào tại đây tác dụng được dưới nước: A. CuO; CaO; Na2O; CO2 B.BaO; K2O; SO2; CO2 .C. MgO; Na2O; SO2; CO2. D.NO; P2O5 ; K2O; CaO

Câu 7- Chất nào tại đây phản ứng đượcvới dung dịchacid Clohiđric sinh ra chất khí nhẹ hơn khơng khí, cháytrong khơng khí với nhọn lửa màu xanh nhạt:

(11)

Câu 9. Chất nào tại đây tác dụng được với HCl và CO2 :a. Sắt b. Nhôm c. Kẽm d. Dungdịch NaOH.

Câu 10. Phương pháp nào tại đây được vốn để làm điều chếcanxioxit trong công nghiệp.

a. Nung đá vôi ỡ nhiệt độ cao là trong cơng nghiệphoặc lị thủ cơng .

b. Nung CaSO4 trong lị cơng nghiệp .c. Nung đá vơi trên ngọn lửa đèn cồn. d. Cho canxi tác dụng trực tiếp với oxi.

Câu 11. Phương pháp nào tại đây được vốn để làm sản xuấtkhí sunfurơ trong cơng nghiệp.

a. Phân hủy canxisunfat ở nhiệt độ cao .b. Đốt cháy lưu huỳnh trong oxi .

c. Cho đồng tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng. d. Cho muối natrisunfit tác dụng với axit clohiđric. Câu 12. Chất nào tại đây khi tan trong nước cho dungdịch, làm quỳ tím hóa đỏ :

a. KOH b. KNO3 c. SO3 d. CaO

Câu 13. Chất nào tại đây tác dụng với axit sunfuricloãng tạo thành muối và nước:

a. Cu b. CuO c. CuSO4 d. CO2 Câu 14. Canxioxit trọn vẹn có thể làm khơ khí nào có lẫn hơi nướcsau đây:

a. Khí CO2 b. Khí SO2 c. Khí HCl d. COCâu 15. Một hỗn hợp rắn gồm Fe2O3 và CaO, để hịa tanhồn tồn hỗn hợp này người ta phải dùng dư:

a. Nước. b. Dung dịch NaOH.c. Dung dịch HCl. D. dung dịch NaCl.

(12)

a. Bạc b. Đồng c. Sắt d. cacbon.Câu 19. Để trung hòa 11,2gam KOH 20%, thì nên lấy baonhiêu gam dung dịch axit H2SO435%

a. 9gam b. 4,6gam c. 5,6gam d.1,7gam

Câu 20. Hịa tan 23,5 gam K2O vào nước. Sau đó dùng250ml dung dịch HCl để trung hòa dung dịch trên. Tínhnồng độ mol HCl cần dùng.

a. 1,5M b. 2,0 M c. 2,5 M d.3,0 M.

Câu 22. Đốt hồn tồn 6,72 gam than trong khơng khí.Thể tích CO2 thu được ở đktc là :

a. 12,445 lít b. 125,44 lít c. 12,544 lítd. 12,454 lít.

Câu 23: Trong những oxit sau. Những oxit nào tác dụngđược với dung dịch bazơ?

a. CaO, CO2 Fe2O3 . b. K2O,Fe2O3, CaO

c. K2O, SO3, CaO d. CO2,P2O5, SO2

Câu 24: Khí lưu huỳnh đioxit SO2 được tạo thành từ cặpchất nào tại đây?

a. K2SO4 và HCl. b.K2SO4 và NaCl.

c. Na2SO4 và CuCl2 d.Na2SO3và H2SO4

Câu 25. Để nhận ra 2 lọ mất nhãn H2SO4 và Na2SO4, tasử dụng thuốc thử nào tại đây:

(13)

Câu 26: Dung dịch H2SO4 trọn vẹn có thể tác dụng được nhữngdãy chất nào tại đây?

a. CO2, Mg, KOH. b. Mg,Na2O, Fe(OH)3

c. SO2, Na2SO4, Cu(OH)2 d. Zn,HCl, CuO.

Câu 27: Hịa tan 2,4gam oxit của sắt kẽm kim loại hố trị II vào21,9gam dung dịch HCl 10% thì vừa đủ. Oxit đó là oxitnào tại đây:

a. CuO b. CaO c. MgO d.FeO

Câu 28: Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch H2SO4. Sauphản ứng có hiện tượng kỳ lạ kết tủa:

a. Màu xanh b. Màu đỏ c. Màu vàngd.Màu trắng.

