Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Ngày lễ dương lịch tháng bốn năm 2023 Mới Nhất

Cập Nhật: 2023-01-16 11:45:22,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Ngày lễ dương lịch tháng bốn năm 2023. You trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Mình được tương hỗ.

705

Tất cả những lịch trọn vẹn có thể được sử dụng miễn phí cho mục tiêu phi thương mại, với Đk là logo của Calendarpedia, thông tin bản quyền (“© Calendarpedia®, www. lịchpedia. com”) và tuyên bố từ chối trách nhiệm (“Dữ liệu được phục vụ nhu yếu ‘nguyên trạng’ mà không tồn tại bảo hành”) không trở thành xóa. Không dành riêng cho phân phối thương mại hoặc bán lại. Để sử dụng thương mại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tất cả nội dung của website này đều thuộc bản quyền © 2011-2023 Calendarpedia®. Đã Đk Bản quyền. Dữ liệu được phục vụ nhu yếu ‘nguyên trạng’ không tồn tại bảo hành và trọn vẹn có thể bị lỗi và thay đổi mà không cần thông tin trước

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài Show

 • Lịch hàng tháng trọn vẹn có thể in cho tháng bốn năm 2023theo hướng ngang (6 mẫu)
 • mẫu 1lịch vạn niên tháng bốn năm 2023phong cảnh
 • mẫu 2lịch vạn niên tháng bốn năm 2023phong cảnh, số lớn
 • mẫu 3lịch vạn niên tháng bốn năm 2023phong cảnh, thiết kế cổ xưa
 • Mẫu 4lịch vạn niên tháng bốn năm 2023phong cảnh, số nhỏ
 • Mẫu 5lịch vạn niên tháng bốn năm 2023phong cảnh, tối giản
 • Mẫu 6lịch vạn niên tháng bốn năm 2023phong cảnh, quyết sách xem list (ngày dọc)
 • Lịch hàng tháng trọn vẹn có thể in cho tháng bốn năm 2023theo hướng dọc (6 mẫu)
 • Mẫu 7lịch vạn niên tháng bốn năm 2023Chân dung
 • mẫu 8lịch vạn niên tháng bốn năm 2023chân dung, thiết kế cổ xưa
 • Mẫu 9lịch vạn niên tháng bốn năm 2023chân dung, số nhỏ
 • Mẫu 10lịch vạn niên tháng bốn năm 2023chân dung, tối giản
 • Mẫu 11lịch vạn niên tháng bốn năm 2023dọc, xem list (ngày dọc)
 • Mẫu 12lịch 3 tháng cho tháng 3/tháng bốn/tháng 5 năm 2023Chân dung
 • Lịch hàng tháng tháng bốn năm 2023 dưới dạng tệp hình ảnh (1 mẫu)
 • lịch vạn niên tháng bốn năm 2023dưới dạng tệp hình ảnh để tải xuống và in
 • “Tháng Tư” trong những ngôn từ khác
 • Tháng 4 năm 2023 có những ngày lễ gì?
 • Lịch nghỉ lễ cho năm 2023 là gì?
 • Lễ Phục sinh vào năm 2023 là ngày nào?
 • Ngày 28 tháng bốn năm 2023 là ngày lễ gì?

Lưu ý quan trọng về khổ giấy
Tất cả bộ sưu tập trọn vẹn có thể tải xuống phía dưới đều ở khổ giấy Mỹ (8. 5 x 11 inch – như được sử dụng ở Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Philippines và một số trong những vương quốc Nam Mỹ). Đối với bộ sưu tập ở khổ giấy A4 (khổ giấy tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng ở toàn bộ những nơi khác trên toàn thế giới), vui lòng xem ấn bản tại Vương quốc Anh của Calendarpedia

Xem thêm

Lịch khác cho năm 2023

Lịch nhiều năm cho 2023/24

Lịch hàng tháng trọn vẹn có thể in cho tháng bốn năm 2023theo hướng ngang (6 mẫu)

mẫu 1lịch vạn niên tháng bốn năm 2023phong cảnh

 • lịch hàng tháng trống trên một trang
 • mỗi ngày một màu rất khác nhau (“lịch 7 sắc”)
 • kế hoạch tháng tư cổ xưa theo phía ngang (ngang) với không khí viết rộng tự do cho những ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • cũng trọn vẹn có thể được sử dụng làm lịch hàng tuần vào tháng bốn năm 2023
 • Phiên bản Hoa Kỳ với những ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, trọn vẹn có thể sửa đổi, tùy chỉnh, dễ in

Xem ảnh lớn

Mẫu 2.
tháng bốn năm 2023 dương lịch,
ngang, 1 trang, chữ số lớnCó thể bạn quan tâm

