Mục lục bài viết

Mẹo Hướng dẫn Lịch học Luật UBA 2023 Mới Nhất

Cập Nhật: 2023-02-22 08:50:05,You Cần biết về Lịch học Luật UBA 2023. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình đc tương hỗ.

583

Khoa Luật thông tin đến những bạn sinh viên ngành Luật, Hỗ trợ kỹ thuật khảo sát hình sự, Khoa Khoa học pháp lý và Nghề công chứng lịch học 2022-2023

Từ Nuevo Derecho, chúng tôi muốn nhắc bạn rằng ngày hôm nay ngày 10 tháng 7 và ngày 11 tháng 7 là ngày Đk Bàn miễn phí của những môn học. Để Đk, bạn chỉ việc truy vấn vào link sau với ID và Mật khẩu của Trung tâm Tư vấn Cá nhân
?https. //t. co/rT0ZFK7Xvd? ảnh. Twitter. com/LvLx2q0HjN

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài Show

 • lịch học 2022
 • ngày 16 tháng 2. Đăng ký lần thứ hai Học kỳ thứ nhất năm 2023
 • Đăng ký Bàn miễn phí tháng 3 năm 2023
 • ngày 15 tháng 2. Kết quả Đk Cuộc gọi thứ nhất
 • Khi nào những lớp học UBA 2023 khởi đầu?
 • Khi nào những lớp học khởi đầu tại Khoa Luật?
 • Khi nào Đk UBA Right 2022?
 • Khi nào Khoa 2022 khởi đầu?

– Luật UBA mới (@NuevoDerechoUBA) ngày 10 tháng 7 năm 2021

Xem bài đăng này trên Instagram

Một bài đăng được san sẻ bởi Nuevo Derecho UBA (@nuevoderechouba)

Xem bài đăng này trên Instagram

Có thể bạn quan tâm

 • Giá xe KTM 2023 là bao nhiêu?
 • Phim gì sẽ trình làng vào tháng hai năm 2023?
 • Ngày 13 tháng 11 năm 2023 là ngày lễ gì?
 • Ngày 1 tháng một năm 2023 Nhà hàng Open hoặc ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt
 • Mức tiết kiệm ngân sách nhiên liệu của Kia Sorento 2023 plug-in hybrid là bao nhiêu?

Một bài đăng được san sẻ bởi Nuevo Derecho UBA (@nuevoderechouba)

lịch học 2022

Kỳ học thứ nhất năm 2022

ỦNG HỘ

– Người Đk CBC – chỉ có bản tuyên thệ

 • Thứ Ba, ngày một tháng hai năm 2022

– thứ nhất. dòng chữ. (CHỈ TRỰC TUYẾN – gồm có những khóa Thực hành Nghề Mua sắm và Thực hành Luật chuyên nghiệp)

 • Thứ hai ngày thứ 7 và thứ ba ngày thứ 8 tháng hai năm 2022

– Người Đk CBC – chỉ có bản tuyên thệ

 • Thứ hai, ngày 14 tháng hai năm 2022

– Công bố kết quả lần 1. Đk và khiếu nại. (CHỈ TRÊN INTERNET)

 • Thứ hai, ngày 21 tháng hai năm 2022

– lần 2. dòng chữ. (CHỈ TRÊN INTERNET)

 • Thứ ba, ngày 22 tháng hai năm 2022

– Người Đk CBC – chỉ có bản tuyên thệ

 • Thứ Tư, ngày 23 tháng hai năm 2022

– Công bố list lần 1. và thứ hai. Đăng ký và khiếu nại. (CHỈ TRÊN INTERNET)

 • Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2022

– lần thứ 3. dòng chữ. (CHỈ TRÊN INTERNET)

 • Thứ sáu ngày 4 tháng 3 năm 2022

– Công bố list hạng nhất. , lần 2. và thứ 3. Dòng chữ. (CHỈ TRÊN INTERNET)

 • Thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022

– Bắt đầu khóa Thực hành tương ứng với Học kỳ hai năm 2021

 • Thứ Ba, ngày một tháng hai năm 2022

– Bắt đầu khóa Thực hành tương ứng với Kỳ học thứ nhất 2022

 • Thứ năm ngày 24 tháng hai năm 2022

CHU KỲ LỚP HỌC

 • chu kỳ luân hồi lớp học. từ Thứ Hai, ngày 14 tháng 3 đến Thứ Bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2022
 • hai tháng đầu. từ Thứ Hai, ngày 14 tháng 3 đến Thứ Bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2022
 • quý II. từ Thứ Hai, ngày 09 tháng 05 đến Thứ Bảy, ngày 02 tháng 07 năm 2022
 • hàng quý. từ Thứ Hai, ngày 14 tháng 3 đến Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022
 • hàng tháng. từ thứ Hai, ngày 30 tháng 5 đến thứ Bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2022
 • Hoàn thành khóa học Thực hành nhiệm vụ (sinh viên khởi đầu học năm 2. 2021). Thứ sáu ngày một tháng 7 năm 2022
 • Hoàn thành khóa học Thực hành nhiệm vụ (sinh viên khởi đầu học từ khóa 1. 2022). Thứ sáu ngày 15 tháng 7 năm 2022

Khóa học ngày đông 2022

 • Đăng ký -CHỈ TRỰC TUYẾN-. Thứ Năm ngày 9 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 6 năm 2022
 • Công bố list và yêu cầu bồi thường. Thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022
 • chu kỳ luân hồi lớp học. Thứ Hai, ngày 11 tháng 7 đến Thứ Tư, ngày 10 tháng 8 năm 2022

Kỳ học thứ hai năm 2022

– Người Đk CBC – chỉ có bản tuyên thệ

 • Thứ Hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022

– thứ nhất. dòng chữ. (CHỈ TRỰC TUYẾN – gồm có những khóa Thực hành Nghề Mua sắm và Thực hành Luật chuyên nghiệp)

 • Thứ hai ngày 18 và thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2022

– Người Đk CBC – chỉ có bản tuyên thệ

 • Chủ nhật ngày 24 tháng 7 năm 2022

– Công bố kết quả thứ nhất. Đk và khiếu nại

 • Thứ năm, ngày 28 tháng 7 năm 2021

-lần 2. dòng chữ

 • Thứ sáu ngày 29 tháng 7 năm 2022

– Người Đk CBC – chỉ có bản tuyên thệ

 • Thứ hai ngày một tháng 8 năm 2022

– Công bố list lần 1. và thứ hai. Đk và khiếu nại

 • Thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022

-lần thứ 3. dòng chữ

 • Thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2022

– Công bố list lần 1. , lần 2. , lần thứ 3. Đk và khiếu nại

 • Thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2022

– Bắt đầu khóa Thực hành nhiệm vụ (học viên khởi đầu học đợt 1. Năm học 2022 và học viên khởi đầu từ thời gian năm thứ hai. Kỳ học 2022

 • Thứ Hai, ngày một tháng 8 năm 2022

Chu kỳ lớp học

 • chu kỳ luân hồi lớp học. từ Thứ Tư ngày 17 tháng 8 đến Thứ Bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022
 • hai tháng đầu. từ Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 đến Thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2022
 • quý II. từ Thứ Hai, ngày 17 tháng 10 đến Thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2022
 • hàng quý. từ Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 đến Thứ Bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2022
 • hàng tháng. từ Thứ Hai, ngày 14 tháng 11 đến Thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2022
 • Hoàn thành khóa học Thực hành nhiệm vụ (sinh viên khởi đầu học từ khóa 1. 2022). Thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022
 • Hoàn thành khóa học Thực hành nhiệm vụ (sinh viên khởi đầu học năm 2. 2022). Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022

