Thủ Thuật về Phần thực phần ảo của số phức z thỏa mãn thị hiếu 2022

Cập Nhật: 2022-09-20 21:31:14,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Phần thực phần ảo của số phức z thỏa mãn thị hiếu. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Tác giả được tương hỗ.

550

Cho số phức $z$ thỏa mãn thị hiếu $left| z right| – z = 1 + 3i$. Tính tích phần thực và phần ảo của số phức $z$

Cho số phức (z) thỏa mãn thị hiếu (left| z right| – z = 1 + 3i). Tính tích phần thực và phần ảo của số phức (z)

A. (7.)

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Cho số phức $z$ thỏa mãn thị hiếu $left| z right| – z = 1 + 3i$. Tính tích phần thực và phần ảo của số phức $z$
 • A. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng -2i
 • B. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 2i
 • C. Phần thực bằng -1 và phần ảo bằng -2
 • D. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng -2
 • Ta có:  z=2+ii=1−2i
  Chọn D
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Đặt  z=a+bi,a,b∈R
  iz+1−iz¯=−2i⇔ia+bi+1−ia−bi=−2i
  ⇔ai−b+a−b−ai−bi=−2i⇔−bi+a−2b=−2i
  ⇔−b=−2a−2b=0⇔b=2a=4⇒a+b=6
  Tổng của phần thực và phần ảo là: 6
  Đáp án cần chọn là: C
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Ta có: 1+i22−iz=8+i+1+2iz
  ⇔1+2i+i22−iz=8+i+1+2iz
  ⇔2+4iz=8+i+1+2iz
  ⇔1+2iz=8+i
  ⇒z=8+i1+2i=8+i1−2i1+2i1−2i=10−15i12+22=2−3i
  Phần thực của số phức z là: 2

  Đáp án cần chọn là: C

 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

B. (12.)

C. ( – 12.)

D. ( – 7.)

Câu hỏi

Nhận biết

Tổng phần thực và phần ảo của số phức z thỏa mãn thị hiếu (iz+(1-i)overlinez=-2i) bằng

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

24/09/2021 3,430

A. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng -2i

B. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 2i

C. Phần thực bằng -1 và phần ảo bằng -2

D. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng -2

Đáp án đúng chuẩn

 Xem lời giải

Ta có:  z=2+ii=1−2i
Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O vàAB= a, AD=a3; A’O vuông góc với đáy(ABCD). Cạnh bên AA’ thích phù hợp với mặt đáy (ABCD) một góc 45°. Tính theo a thể tích V của khối lăng trụ đã cho

Xem đáp án » 24/09/2021 2,573

Cho hàm số y=x4−2m+1×2+mét vuông với m là tham số thực. Tìm toàn bộ những giá trị của  để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông

Xem đáp án » 24/09/2021 2,223

Tính giá trị của biểu thức P=logaa.aa3 với0<a≠1.

Xem đáp án » 24/09/2021 1,947

Cho tứ diện ABCD có những cạnh AB,AC và AD đôi một vuông góc với nhau; AB=6a,  AC=7a  và AD = 4aGọi M,N,P tương ứng là trung điểm những cạnh BC,CD,BD Tính thể tích V của tứ diện AMNP

Xem đáp án » 24/09/2021 1,832

Trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D tại đây. Hàm số nào có bảng biến thiên sau?

Xem đáp án » 24/09/2021 1,238

Viết phương trình đường thẳng trải qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y=−2×3+3×2+1.

Xem đáp án » 24/09/2021 1,080

Gieo ngẫu nhiên hai con xúc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất của biến cố “ Có tối thiểu một con xúc sắc xuất hiện mặt một chấm” là

Xem đáp án » 24/09/2021 1,063

Tìm nguyên hàm của hàm số fx=x3ln4−x24+x2 ?

Xem đáp án » 24/09/2021 1,000

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D tại đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Xem đáp án » 24/09/2021 897

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình log5+logx2+1≥logmx2+4x+m đúng với mọi x?

Xem đáp án » 24/09/2021 786

Cho hai số thực b  và c(c> 0). Kí hiệu A, B là hai điểm của mặt phẳng phức màn biểu diễn hai nghiệm phức của phương trình z2+2bz+c=0. Tìm Đk của b và c để tam giác OAB là tam giác vuông (O là gốc tọa độ).

Xem đáp án » 24/09/2021 618

Mặt phẳng trải qua trục hình trụ, cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông vắn cạnh bằng a . Thể tích khối trụ bằng:

Xem đáp án » 24/09/2021 593

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnha, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và  SA=a2.Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD

Xem đáp án » 24/09/2021 543

Cho hình nón đỉnh S có nửa đường kính đáy R=a2 , góc ở đỉnh bằng 60°. Diện tích xung quanh của hình nón bằng:

Xem đáp án » 24/09/2021 517

Cho (H) là hình phẳng số lượng giới hạn bởi parabol y=3.x2  và nửa đường tròn có phương trình  y=4-x2với -2≤x≤2 (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của (H) bằng

Xem đáp án » 24/09/2021 514

Đặt  z=a+bi,a,b∈R
iz+1−iz¯=−2i⇔ia+bi+1−ia−bi=−2i
⇔ai−b+a−b−ai−bi=−2i⇔−bi+a−2b=−2i
⇔−b=−2a−2b=0⇔b=2a=4⇒a+b=6
Tổng của phần thực và phần ảo là: 6
Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Điểm màn biểu diễn của số phức z là M1;2. Tọa độ của điểm màn biểu diễn số phức  w=z−2z¯ là:

Xem đáp án » 04/08/2021 540

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp những điểm màn biểu diễn số phức z thỏa mãn thị hiếu z1+i là số thực là:

Xem đáp án » 04/08/2021 478

Phần thực của số phức z thỏa mãn thị hiếu 1+i22−iz=8+i+1+2iz là:

Xem đáp án » 04/08/2021 317

Gọi z1,z2 lần lượt là hai nghiệm của phương trình z2−4z+5=0 với z1 có phần ảo dương. Giá trị của biểu thức P=z1−2z2.z2¯−4z1 bằng

Xem đáp án » 04/08/2021 279

Cho số phức z=rcosπ4+isinπ4 . Chọn 1 acgumen của z:

Xem đáp án » 04/08/2021 213

Cho số phức z có acgumen là φ. Tìm một acgumen của số phức  z¯

Xem đáp án » 04/08/2021 143

Cho số phức z có dạng lượng giác là z=4cos−π2+isin−π2 . Dạng đại số của z là:

Xem đáp án » 04/08/2021 135

Số phức z có mô đun r=3 và acgumen φ=−π3 thì có dạng lượng giác là:

Xem đáp án » 04/08/2021 128

Giả sử z1,z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2−2z+5=0 và A, B là những điểm màn biểu diễn của z1,z2. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là:

Xem đáp án » 04/08/2021 122

Gọi φ là một trong những acgumen của số phức z có điểm màn biểu diễn là M12;32 nằm trên đường tròn cty chức năng, số đo nào tại đây trọn vẹn có thể là một acgumen của z?

Xem đáp án » 04/08/2021 121

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn thị hiếu đồng thời những Đk  z=5,z=z¯

Xem đáp án » 04/08/2021 119

Phương trình bậc hai nào tại đây có nghiệm là một trong những+2i?

Xem đáp án » 04/08/2021 117

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn thị hiếu  1+iz+2−iz¯=13+2i

Xem đáp án » 04/08/2021 103

Các nghiệm z1=−1−5i53;z2=−1+5i53 là nghiệm của phương trình nào tại đây?

Xem đáp án » 04/08/2021 98

Page 2

Ta có: 1+i22−iz=8+i+1+2iz
⇔1+2i+i22−iz=8+i+1+2iz
⇔2+4iz=8+i+1+2iz
⇔1+2iz=8+i
⇒z=8+i1+2i=8+i1−2i1+2i1−2i=10−15i12+22=2−3i
Phần thực của số phức z là: 2

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tổng phần thực và phần ảo của số phức z thỏa mãn thị hiếu iz+1−iz¯=−2i bằng:

Xem đáp án » 04/08/2021 2,497

Điểm màn biểu diễn của số phức z là M1;2. Tọa độ của điểm màn biểu diễn số phức  w=z−2z¯ là:

Xem đáp án » 04/08/2021 540

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp những điểm màn biểu diễn số phức z thỏa mãn thị hiếu z1+i là số thực là:

Xem đáp án » 04/08/2021 478

Gọi z1,z2 lần lượt là hai nghiệm của phương trình z2−4z+5=0 với z1 có phần ảo dương. Giá trị của biểu thức P=z1−2z2.z2¯−4z1 bằng

Xem đáp án » 04/08/2021 279

Cho số phức z=rcosπ4+isinπ4 . Chọn 1 acgumen của z:

Xem đáp án » 04/08/2021 213

Cho số phức z có acgumen là φ. Tìm một acgumen của số phức  z¯

Xem đáp án » 04/08/2021 143

Cho số phức z có dạng lượng giác là z=4cos−π2+isin−π2 . Dạng đại số của z là:

Xem đáp án » 04/08/2021 135

Số phức z có mô đun r=3 và acgumen φ=−π3 thì có dạng lượng giác là:

Xem đáp án » 04/08/2021 128

Giả sử z1,z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2−2z+5=0 và A, B là những điểm màn biểu diễn của z1,z2. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là:

Xem đáp án » 04/08/2021 122

Gọi φ là một trong những acgumen của số phức z có điểm màn biểu diễn là M12;32 nằm trên đường tròn cty chức năng, số đo nào tại đây trọn vẹn có thể là một acgumen của z?

Xem đáp án » 04/08/2021 121

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn thị hiếu đồng thời những Đk  z=5,z=z¯

Xem đáp án » 04/08/2021 119

Phương trình bậc hai nào tại đây có nghiệm là một trong những+2i?

Xem đáp án » 04/08/2021 117

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn thị hiếu  1+iz+2−iz¯=13+2i

Xem đáp án » 04/08/2021 103

Các nghiệm z1=−1−5i53;z2=−1+5i53 là nghiệm của phương trình nào tại đây?

Xem đáp án » 04/08/2021 98

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Phần thực phần ảo của số phức z thỏa mãn thị hiếu

Reply
9
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Tải Phần thực phần ảo của số phức z thỏa mãn thị hiếu ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Review Phần thực phần ảo của số phức z thỏa mãn thị hiếu tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Tải Phần thực phần ảo của số phức z thỏa mãn thị hiếu “.

Hỏi đáp vướng mắc về Phần thực phần ảo của số phức z thỏa mãn thị hiếu

Quý khách trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Phần #thực #phần #ảo #của #số #phức #thỏa #mãn Phần thực phần ảo của số phức z thỏa mãn thị hiếu