Câu 30: Cho phương trình phản ứng sau: 2NaOH + X2Y + H2O. X, Y lần lượt là:

a. H2SO4; Na2SO4 . b. N2O5 ; NaNO3.

c. HCl ; NaCl . d. (A) và (B) đều đúng.Câu 31: Để vô hiệu khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp ( O2;CO2). Người ta cho hỗn hợpđi qua dung dịch chứa:

a. HCl b. Na2SO4 c. NaCl d.Ca(OH)2 .

Câu 34: Để thu được 5,6 tấn vôi sống với hiệu suất đạt95% thì lượng CaCO3 cần là:

a. 10 tấn b. 9,5 tấn c. 10,526 tấn d.111,11 tấn .

(14)

a. Màu xanh vẫn không thay đổi.b. Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn.

c. Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn, rồi chuyển sanh màuđỏ d. Màu xanh đậm thêm dần.

Câu 36. Có hai lọ đựng dung dịch bazơ NaOH vàCa(OH)2. Dùng những chất nào tại đây để phân biệt haichất trên:

a. Na2CO3 b. NaCl c.MgO d. HCl .

Câu 37: Những cặp chất nào tại đó cũng tồn tại trongmột dung dịch (không phản ứng với nhau).

a. KCl và NaNO3. b. KOHvà HCl

c. Na3PO4 và CaCl2 d. HBr vàAgNO3.

Câu 38: Có những chất khí sau: CO2; H2; O2; SO2; CO.Khi nào làm đục nước vôi trong .

a. CO2 b. CO2; CO; H2

c. CO2 ; SO2 d. CO2; CO; O2

Câu 39: Hịa tan hồn tồn 1,44g sắt kẽm kim loại hóa trị II bằng250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Để truing hòa lượng axitdư cần dùng 60ml dung dịch NaOH 0,5M. Đó là kim loạigì ?

a. Ca b. Mg c. Zn d. Ba.

Câu 41.Dãy oxit nào tác dụng được với nước?

a/K2O; CuO; P2O5; SO2 b/ K2O; Na2O; MgO; Fe2O3

c/K2O; BaO; N2O5; CO2 d/; SO2; MgO; Fe2O3; Na2O

(15)

a/NaOH; CaO; H2O b/ CaO; K2SO4; Ca(OH)2

c/H2O; Na2O; BaCl2 d/ CO2; H2O; HCl Câu 43 .Cặp chất nào tác dụng được với nhau?

a/Mg và HCl b/BaCl2 và H2SO4 c/ CuO và HCl d/ cả a, b và c.

Câu 44 .Chất nào tác dụng với axit H2SO4 đặc tạo ra chấtkhí?

a/Cu b/MgO c/ BaCl2 d/cả b và c

Câu 45 .Dùng thuốc thử nào để phân biệt ba dung dịch không màu là HCl; H2SO4; Na2SO4:

a/ nước b/ quỳ tím c/ ddBaCl2 d/ cả b và c

Câu 46: Dãy chất bazo nào làm đổi màu quỳ tím thànhmàu xanh?

a/NaOH; LiOH; Fe(OH)3; Cu(OH)2 b/KOH; Mg(OH)2; Ba(OH)2; Al(OH)3

c/ NaOH; LiOH; Ba(OH)2; KOH d/ Fe(OH)3;Cu(OH)2; Mg(OH)2;KOH

Câu 47: Dung dịch axit HCl tác dụng được với dãy chất nào tại đây:

a/ NaCl; Ca(NO3)2 ;NaOH b/AgNO3; CaCO3 ;KOH

c/HNO3; KCl ; Cu(OH)2 d/ H2SO4; Na2SO3;KOH

Câu 48: Dùng làm phân bón, phục vụ nhu yếu nguyên tố nitơ và kali cho cây trồng là:

(16)

Câu 49:Nhỏ vài giọt dung dịch FeCl3 vào ống nghiệm đựng 1ml dung dịch NaOH, thấy xuất hiện:

a/chất không tan màu nâu đỏ b/chất không tan white color

c/chất tan không màu d/chất không tan màu xanh lơ

Câu 50:Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng được với những chất:a/CO2; HCl; NaCl b/SO2; H2SO4; KOH

c/CO2; Fe ; HNO3 d/ CO2; HCl; K2CO3

Câu 51: Có những chất khí sau: CO2;H2 CO; SO2.Khí nào làm đục nước vơi trong?

