Mẹo về Tiếng việt lớp 4 tập 2 trang 58 câu kể ai là gì 2022

Update: 2022-08-18 02:49:22,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Tiếng việt lớp 4 tập 2 trang 58 câu kể ai là gì. You trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Admin đc lý giải rõ ràng hơn.

813

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?
  • Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?

Soạn bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? trang 57 – 58 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn list những bài tập trong bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?, sau đấy là phía dẫn soạn bài khá đầy đủ, ngắn gọn và rõ ràng nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?

I. Nhận xét

Câu 1. Đọc đoạn văn sau:

Hôm ấy, cô giáo dẫn một bạn nữ vào lớp và nói với chúng tôi: “Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học viên cũ của Trường Tiểu học Thành Công. Bạn ấy là một họa sỹ nhỏ đấy. Các em hãy làm quen với nhau đi”. Cả lớp tôi vỗ tay rào rào, đón rước người bạn mới. Diệu Chi bẽn lẽn gật đầu chào lại.

Giải câu 2 (Trang 57 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Trong ba câu in nghiêng ở trên, những câu nào vốn để làm trình làng, câu nào nêu nhận định về bạn Diệu Chi?

Trả lời:

* Các câu vốn để làm trình làng:

– Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta.

– Bạn Diệu Chi là học viên cũ của Trường Tiểu học Thành Công.

* Câu vốn để làm nhận định:

– Bạn ấy là một họa sỹ nhỏ đấy.

Giải câu 3 (Trang 57 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Trong những câu trên, bộ phận nào vấn đáp vướng mắc Ai (cái gì, con gì)?, bộ phận nào vấn đáp vướng mắc Là gì (là ai, là con gì)?

Trả lời:

Trong câu thứ nhất: Bộ phận chủ ngữ “Đây” vấn đáp vướng mắc “Ai?” (cái gì, con gì)?; bộ phận vị ngữ là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta vấn đáp vướng mắc là gì? (là ai, là con gì)?

Trong câu thứ hai: Bộ phận chủ ngữ bạn Diệu Chi vấn đáp vướng mắc Ai? (cái gì, con gì)?; bộ phận vị ngữ là học viên cũ của Trường Tiểu học Thành Công vấn đáp cho vướng mắc là gì? (là ai, là con gì)?

Trong câu thứ ba: Bộ phận chủ ngữ Bạn ấy vấn đáp vướng mắc Ai? (cái gì, con gì)? bộ phận vị ngữ là một họa sỹ nhỏ đấy vấn đáp vướng mắc là gì? (là ai, là con gì)?

Giải câu 4 (Trang 57 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Kiểu câu trên khác hai kiểu câu đã học Ai làm gì?, Ai thế nào? ở nơi nào?

Trả lời:

Kiểu câu kể “Ai là gì?” khác với những câu “Ai làm gì?” và “Ai thế nào?” ở những điểm tại đây:

+ Về mặt ý nghĩa:

Khi câu kể “Ai làm gì?” cho ta thấy rõ những hoạt động giải trí và sinh hoạt của những sự vật được nói tới trong chủ ngữ.

Kiểu câu kể “Ai thế nào?” cho ta biết được điểm lưu ý, tính chất hoặc trạng thái của sự việc vật được nói tới trong chủ ngữ.

Kiểu câu kể “Ai là gì?” lại nhằm mục tiêu trình làng hoặc nêu nhận định về mọi người, một vật nào đó.

+ Về mặt cấu trúc: Trong kiểu câu “Ai là gì?” thường có từ “là” đứng đầu bộ phận vị ngữ.

II. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 57 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm câu kể Ai là gì? trong những câu tại đây và nêu tác dụng của nó:

a) Thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Pa-xcan đã đặt hết tình cảm của người con vào việc sản xuất. Đó đó là chiếc máy tính thứ nhất trên toàn thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử tân tiến.