Miễn những khóa học thường thì. biện hộ

 • Khóa hè 2022. từ thứ ba ngày thứ nhất đến chủ nhật ngày thứ 6 tháng 02 năm 2022
 • Các môn chính quy đến tháng 3/2022 (trùng với mùng 1. dòng chữ). Thứ hai 07 Thứ ba 08 Tháng hai 2022
 • Các môn học thường niên khởi nguồn vào tháng 8 năm 2021 (trùng với kỳ thi thứ hai. dòng chữ). Thứ ba, ngày 22 tháng hai năm 2022
 • Các khóa học thường niên khởi nguồn vào tháng 3 năm 2022. từ thứ hai ngày 14 tháng 3 đến chủ nhật ngày 24 tháng bốn năm 2022
 • Bốn tháng (tháng 3/tháng 6) và thường niên. từ thứ hai ngày 14 tháng 3 đến chủ nhật ngày 24 tháng bốn năm 2022
 • Hai tháng một lần (tháng 3-tháng bốn). từ thứ hai ngày 14 tháng 3 đến chủ nhật ngày 3 tháng bốn năm 2022
 • Hai tháng một lần (tháng 5-tháng 6). từ thứ hai ngày 14 tháng 3 đến chủ nhật ngày 29 tháng 5 năm 2022
 • Hàng quý (tháng 3-tháng 5). từ thứ hai ngày 14 tháng 3 đến chủ nhật ngày 10 tháng bốn năm 2022
 • Hàng tháng (tháng 6). từ thứ hai ngày 14 tháng 3 đến chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2022
 • Khóa học ngày đông 2022. từ thứ hai ngày 11 đến chủ nhật ngày 17 tháng 7 năm 2022
 • Các môn chính quy đến tháng 8/2022 (trùng đợt Đk lần 1). Thứ hai ngày 18 và thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2022
 • Các môn học thường niên khởi nguồn vào tháng 3 năm 2022 (trùng với lần Đk thứ hai). Thứ sáu ngày 29 tháng 7 năm 2022
 • Các khóa học thường niên khởi nguồn vào tháng 8 năm 2022. từ Thứ Tư ngày 17 tháng 8 đến Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022
 • Bốn tháng một lần (tháng 8/tháng 11) và thường niên. từ Thứ Tư ngày 17 tháng 8 đến Chủ Nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022
 • Hai tháng một lần (tháng 8/tháng 9). từ Thứ Tư ngày 17 tháng 8 đến Chủ nhật ngày 11 tháng 9 năm 2022
 • Hai tháng một lần (tháng 10/tháng 11). từ Thứ Tư ngày 17 tháng 8 đến Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2022
 • Hàng quý (tháng 8/tháng 10). từ Thứ Tư ngày 17 tháng 8 đến Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022
 • Hàng tháng (tháng 11). từ Thứ Tư ngày 17 tháng 8 đến Thứ Hai ngày 21 tháng 11 năm 2022

Lịch thi miễn phí Đăng ký thi miễn phí

BƯỚC ĐỀU

 • Dòng chữ. Thứ Sáu, ngày 4 tháng hai năm 2022
 • Công bố list. Thứ Sáu, ngày 18 tháng hai năm 2022

THÁNG SÁU

 • Dòng chữ. Thứ sáu ngày 20 tháng 5 năm 2022
 • Công bố list. Thứ Hai 30 Tháng Năm, 2022

THÁNG TÁM

 • Dòng chữ. Thứ tư ngày 20 tháng 7 năm 2022
 • Công bố list. Thứ tư ngày 27 tháng 7 năm 2022

THÁNG 12

 • Dòng chữ. Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2022
 • Công bố list. Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022

Kỳ thi tuyển sinh

Quý I năm 2022

 • Dòng chữ. Thứ hai ngày 11 và thứ ba ngày 12 tháng bốn năm 2022
 • Công bố list. Thứ sáu ngày 29 tháng bốn năm 2022
 • khóa học tương hỗ. từ thứ Hai ngày 02 đến thứ Sáu ngày 20 tháng 05 năm 2022
 • Bài thi. Thứ Tư 08/06/2022 (Tòa 1) và Thứ Năm 09/06/2022 (Tòa 2)
 • Công bố kết quả. Thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2022, trực tuyến

Học kỳ thứ hai năm 2022

 • Dòng chữ. Thứ hai ngày 12 và thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2022
 • Công bố list. Thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2022
 • khóa học tương hỗ. từ thứ Hai ngày 03 đến thứ Sáu ngày 21 tháng 10 năm 2022
 • Bài thi. Thứ Tư, ngày 9 tháng 11 năm 2022 (Tòa 1) và Thứ Năm, ngày 10 tháng 11 năm 2022 (Tòa 2)
 • Công bố kết quả. Thứ Năm, ngày một tháng 12 năm 2022, trực tuyến

NGƯỜI DỊCH KIẾM

Lịch học thường xuyên và Đk môn học rõ ràng

Kỳ học thứ nhất năm 2022

– Người Đk CBC – chỉ có bản tuyên thệ

 • Thứ Ba, ngày một tháng hai năm 2022

– thứ nhất. dòng chữ

 • Thứ hai ngày thứ 7 và thứ ba ngày thứ 8 tháng hai năm 2022

– Người Đk CBC – chỉ có bản tuyên thệ

 • Thứ hai, ngày 14 tháng hai năm 2022

– Công bố kết quả lần 1. Đk và khiếu nại. (CHỈ TRÊN INTERNET)

 • Thứ hai, ngày 21 tháng hai năm 2022

– lần 2. dòng chữ. (CHỈ TRÊN INTERNET)