a/CO2 ;CO b/CO; H2 c/SO2; H2 d/ CO2; SO2

Câu 54.Chọn cơng thức hóa học thích hợp đặt vào chổ códấu hỏi trong phương trình hóa học sau:

2Mg + ? → 2MgO

A. Cu B. O C. O2D. H2

Câu 55.Cho phản ứng: NaI + Cl2 →NaCl + I2 Sau khi cân đối, thông số những chất của phản ứng trên lần lượt là:

A. 2 ; 1 ; 2 ; 1 B. 4 ; 1 ; 2 ; 2 C. 1 ; 1 ; 2 ; 1 D. 2 ; 2 ; 2 ; 1

Câu 56.Đốt cháy 48 gam Lưu huỳnh với khí oxi, sau phản ứng thu được 96 gam khí Sunfuro. Khối lượng của oxi tác dụng là:

A. 40g B. 44g C. 48g
D.52g

(17)

Theo ĐLBT khối lượng ta có: mS+ mO2 = m SO2

48+ mO2 =96

MO2+ 96-48 = 48 (g)

Câu 57 Kim loại nào tại đây tác dụng được với nước ởnhiệt độ thường ?

A/ Cu B/ Al

C/ Ba D/ Fe

Câu 58- Dung dịch nào trong số những dung dịch sau làmgiấy quỳ tím chuyển sang red color?

A/ NaCl B/ NaOH C/ H2SD/ BaCl2

Câu 61- Nước là hợp chất gồm nguyên tố Hiđro vànguyên tố Oxi, chúng hóa thích phù hợp với nhau theo tỉ lệ thể tíchlà:

A/ một phần khí hiđro, 2phần khí oxi B/ 2 phần khíhiđro, một phần khí oxi

C/ 1phần khí hiđro, 8phần khí oxi D/ 8phần khíhiđro, một phần khí oxi

Câu 62- Dãy chất nào chỉ gồm những Bazơ?

A/ H2SO4, HNO2, NaOH B/ Ba(OH)2, Al(OH)3,LiOH

C/ H2SO4, H2S, HCl D/ HCl, NaOH, CuO

C©u 63: Một oxit của sắt kẽm kim loại R (hố trị II ). Trong số đó

sắt kẽm kim loại R chiếm 71,43% theokhối lượng. Công thức của oxit là: A. FeO B. MgO C. CaO D. ZnO

C©u 64: Lưu huỳnh đi oxit (SO2) tác dụng được với những

chất trong dãy hợp chất nào tại đây:

A. H2O, NaOH, CaO B. H2O, H2SO4, CO2

(18)

C©u 65: Cho 3 hợp chất oxit : CuO, Al2O3, K2O. Để

phân biệt 3 chất trên ta dùng chất nào tại đây làm thuốcthử ?

A. Nước cất B. Dùng axit HCl C. Dùng dung dịchNaOH D. Dung dịch KOH

C©u 66: Để hịa tan hồn tồn 1,3g kẽm thì nên 14,7g

dung dịch H2SO4 20%. Khi phản ứng kết thúc khối lượng hiđro thu được là:

A. 0,03g B. 0,04g C. 0,05g D. 0,06g

Giải:

Số mol Zn là: 1,3 : 65 = 0,02 (mol)Khối lượng H2SO4 là:

=> mct=C%.mdd/100=20.14,7/100=2,94gSố mol H2SO4 là:

n = 2,94 /98 = 0,03 (mol)Phương trình phản ứng:

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H21 mol 1 mol0,02 mol => 0,02 mol

Vậy ta có: H2SO4 dư 0,03 – 0,02 = 0,01 (mol). Ta tính khí sinh ra theo số mol của chất hết là ZnVậy số mol H2 là 0,02 mol

Khối lượng khí H2 là: m = 0,02 . 2 = 0,04 (g) Chọn ĐA

là B

C©u 67: Khí SO2 được tạo thành từ cặp chất nào sau

đây ?