 • Có quá muộn để nộp đơn vào ĐH ngày xuân năm 2023 không?
 • Khi nào bạn cũng trọn vẹn có thể tiến hành Bước một năm 2023?
 • Hình ảnh ở đầu cuối của GMC Yukon Denali 2023
 • Ngày kỵ trong tháng một năm 2023
 • Lịch công giáo mùa chay 2023

mẫu 2lịch vạn niên tháng bốn năm 2023phong cảnh, số lớn

 • lịch hàng tháng trên một trang
 • Định hướng trang. phong cảnh (ngang)
 • chữ số lớn để dễ đọc
 • Phiên bản Hoa Kỳ với những ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, trọn vẹn có thể sửa đổi, tùy chỉnh, dễ in

Xem ảnh lớn

Mẫu 3.
tháng bốn năm 2023 dương lịch,
phong cảnh, 1 trang, thiết kế cổ xưa

mẫu 3lịch vạn niên tháng bốn năm 2023phong cảnh, thiết kế cổ xưa

 • lịch hàng tháng trên một trang
 • Định hướng trang. phong cảnh (ngang)
 • thiết kế lịch cổ xưa, thích hợp làm lịch treo tường
 • Phiên bản Hoa Kỳ với những ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, trọn vẹn có thể sửa đổi, tùy chỉnh, dễ in

Xem ảnh lớn

Mẫu 4.
tháng bốn năm 2023 dương lịch,
ngang, 1 trang, chữ số nhỏ

Mẫu 4lịch vạn niên tháng bốn năm 2023phong cảnh, số nhỏ

 • lịch trống trên một trang
 • Định hướng trang. phong cảnh (ngang)
 • với không khí viết rộng tự do cho những ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • Phiên bản Hoa Kỳ với những ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, trọn vẹn có thể sửa đổi, tùy chỉnh, dễ in

Mẫu 5lịch vạn niên tháng bốn năm 2023phong cảnh, tối giản

 • lịch hàng tháng trên một trang
 • Định hướng trang. phong cảnh (ngang)
 • thiết kế lịch tối giản
 • Phiên bản Hoa Kỳ với những ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, trọn vẹn có thể sửa đổi, tùy chỉnh, dễ in

Xem ảnh lớn

Mẫu 6.
tháng bốn năm 2023 dương lịch,
phong cảnh, quyết sách xem list (ngày được sửa đổi theo chiều dọc)

Mẫu 6lịch vạn niên tháng bốn năm 2023phong cảnh, quyết sách xem list (ngày dọc)

 • lịch trọn vẹn có thể in trên một trang
 • Định hướng trang. phong cảnh (ngang)
 • với không khí viết rộng tự do cho những ghi chú và sự kiện cạnh bên mỗi ngày
 • Phiên bản Hoa Kỳ với những ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, trọn vẹn có thể sửa đổi, tùy chỉnh, dễ in

Lịch hàng tháng trọn vẹn có thể in cho tháng bốn năm 2023theo hướng dọc (6 mẫu)

Mẫu 7lịch vạn niên tháng bốn năm 2023Chân dung

 • lịch hàng tháng trống trên một trang
 • mỗi ngày một màu rất khác nhau (“lịch 7 sắc”)
 • kế hoạch tháng tư cổ xưa theo phía dọc (dọc) với không khí viết rộng tự do cho những ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • Phiên bản Hoa Kỳ với những ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, trọn vẹn có thể sửa đổi, tùy chỉnh, dễ in

mẫu 8lịch vạn niên tháng bốn năm 2023chân dung, thiết kế cổ xưa

 • lịch hàng tháng trên một trang
 • Định hướng trang. chân dung (dọc)
 • thiết kế lịch cổ xưa, thích hợp làm lịch treo tường
 • Phiên bản Hoa Kỳ với những ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, trọn vẹn có thể sửa đổi, tùy chỉnh, dễ in

Mẫu 9lịch vạn niên tháng bốn năm 2023chân dung, số nhỏ

 • lịch hàng tháng trống trên một trang
 • Định hướng trang. chân dung (dọc)
 • với không khí viết rộng tự do cho những ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • Phiên bản Hoa Kỳ với những ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, trọn vẹn có thể sửa đổi, tùy chỉnh, dễ in

Mẫu 10lịch vạn niên tháng bốn năm 2023chân dung, tối giản

 • lịch hàng tháng trên một trang
 • Định hướng trang. chân dung (dọc)
 • thiết kế lịch tối giản
 • Phiên bản Hoa Kỳ với những ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, trọn vẹn có thể sửa đổi, tùy chỉnh, dễ in

Xem ảnh lớn

Mẫu 11.
tháng bốn năm 2023 dương lịch,
chân dung, 1 trang,
quyết sách xem list (ngày được sửa đổi theo chiều dọc)

Mẫu 11lịch vạn niên tháng bốn năm 2023dọc, xem list (ngày dọc)

 • lịch hàng tháng trọn vẹn có thể in trên một trang
 • Định hướng trang. chân dung (dọc)
 • với không khí viết rộng tự do cho những ghi chú và sự kiện cạnh bên mỗi ngày
 • Phiên bản Hoa Kỳ với những ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, trọn vẹn có thể sửa đổi, tùy chỉnh, dễ in

