Thủ Thuật Hướng dẫn Cho hàm số y bảng fx liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình tại đây 2022

Cập Nhật: 2022-05-12 04:10:16,Quý khách Cần kiến thức và kỹ năng về Cho hàm số y bảng fx liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình tại đây. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Ad được tương hỗ.

790

Lời giải của GV Vungoi

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • A. Hàm số có đúng một cực trị
 • B. Hàm số có mức giá trị cực tiểu bằng 2
 • C. Hàm số có mức giá trị lớn số 1 bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -3
 • D. Hàm số đạt cực lớn tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 1
 • Đáp án D.
  Sử dụng: (Điều kiện đủ để hàm số có cực trị)
  – Nếu f’(x) 0,∀x ∈ (x0;b) thì đạt cực tiểu tại x0;
  – Nếu f’(x) > 0,∀x ∈ (a;x0) và f’(x) < 0, ∀x ∈ (x0;b) thì đạt cực lớn tại x0.
  Suy ra hàm số có 2 cực trị và đạt cực lớn tại x = 0; đạt cực tiểu tại x = 1
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đặt (t = 3x + 1).

Dễ thấy với mỗi (x) chỉ có một (x) và ngược lại.

Do đó số nghiệm (x) của phương trình đã cho bằng số nghiệm (t) của phương trình (left| fleft( t right) – 2 right| = 5)

Ta có:

(left| fleft( t right) – 2 right| = 5)

(beginarrayl Leftrightarrow left[ beginarraylfleft( t right) – 2 = 5\fleft( t right) – 2 =  – 5endarray right.\ Leftrightarrow left[ beginarraylfleft( t right) = 7,,,left( 1 right)\fleft( t right) =  – 3,,left( 2 right)endarray right.endarray)

Từ bbt ta thấy,

+) Đường thẳng (y = 7) cắt đồ thị hàm số tại duy nhất 1 điểm nên (1) có một nghiệm.

+) Đường thẳng (y =  – 3) cắt đồ thị hàm số tại 2 điểm nên (2) có 2 nghiệm.

Dễ thấy những nghiệm của (1) và (2) phân biệt.

Vậy phương trình đã cho có toàn bộ 3 nghiệm.

18/06/2021 4,462

A. Hàm số có đúng một cực trị

B. Hàm số có mức giá trị cực tiểu bằng 2

C. Hàm số có mức giá trị lớn số 1 bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -3

D. Hàm số đạt cực lớn tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 1

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án D.
Sử dụng: (Điều kiện đủ để hàm số có cực trị)
– Nếu f’(x) 0,∀x ∈ (x0;b) thì đạt cực tiểu tại x0;
– Nếu f’(x) > 0,∀x ∈ (a;x0) và f’(x) < 0, ∀x ∈ (x0;b) thì đạt cực lớn tại x0.
Suy ra hàm số có 2 cực trị và đạt cực lớn tại x = 0; đạt cực tiểu tại x = 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d có hai điểm cực trị A(0;0), B(1;1) thì những thông số a, b, c, d có mức giá trị lần lượt là:

Xem đáp án » 18/06/2021 20,608

Tìm số điểm cực trị của hàm số y = x4 + 2×2 + 3

Xem đáp án » 18/06/2021 17,140

Điểm cực lớn của đồ thị hàm số y = x3 + 3×2 + 2

Xem đáp án » 18/06/2021 16,326

Khoảng cách giữa hai điểm cực lớn và cực tiểu của đồ thị hàm số y = (x + 1)(x – 2)2

Xem đáp án » 18/06/2021 13,286

Đồ thị hàm số y = x4 – 3×2 + ax + b có điểm cực tiểu A(2;-2). Tính tổng (a + b)

Xem đáp án » 18/06/2021 12,331

Tọa độ điểm cực lớn của đồ thị hàm số y = x3 – 3×2 + 4 là:

Xem đáp án » 18/06/2021 10,961

Hàm số y = x – sin 2x đạt cực lớn tại những điểm nào cho tại đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 9,004

Hàm số y = x3 – 3×2 + 3x – 4 có bao nhiêu cực trị?

Xem đáp án » 18/06/2021 6,739

Hàm số y = x – sin 2x + 3. Chọn xác lập đúng trong những xác lập sau?