A. K2SO3 và H2SO4 B. Na2SO4 và CuCl2C. Na2SO3 và NaOH D. Na2SO3 và NaCl

C©u 68: Khí O2 bị lẫn tạp chất là những khí CO2, SO2,

(19)

A. Dung dịch H2SO4 loãng B. Dung dịch CuSO4 C. Dung dịch Ca(OH)2 D. Nước

C©u 69: Hịa tan 5 gam một sắt kẽm kim loại R (chưa rõ hóa trị )

cần vừa đủ 36,5 gam dung dịch HCl 25%. Kim loại R là:

A. Mg B. Fe C. Ca D. Zn

Giải:

mHCl = 25. 36,5 : 100 = 9,125 (g)

nHCl= 9,125 : 36,5 = 0,25 (mol)

Gọi hóa trị sắt kẽm kim loại R là a ( đk a>0)

R + 2a HCl → RCla +a H2

Theo PT R g 36,5 .2a gTheo bài 5 g 9,125 g 9,125.R = 5. 36,5.2a

=> R= 40ªLập bảng

a 1 2 3

R 40 80 120

Kết luận R là Ca

( chọn)

R là Br loại Loại

Vậy R là sắt kẽm kim loại Ca chọn đáp án C

C©u 70: Cho 10,5 gam hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Zn, Cu vào

dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 2,24 lít khí(đktc).Phần trăm theo khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợpban đầu là:

A. 61,9% và 38,1% B. 50% và 50% C. 40% và 60% D. 30% và70%

HD:

Chỉ có Zn phản ứng với H2SO4, Cu khơng phản ứng.

nH2 = 0,1 mol

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

(20)

=> mCu = 10,5 – mZn = 10,5 – 0,1.65 = 4 gam

%mZn=6,510,5.100%=61,9%;%mCu=100% – 69,1% =38,1% Đáp án cần chọn là: A

C©u 71: Oxit là loại hợp chất được tạo thành từ:

A. Một phi kim và một sắt kẽm kim loại B. Một sắt kẽm kim loại và một hợp chất khác

C. Một phi kim và một hợp chất khác D. Một ngun tố khác và oxi

C©u 72: Để trung hịa 44,8 gam dung dịch KOH 25% thì

khối lượng dung dịch HCl 2,5% là:

A. 310 gam B. 270 gam C. 292 gam D. 275 gamHD giải:

KOH + HCl → KCl + H2O

Có m(KOH) = 44,8. 25% : 100% = 11,2 (g) → n(KOH) =11,2 : 56= 0,2 mol → n(HCl) = 0,2 mol→ m(HCl) = 0,2 . 36,5= 7,3 (g) → m(dd HCl) = 7,3.100% : 2,5% = 292 (g)

C©u 73: Hịa tan hồn tồn 7,8 gam một sắt kẽm kim loại hóa trị I

vào nước được một dung dịch bazơ X và 2,24 lít H2(đktc). Tên sắt kẽm kim loại hóa trị I là:

A. Natri. B. Bạc. C. Đồng. D. Kali.

HD: Số mol H2 = 0,1 mol

Phương trình phản ứng: 2M (0,2) + 2H2O (0,2) →

2MOH + H2 (0,1)

Tính được M = m : n = 7,8 : 0,2 = 39. Vậy sắt kẽm kim loại cần tìm là K.

→ Đáp án D

(21)

B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

C. Những oxit không tác dụng với dung dịch bazơ và dung dịch axit.

D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 76: Oxit Bazơ là: A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành
muối và nước.

C. Những oxit không tác dụng với dung dịch bazơ và dung dịch axit.

D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 77: Oxit lưỡng tính là: A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

C. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 78 Oxit trung tính là: A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

C. Những oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước.D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối

Câu 79: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:A. CO2, B. Na2O. C. SO2, D. P2O5

Câu 80 Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit làA. K2O. B. CuO. C. P2O5. D. CaO.Câu 81:Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

(22)

Câu 82 Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:A. CaO, B. BaO, C. Na2O D. SO3

Câu 83 Hòa tan hết 12,4 gam Natrioxit vào nước thu được 500ml dung dịch A . Nồng độ mol của dung dịch A là A. 0,8M B. 0,6M C. 0,4M D. 0,2M

Giải:

nNa2O = 12,4 : 62 = 0,2 mol

PTHH: Na2O + H2O → 2NaOH

1 2 0,2 → 0,4

CM NaOH = nNaOH : V = 0,4 : 0,5 = 0,8M

Đáp án cần chọn là: A

Câu 84 Để nhận ra 2 lọ mất nhãn đựng CaO và MgO ta dùng:

A. HCl B. NaOH C. HNO3 D. Quỳ tím ẩm

Câu 86 Hịa tan hết 5,6 gam CaO vào dung dịch HCl 14,6% . Khối lượng dung dịch HCl đã dùng

A. 50 gam B. 40 gam C.60 gam D. 73 gam

Giải

nCaO = 5,6: 56= 0,1 mol

PTHH: CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

1 2 0,1 x mol

Theo phương trình phản ứng ta tính đượcnHCl = 0,1 . 2 = 0,2 mol

(23)

Ta có C% = m chất tan . 100 : m dung dịch

=> m dung dịch = m chất tan .100 : C% = 7,3. 100 : 14,6=

50 (g)

Đáp án A

Câu 87 Cặp chất tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là:

A. CaCO3 và HCl B. Na2SO3 và H2SO4 C. CuCl2 vàKOH D. K2CO3 và HNO3

Câu 88 Oxit của một nguyên tố hóa trị (II) chứa 28,57% oxi về khối lượng . Nguyên tố đó là: A. Ca B. Mg C. Fe D. C

Giải:

CTTQ: MO

%O=(16)/(M+16)=28,57%=> M=40 (Ca)

Câu 89 Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là :

A. 19,7 g B. 19,5 g C. 19,3 g D. 19 g

Giải:

nCO2 = V : 22,4 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

Vì Ba(OH)2 dư do đó chỉ xẩy ra phản ứng tạo kết tủaPTHH: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O 1 1

0,1 x

Từ pt ta có nBaCO3 = nCO2 = 0,1 mol

=> mBaCO3 = nBaCO3 . MBaCO3 = 0,1 . 197 = 19,7g=> Đáp án : A

(24)

Câu 91 Hòa tan 12,6 gam natrisunfit vào dung dịch axit clohidric dư. Thể tích khí SO2 thu được ở đktc là:

A. 2,24 lít B. 3,36 lit C. 1,12 lít D. 4,48 lít

Giải:

Số mol Natri sunfit ( Na2SO3 )là: n=m.M=12,6.126=0,1(mol)

Phương trình phản ứng:

Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2 + H2O0,1 → 0,1 (mol)Thể tích khí SO2 sinh ra là:

V = n. 22,4 = 0,1 .22,4 = 2,24 (lit)

Câu 92: Hòa tan trọn vẹn 29,4 gam đồng(II)hidroxitbằng dd axit sunfuric.Số gam muối thu được sau phảnứng:

A. 48gam B. 9,6gam C. 4,8gam D. 24gamGiải:

Số mol Cu(OH)2: n= 29,4/ 98 = 0,3( mol)

PTHH: Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Theo PT 1 1 (mol)

Theo bài 0,3 -> 0,3 (mol)

Khối lượng muối CuSO4 là: m= 0,3. 160 = 48(g) chọnđáp án A

II/TỰ LUẬN:

1/Có những dung dịch muối sau:

Mg(NO3)2,CuCl2.Hãy cho biết thêm thêm muối nào trọn vẹn có thể tác

dụng với:

(25)

( Viết PTPU hố học)

4/Có những Bazơ sau: Cu(OH)2,NaOH,Ba(OH)2.Hãy

cho biết thêm thêm những BaZơ nào?

a/Tác dụng được với dung dịch HCl? b/Tác dụng với CO2?

c/Bị nhiệt phân huỷ? d/Đổi q tím thành xanh? (Viết phương trình hố học)

5/Có những oxit sau: CaO, Fe2O3,SO3. Oxit nào tác

dụng với:a/Nước?

b/Axit clohiđric?c/NaOH?

(Viết PTHH)

6/Viết những phương trình HH tiến hành những chuyển đổi hố học sau:

CaCO3→CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ ↓

CaCl2 Ca(NO3)2

7/Viết phương trình hố học cho những quy đổi hoá học sau?