Xem ảnh lớn

Mẫu 12.
lịch ba tháng
Tháng 3/tháng bốn/tháng 5 năm 2023
chân dung, 1 trang

Mẫu 12lịch 3 tháng cho tháng 3/tháng bốn/tháng 5 năm 2023Chân dung

 • lịch hàng quý. 3 lịch hàng tháng trên một trang
 • Tháng 4 năm 2023 với những tháng trước và sau (tháng 3/tháng bốn/tháng 5)
 • Định hướng trang. chân dung (dọc)
 • thích hợp làm lịch treo tường
 • Phiên bản Hoa Kỳ với những ngày lễ liên bang
 • tải về miễn phí, in ra thuận tiện và đơn thuần và giản dị

Lịch hàng tháng tháng bốn năm 2023 dưới dạng tệp hình ảnh (1 mẫu)

lịch vạn niên tháng bốn năm 2023dưới dạng tệp hình ảnh để tải xuống và in

Khung nhìn

Lịch hàng tháng cho tháng bốn năm 2023 với những ngày lễ của liên bang Hoa Kỳ. Nhấp vào một trong những ngày lễ để nhận thêm thông tin về yếu tố kiện này. Xem thêm. Lịch trực tuyến thường niên 2023

Tháng 4 là tháng thứ tư trong năm và là tháng thứ nhất trong bốn tháng có 30 ngày (những tháng còn sót lại là tháng 6, tháng 9 và tháng 11). Giống như toàn bộ những tên tháng khác, tên của April có từ thời La Mã. Người La Mã gọi là April Aprilis. Nguồn gốc đúng chuẩn của tên này là không rõ ràng

 • Các cung hoàng đạo của tháng bốn là Bạch Dương (đến khoảng chừng 20 tháng bốn*) và Kim Ngưu (từ khoảng chừng 21 tháng bốn*)
 • Tháng 4 khởi đầu với cùng một ngày trong tuần với tháng 7 và trong trong năm nhuận cũng là tháng 1
 • April là tên gọi dành riêng cho nữ phổ cập
 • Năm 2023 Tháng 4 khởi nguồn vào Thứ Bảy và kết thúc vào Chủ Nhật
 • Tìm hiểu thêm về tháng bốn (sự kiện, hình tượng và lịch sử dân tộc bản địa)

“Tháng Tư” trong những ngôn từ khác

Afrikaansaprilarabic

IrishAibre�nIcelandicApr�lItalianAprileJapanese4月 or 四月CatalanAbrilKorean4월CroatianTravanjLatinAprilisLatvianAprīlisLithuanianBalandisDutchAprilNorwegianAprilMalayAprilMalteseAprilMacedonianАприлPolishKwiecieńPortugueseAbrilPunjabiਅਪ੍ਰੈਲ

RomaniianaprilierusiN

Tháng 4 năm 2023 có những ngày lễ gì?

Ngày lễ và kỷ niệm tháng bốn năm 2023 . 01 Thứ Bảy. Ngày thủ công vương quốc 01 Thứ Bảy. Tình yêu vương quốc Ngày trẻ nhỏ của chúng tôi 01 Thứ Bảy. Ngày đấu gối quốc tế 01 Thứ Bảy. Ngày Cá tháng Tư 02 CN. Ngày bơ đậu phộng và thạch vương quốc 02 CN. Ngày hòa giải dân tộc bản địa 02 CN. Ngày nhận thức về chứng tự kỷ 02 CN. Ngày sách thiếu nhi quốc tế

Lịch nghỉ lễ cho năm 2023 là gì?

Ngày lễ năm 2023

Lễ Phục sinh vào năm 2023 là ngày nào?

Ngày lễ Phục sinh vào năm 2023
. Chủ nhật Phục sinh và những lễ kỷ niệm tương quan, ví như Thứ Tư Lễ Tro và Chủ nhật Lễ Lá, sẽ là “lễ di động. ” Tuy nhiên, ở Cơ đốc giáo phương Tây, theo lịch Gregorian, Lễ Phục sinh luôn rơi vào Chủ nhật trong tầm thời hạn từ 21 tháng 3 đến 25 tháng bốn. Sunday, 9 April. Easter Sunday and related celebrations, such as Ash Wednesday and Palm Sunday, are considered “moveable feasts.” However, in western Christianity, which follows the Gregorian calendar, Easter always falls on a Sunday between March 21 and April 25.

Ngày 28 tháng bốn năm 2023 là ngày lễ gì?

Ngày Tưởng niệm Người lao động – 28 tháng bốn năm 2023.

programming
2023

Reply
4
0
Chia sẻ

Review Share Link Tải Ngày lễ dương lịch tháng bốn năm 2023 ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Ngày lễ dương lịch tháng bốn năm 2023 tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Download Ngày lễ dương lịch tháng bốn năm 2023 “.

Thảo Luận vướng mắc về Ngày lễ dương lịch tháng bốn năm 2023

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Ngày #lễ #dương #lịch #tháng #năm Ngày lễ dương lịch tháng bốn năm 2023