Theo LÊ NGUYÊN LONG, PHẠM NGỌC TOÀN

b) Lịch

Lá là lịch của cây Cây lại là lịch đất Trăng lặn rồi trăng mọc Là lịch của khung trời. Bà tính nhẩm. Mẹ ơi, Mười ngón tay là lịch. Con tới lớp, tới trường

Lịch lại là trang sách.

NGUYỄN HƯNG HẢI

c) Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó rất là đặc biệt quan trọng, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí.

MAI VĂN TẠO

Trả lời:

a) Ví dụ a có 2 câu đều là câu kể “Ai là gì?”

– Thì ra đó là… vào việc sản xuất.

Câu kể “Ai là gì?” này còn có tác dụng trình làng về một thứ máy (máy gì? máy cộng trừ do ai chế ra? do Pa-xcan).

– Đó đó là chiếc máy tính thứ nhất, máy tính điện tử tân tiến.

Câu kể “Ai là gì?” này cũng luôn có thể có tác dụng trình làng thêm về chiếc máy trên.

b)

– Lá là lịch của cây

– Cây lại là lịch đất

– Trăng là lịch của khung trời

– Mười ngón tay là lịch

– Lịch lại là trang sách

Các câu kể trên đây muốn nêu một nhận xét là mỗi sự vật có một thứ lịch riêng vốn để làm tính thời hạn.

c) Câu kể: Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Câu này còn có mục tiêu trình làng về cây sầu riêng (là đặc sản nổi tiếng của miền nào?).

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 58 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Dùng câu kể Ai là gì? trình làng về những bạn trong lớp em (hoặc trình làng từng người trong ảnh chụp mái ấm gia đình em).

Trả lời:

Lời trình làng: Đây là ảnh chụp toàn bộ mái ấm gia đình tôi. Người đàn ông đứng ở chính giữa là ba tôi. Người ở cạnh bên ba tôi, về phía phải là mẹ tôi. Người đứng sát mẹ tôi là chị gái của tôi. Tôi là người đứng về phía trái của ba tôi.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?

I. NHẬN XÉT

Câu 2. Trong ba câu in nghiêng ở trên, những câu nào vốn để làm trình làng, câu nào nêu nhận định về bạn Diệu Chi?

Trả lời:

Trong ba câu in nghiêng thì có 2 câu vốn để làm trình làng bạn Diệu Chi:

Câu 1: Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta.

Câu 2: Bạn Diệu Chi là học viên cũ của trường Tiểu học Thành Công.

Còn câu thứ 3 là câu vốn để làm nêu nhận định của cô giáo về bạn Diệu Chi.

Câu 3: Bạn ấy là một họa sỹ nhỏ đấy.

Câu 3. Trong những câu trên, bộ phận nào vấn đáp vướng mắc Ai (cái gì, con gì)?, bộ phận nào vấn đáp vướng mắc Là gì (là ai, là con gì)?

Trả lời:

* Bộ phận vấn đáp cho vướng mắc ai (cái gì, con gì)? Là

– Câu 1: Đây

– Câu 2: Bạn Diệu Chi

– Câu 3: Bạn ấy

* Bộ phận vấn đáp cho vướng mắc “là gì (là ai là con gì)?

– Câu 1: là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta.

– Câu 2: là một học viên cũ của trường Tiểu học Thành Công.

– Câu 3: là một họa sỹ nhỏ đấy.

Câu 4. Kiểu câu trên khác hai kiểu câu đã học Ai làm gì?, Ai thế nào? ở nơi nào?

Trả lời:

Kiểu câu trên khác hai kiểu câu đã học “Ai làm gì?”