 • Thứ ba, ngày 22 tháng hai năm 2022

– Người Đk CBC – chỉ có bản tuyên thệ

 • Thứ Tư, ngày 23 tháng hai năm 2022

– Công bố list lần 1. và thứ hai. Đăng ký và khiếu nại. (CHỈ TRÊN INTERNET)

 • Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2022

– lần thứ 3. dòng chữ. (CHỈ TRÊN INTERNET)

 • Thứ sáu ngày 4 tháng 3 năm 2022

– Công bố list hạng nhất. , lần 2. và thứ 3. Đăng ký và khiếu nại. (CHỈ TRÊN INTERNET)

 • Thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022

– Chu kỳ của những lớp học

 • từ Thứ Hai, ngày 14 tháng 3 đến Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022

Khóa học ngày đông 2022. người phiên dịch

 • Đăng ký -CHỈ TRỰC TUYẾN-. Thứ Năm ngày 09 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 6 năm 2022
 • Công bố list. Thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022
 • chu kỳ luân hồi lớp học. từ Thứ Hai, ngày 11 tháng 7 đến Thứ Tư, ngày 10 tháng 8 năm 2022

Kỳ học thứ hai 2022

– Người Đk CBC – chỉ có bản tuyên thệ

 • Thứ Hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022

-thứ nhất. dòng chữ

 • Thứ hai ngày 18 và thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2022

– Người Đk CBC – chỉ có bản tuyên thệ

 • Chủ nhật ngày 24 tháng 7 năm 2022

– Công bố kết quả thứ nhất. Đk và khiếu nại

 • Thứ năm, ngày 28 tháng 7 năm 2022

-lần 2. dòng chữ

 • Thứ sáu ngày 29 tháng 7 năm 2022

– Người Đk CBC – chỉ có bản tuyên thệ

 • Thứ hai ngày một tháng 8 năm 2022

– Công bố list lần 1. và thứ hai. Đk và khiếu nại

 • Thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022

-lần thứ 3. dòng chữ

 • Thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2022

– Công bố list lần 1. , lần 2. , lần thứ 3. Đk và khiếu nại

 • Thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2022

– Chu kỳ của những lớp học

 • từ Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 đến Thứ Bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022

NHÀ THƯ PHÁP CÔNG

Lịch học thường xuyên và Đk

Lịch học và Đk những môn học của Nghề thư pháp xã hội chung với Nghề luật tương ứng với kỳ học năm 2022, sẽ tiến hành trấn áp và điều chỉnh bởi lịch học đã được phê duyệt cho Nghề luật

Thi và Đk những môn học rõ ràng

Kỳ học thứ nhất năm 2022

– Người Đk CBC – chỉ có bản tuyên thệ

 • Thứ Ba, ngày một tháng hai năm 2022

– Người Đk CBC – chỉ có bản tuyên thệ

 • Thứ hai, ngày 14 tháng hai năm 2022

– thứ nhất. Đk môn học

 • Thứ ba, ngày 22 tháng hai năm 2022

– Người Đk CBC – chỉ có bản tuyên thệ

 • Thứ Tư, ngày 23 tháng hai năm 2022

– Công bố list lần 1. Đăng ký và khiếu nại

 • Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2022

– lần 2. Đk môn học

 • Thứ sáu ngày 4 tháng 3 năm 2022

– Công bố list Đk lần 1 và lần 2 và yêu cầu bồi thường

 • Thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022

– Chu kỳ của những lớp học

 • từ Thứ Hai, ngày 14 tháng 3 đến Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022

Kiểm tra cuối kì

THÁNG 2

 • Dòng chữ. Thứ Ba, ngày một tháng hai năm 2022
 • Công bố list. Thứ năm, ngày 3 tháng hai năm 2022
 • kỳ thi. Thứ Năm ngày 03 đến Thứ Sáu ngày 11 tháng hai năm 2022

THÁNG BẢY

 • Dòng chữ. Thứ Sáu, ngày một tháng 7 năm 2022
 • Công bố list. Thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2022
 • kỳ thi. Thứ Tư ngày thứ 6 đến Thứ Năm ngày 14 tháng 7 năm 2022

THÁNG 12

 • Dòng chữ. Thứ Hai, ngày 5 tháng 12 năm 2022
 • Công bố list. Thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022
 • kỳ thi. Thứ Tư ngày thứ 7 đến Thứ Hai ngày 19 tháng 12 năm 2022

GIÁO SƯ KHOA HỌC PHÁP LUẬT

Đăng ký Kỳ thi thời gian cuối kỳ năm 2022

THÁNG BẢY

 • Dòng chữ. Thứ sáu ngày 20 tháng 5 năm 2022
 • Công bố list. Thứ Hai 30 Tháng Năm, 2022