Xem đáp án » 18/06/2021 5,164

Đồ thị của hàm số y = 3×4 – 4×3 – 6×2 + 12x + 1 đạt cực tiểu tại M(x1; y1). Tính tổng x1 + y1

Xem đáp án » 18/06/2021 4,740

Cho hàm số y = x3/3 – 2×2 + 3x + 2/3. Toạ độ điểm cực lớn của đồ thị hàm số là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,945

Cho hàm số y = -x3 + 3×2 – 3x + 1, mệnh đề nào sau đấy là đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,621

Số điểm cực đại của đồ thị hàm số y = x4 + 100 là:

Xem đáp án » 18/06/2021 3,595

Hàm số y=x2-4x+1x+1có hai điểm cực trị là x1, x2, khi đó tích x1x2 bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 3,581

Biết hàm số f(x) xác lập trên R và có đạo hàm f’(x) = (x – 1)x2(x + 1)3(x + 2)4. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,557

Cho hàm số y = f x liên tục trên ℝ và có bảng biến thiên như hình tại đây:

Các vướng mắc tương tự

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên ℝ  và có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đạt cực lớn tại điểm nào trong những điểm tại đây?

A. x = -3

B. x = 5

C. x = 4

D. x = 0

Cho hàm số f(x)   xác đnh trên D = [ 0 ; 10 ) 1   có bảng biến thiên như hình v, trong những mệnh đề sau có bao nhiêu mệnh đề đúng.

i. Hàm số có cực tiểu là 3.

ii. Hàm số đạt cực lớn tại x=1 .

iii.  Hàm số có mức giá trị cực lớn là 12.

iv.  Hàm số có cực tiểu là -6 .

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm liên tục trên  R và có đồ thị hàm số y=f’ (x) như hình vẽ bên. Xét  hàm số g(x)=f(x^2-3) và những mệnh đề sau:

1. Hàm số g(x) có 3 điểm cực trị.

2. Hàm số g(x)đạt cực tiểu tại x = 0.

3. Hàm số g(x)đạt cực lớn tại x = 2.

4. Hàm số g(x)đồng biến trên khoảng chừng (-2;0).

5. Hàm số g(x)nghịch biến trên khoảng chừng (-1;1).

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong những mệnh đề trên?

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Cho hàm số y = f(x) xác lập trên D = − 1 ; + ∞ 1 .  Dưới đấy là một phần đồ thị của y = f(x)

  (I) Số điểm cực lớn của hàm số trên tập xác lập là một trong những.

  (III) Hàm số đạt cực lớn tại x = 2 

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm nào tại đây?

A.x=2

B.x=3

C.x=1

D.x=4

Cho hàm số  y = f ( x )  liên tục trên ℝ  và có đồ thị như hình vẽ bên. Xét 4 mệnh đề sau

(2) Hàm số  y = f ( x )  có ba cực trị.

(4) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất là -2 trên đoạn [-2;2] 

Hỏi trong 4 mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Cho hàm số  y = f x   có bảng biến thiên như hình vẽ tại đây 

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào tại đây ?

A.  x = 1

B.  x = 0

C.  x = 5

D.  x = 2

1) Nếu hàm số f(x)  đạt cực lớn tại điểm x 0 ∈ a ; b  thì f x o  là giá trị lớn số 1 của f(x) trên đoạn [a;b]

3) Nếu hàm số f(x)  đạt cực lớn tại điểm x 0  và đạt cực tiểu tại điểm x 1 x 0 , x 1 ∈ a ; b  thì ta luôn có  f x 0 > f x 1

D. 3

1) Nếu hàm số f(x) đạt cực lớn tại điểm x 0 ∈ a ; b  thì f x o  là giá trị lớn số 1 của f(x)  trên đoạn[a,b]

3) Nếu hàm số f(x) đạt cực lớn tại điểm x 0  và đạt cực tiểu tại điểm x 1 x 0 , x 1 ∈ a ; b  thì ta luôn có  f x 0 > f x 1

Reply
3
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Cập nhật Cho hàm số y bảng fx liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình tại đây ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Review Cho hàm số y bảng fx liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình tại đây tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Cho hàm số y bảng fx liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình tại đây “.

Thảo Luận vướng mắc về Cho hàm số y bảng fx liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình tại đây

You trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Cho #hàm #số #bảng #liên #tục #trên #và #có #bảng #biến #thiên #như #hình #dưới #đây Cho hàm số y bảng fx liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình tại đây