Ai thế nào? ở đoạn: bộ phận vị ngữ rõ ràng là:

– Kiểu câu: “Ai làm gì?”, bộ phận vị ngữ vấn đáp vướng mắc làm gì? (hỏi hoạt động giải trí và sinh hoạt)

– Kiểu câu “Ai thế nào?”, bộ phận vị ngữ vấn đáp vướng mắc ra làm thế nào? (hỏi tính chất, điểm lưu ý, trạng thái…)

– Kiểu câu: “Ai làm gì?” bộ phận vị ngữ vấn đáp vướng mắc là gì (là ai, là con gì)? (Hỏi sự vật người, loài vật, dụng cụ, hiện tượng kỳ lạ…)

II. LUYỆN TẬP

Bài 1. Tìm câu kể Ai là gì? trong những câu tại đây và nêu tác dụng của nó:

a) Thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Pa-xcan đã đặt hết tình cảm của người con vào việc sản xuất. Đó đó là chiếc máy tính thứ nhất trên toàn thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử tân tiến.

b) Lịch

Lá là lịch của cây Cây lại là lịch đất Trăng lặn rồi trăng mọc Là lịch của khung trời. Bà tính nhẩm. Mẹ ơi, Mười ngón tay là lịch. Con tới lớp, tới trường

Lịch lại là trang sách.

c) Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó rất là đặc biệt quan trọng, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí.

Trả lời:

Xác định những câu kể rồi tìm xem câu kể nào có bộ phận vị ngữ vấn đáp cho vướng mắc “là gì (là ai, là con gì)?” thì đó đó là những câu kể cần tìm.

a) Đó là những câu. – “Thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Pa-xcan đã đặt hết tình cảm của người con vào việc sản xuất”. * Tác dụng: trình làng về máy cộng trừ. – Đó đó là chiếc máy tính thứ nhất trên toàn thế giới tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử tân tiến. * Tác dụng: nêu nhận định về giá trị của chiếc máy.

b) Đó là những câu: – Lá là lịch của cây.

* Tác dụng: nêu nhận định về vai trò của lá và mùa mà cây ra lá.

– Cây lại là lịch đất.

* Tác dụng: Nêu nhận định về thời hạn thời vụ mà con người nên trồng loại cây gì cho thích hợp.

– Trăng lặn rồi mọc là lịch của khung trời.

* Tác dụng: Nêu nhận định về thời hạn trong tháng thượng tuần (thời gian đầu tháng), trung tuần (thời gian giữa tháng), hạ tuần (thời gian cuối thời điểm tháng) đồng thời cũng để nói về ngày và đêm.

– Mười ngón tay là lịch.

* Tác dụng: con người thường đếm ngày tháng bằng những ngón tay.

– Lịch lại là trang sách.

* Tác dụng: Nêu nhận định về từng học kì, năm học.

c) Đó là câu: sầu riêng là loại trái quý của miền Nam.

* Tác dụng: Nêu nhận định về giá trị của cây sầu riêng.

Bài 2. Dùng câu kể Ai là gì? trình làng về những bạn trong lớp em (hoặc trình làng từng người trong ảnh chụp mái ấm gia đình em).

Trả lời:

Em trọn vẹn có thể trình làng ngắn gọn như sau: Lớp em gồm 42 bạn: 20 nam và 22 nữ. Bạn Thùy Trang là lớp trưởng. Lớp phó học tập là bạn Trang Nhung. Bạn ấy học giỏi lắm. Còn bạn Hoài Nam là một cây văn nghệ xuất sắc, lớp phó văn thể của lớp em. Tập thể lớp 4B của em là một tập thể mạnh nhất của khối 4.

(BAIVIET.COM)

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Tiếng việt lớp 4 tập 2 trang 58 câu kể ai là gì

Reply
6
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Tải Tiếng việt lớp 4 tập 2 trang 58 câu kể ai là gì ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Tiếng việt lớp 4 tập 2 trang 58 câu kể ai là gì tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Tiếng việt lớp 4 tập 2 trang 58 câu kể ai là gì “.

Hỏi đáp vướng mắc về Tiếng việt lớp 4 tập 2 trang 58 câu kể ai là gì

Quý khách trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Tiếng #việt #lớp #tập #trang #câu #kể #là #gì Tiếng việt lớp 4 tập 2 trang 58 câu kể ai là gì