THÁNG 12

 • Dòng chữ. Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2022
 • Công bố list. Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022

Kiểm tra cuối kì

ngày

 • Ngày 4 tháng 7 và ngày 2 tháng 12 năm 2022

Chủ thể

170 – Giáo khoa đại cương
171 – Giáo huấn đặc biệt quan trọng
172 – Da tổ chức triển khai. và Admin của Educ
173 – Tâm lý giáo dục
174 – Xem. và Thực hành giảng dạy
175 – Nơi dạy học
176 – Lý thuyết và quyết sách giáo dục
177 – Thư tín. và phương pháp. của cuộc khảo sát
178 – Triết học

Đăng ký kỳ thi miễn phí năm 2022

BƯỚC ĐỀU

 • Dòng chữ. 04 Tháng Hai, 2022
 • Công bố list. Thứ Sáu, ngày 18 tháng hai năm 2022

THÁNG BẢY

 • Dòng chữ. Thứ sáu ngày 20 tháng 5 năm 2022
 • Công bố list. Thứ Hai 30 Tháng Năm, 2022

THÁNG 12

 • Dòng chữ. Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2022
 • Công bố list. Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022

bài kiểm tra miễn phí

ngày

 • Ngày 4 tháng 3, ngày 4 tháng 7 và ngày 2 tháng 12 năm 2022

170 – Giáo khoa đại cương
171 – Giáo huấn đặc biệt quan trọng
172 – Da tổ chức triển khai. và Admin của Educ
173 – Tâm lý giáo dục
176 – Lý thuyết và quyết sách giáo dục
177 – Thư tín. và phương pháp. của cuộc khảo sát
178 – Triết học

LUẬT MỚI ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN

CHIA SẺ THÔNG TIN NÀY TRÊN MẠNG XÃ HỘI YÊU THÍCH CỦA BẠN

Chia sẻ trên facebook

Chia sẽ trên Twitter

Chia sẻ trên Linkedin

Chia sẻ trên whatsapp

Chia sẻ trên email

đọc thêm

ngày 16 tháng 2. Đăng ký lần thứ hai Học kỳ thứ nhất năm 2023

ngày 16 tháng 2. Đăng ký lần thứ hai Học kỳ thứ nhất năm 2023Bạn đã Đk ba môn học trong Cuộc gọi thứ nhất và cần Đk một môn học trực tiếp khác?

ĐỌC THÊM “

Đăng ký Bàn miễn phí tháng 3 năm 2023

?Từ Nuevo Derecho, chúng tôi muốn nhắc bạn rằng ngày hôm nay, ngày 15 tháng 2, là thời gian Đk Bàn miễn phí của những môn học trong tháng

ĐỌC THÊM “

ngày 15 tháng 2. Kết quả Đk Cuộc gọi thứ nhất

Cuộc gọi thứ nhất để Đk những môn học của Quý một năm 2023 đã trôi qua. Bạn có mong ước biết nó trình làng ra làm thế nào không?

Khi nào những lớp học UBA 2023 khởi đầu?

– Chu kỳ lớp học. từ Thứ Tư, ngày 15 tháng 3 đến Thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2023.

Khi nào những lớp học khởi đầu tại Khoa Luật?

Tiếp theo Ngày 14 tháng 3 toàn bộ chúng ta sẽ khởi đầu học kỳ thứ nhất của năm học 2022 với khóa học đa phần là học trực tiếp.

Khi nào Đk UBA Right 2022?

2) ĐĂNG KÝ MÔN HỌC. Đối với quá trình thứ hai, sinh viên phải truy vấn SIU Derecho UBA (https. //3 tuần. Phải. người quốc tế. ar/) vào trong thời gian ngày ngày 26 tháng 8 năm 2022 để Đk những môn học bạn muốn muốn học. Việc phân loại những vị trí tuyển dụng có sẵn sẽ tiến hành tự động hóa.

Khi nào Khoa 2022 khởi đầu?

Chu kỳ lớp học. Bimester thứ nhất. từ Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 đến Thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2022. quý II. từ Thứ Hai, ngày 17 tháng 10 đến Thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2022.

programming
2023

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Tải Lịch học Luật UBA 2023 ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Lịch học Luật UBA 2023 tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Lịch học Luật UBA 2023 “.

Giải đáp vướng mắc về Lịch học Luật UBA 2023

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Lịch #học #Luật #UBA Lịch học Luật UBA 2023