1 2 3 4 5

Fe2O3 ← Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3 →FeCl3 →Fe(NO3)3 → Fe

8/ Chọn chất thích hợp hồn thành PTHH sau ( ghi rõ Đk phản ứng nếu có)

1.

a. Fe3O4 + HCl → ? + ? + H2Ob.CO2 + ? → NaHCO3

(26)

2.

a. Cu + ? → CuSO4 + ? + ?b. CO2 + ? → -> K2CO3 + ?

c. Na2SO3 + ? → CaCO3 + ?d. FeS2 + ? → ? + SO2

9/Hãy viết PTHH của những phản ứng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiênhợp sau:

a/Magiê oxt và axit nitric b/Sắt và axit clohiđricc/Đồng( II) oxit và axit sunfuric d/Nhôm oxit và axit sunfuric

10/Dùng công thức hoá học để viết những PTHH của những sơ đồ phản ứng sau:

a/ Axit sunfuric + kẽm oxit → kẽm sunfat + Nướcb/Natri hiđroxit + Lưu huỳnh trioxit → Natri sunfat+ Nước

c/Nước + canxi oxit → Canxi hiđroxit

d/Canxi oxit + cacbon oxit → Canxi cácbonat11/Điền vào chỗ trống và hồn thành những phương trình sau:

a/ CO2 + … → + H2Ob/ …. + H2O → H3PO4

c/ CaO + … → CaCO3

d/ … + HCl → AlCl3 + …

12/Điền vào chỗ trống và hồn thành những phương trình sau:

a/ CuO +………. → CuCl2 + H2Ob/CO2 + ………. → Na2CO3 + H2Oc/……..+ H2O → KOH

(27)

g/BaCl2 + …… → BaSO4 + NaClo/AgNO3 +……. → Cu(NO3)2+ Agm/ CaO + ……. → CaSO3

n/ Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2Oh/ KClO3 → KCl + …..

13/Bằng cách nào trọn vẹn có thể nhận ra được từng chất trong mơi cặp chất sau theo phương pháp hố học?a/Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4,

b/Dung dịch NaCl và dung dịch Na2SO4.c/Dung dịch Na2SO4 và dung dịch H2SO4.

14/Hãy nhận ra từng cặp chất sau bằng phương pháp hoá học:

a/Hai chất rắn white color là: CaO và P2O5

b/Hai chất khí khơng màu là SO2 và O2. (Viết những phươngtrình hố học).

15/Bằng phương pháp hố học hãy nhận ra 4 lọ hoá chất mất nhãn sau: HCl, KOH, CaSO4 và KNO3

16/Có ba lọ mất nhãn, chứa những dung dịch sau: H2SO4lỗng, Na2SO4 và HNO3. Trình bày phương

pháp hố học để nhận ra những chất trên?

17/Có 3 lọ mất nhãn,mỗi lọ đựng một chất rắn sau: NaOH, Ba(OH)2,NaCl. Hãy trình diễn cách nhận ra

chất đựng trong những lọ bằng phương pháp hố học. Viết phương trình hố học( nếu có).

18/Cho một khối lượng kẽm dư vào 100ml dung dịch HCl. Phản ứng xong,thu được 4,48 lít khí ở (đktc)a/Viết phương trình phản ứng hố học.

(28)

19/Cho một khối lượng mạc sắt dư vào 50ml dung dịch HCl. Phản ứng xong thu đ ược 3,36lit kh í H2 ở đktc.

a/Viết PTHH

b/Tính khối lượng mạc Fe đã tham gia phản ứng.c/Tìm nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng

20/Biết 2,24 lít khí CO2(đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2, thành phầm sinh ra là BaCO3 và H2O.

a/Viết PTHH

b/ Tính khối lượng dung dịch Ba(OH)2 đã dùng? c/Tính khối lượng chất kết tủa thu được?

21/ Hòa tan 9,2g hỗn hợp gồm: Mg và MgO vào dungdịch HCl 14,6% vừa đủ. Sau phản ứng thu được một,12lít khí ở đktc.

a)Viết PTHH

b)Tính khối lượng Mg và MgO trong hỗn hợp đầu.c)Tính khối lượng dung dịch axit HCl 14,6% đã dùng.

Reply
3
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Down Phản ứng của cặp chất nào tại đây cho thành phầm có khí SO2 ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Phản ứng của cặp chất nào tại đây cho thành phầm có khí SO2 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Tải Phản ứng của cặp chất nào tại đây cho thành phầm có khí SO2 “.

Giải đáp vướng mắc về Phản ứng của cặp chất nào tại đây cho thành phầm có khí SO2

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Phản #ứng #của #cặp #chất #nào #dưới #đây #cho #sản #phẩm #có #khí #SO2 Phản ứng của cặp chất nào tại đây cho thành phầm có khí SO2