Thủ Thuật về Tính chất nào tại đây không đúng đổi với benzen Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-07-05 11:49:58,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Tính chất nào tại đây không đúng đổi với benzen. Bạn trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Admin được tương hỗ.

695

Đáp án D.Kém bền với những chất oxi hóa

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • Đáp án D.Kém bền với những chất oxi hóa
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Tính chất đặc trưng của benzen tương đối dễ tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản ứng cộng và bền vững và kiên cố với chất oxi hóa.Đáp án cần chọn là: D
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Benzen bền vững và kiên cố với chất oxi hóa, nó không tham gia phản ứng KMnO4Đáp án cần chọn là: C
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong phân tử benzen:

Xem đáp án » 18/06/2021 3,144

C7H8 có số đồng phân thơm là:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,615

Chất nào tại đây trọn vẹn có thể chứa vòng benzen?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,065

Benzen + X → etylbenzen. Vậy X là

Xem đáp án » 18/06/2021 999

So với benzen, toluen + dung dịch HNO3(đ)/H2SO4(đ):

Xem đáp án » 18/06/2021 944

CH3C6H4C2H5 mang tên thường gọi là

Xem đáp án » 18/06/2021 843

(CH3)2CHC6H5 mang tên thường gọi là:

Xem đáp án » 18/06/2021 838

Chất nào tại đây không thể chứa vòng benzen?

Xem đáp án » 18/06/2021 829

1 mol Toluen + 1 mol Cl2 →asktX.

Chất X là

Xem đáp án » 18/06/2021 796

Chất có cấu trúc như sau mang tên thường gọi là gì?

Xem đáp án » 18/06/2021 556

Tính chất nào không phải của benzen

Xem đáp án » 18/06/2021 495

Điều nào tại đây không đúng thời cơ nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen?

Xem đáp án » 18/06/2021 470

Phản ứng chứng tỏ tính chất no; không no của benzen lần lượt là:

Xem đáp án » 18/06/2021 470

Tính chất nào tại đây không phải của ankylbenzen?

Xem đáp án » 18/06/2021 342

Trong vòng benzen mỗi nguyên tử C dùng 1 obitan p. chưa tham gia lai hóa để tạo ra:

Xem đáp án » 18/06/2021 328

Tính chất đặc trưng của benzen tương đối dễ tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản ứng cộng và bền vững và kiên cố với chất oxi hóa.Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong phân tử benzen có

Xem đáp án » 19/06/2021 1,213

tính chất nào không phải của benzen?

Xem đáp án » 19/06/2021 691

ứng dụng nào benzen không tồn tại

Xem đáp án » 19/06/2021 382

Chất nào tại đây không thể chứa vòng benzen ?

Xem đáp án » 19/06/2021 276

Câu nào đúng nhất trong những câu tại đây ?

Xem đáp án » 19/06/2021 190

Phản ứng nào tại đây không xẩy ra ?

Xem đáp án » 19/06/2021 183

Cho hiđrocacbon thơm :

Tên gọi của hiđrocacbon trên là :

Xem đáp án » 19/06/2021 168

Toluen + Cl2 (as) xẩy ra phản ứng :

Xem đáp án » 19/06/2021 134

Cho những công thức :

Công thức cấu trúc nào là của benzen ?

Xem đáp án » 19/06/2021 113

Một bạn học viên đã viết 5 công thức cấu trúc :

Bạn này đã viết được bao nhiêu đồng phân

Xem đáp án » 19/06/2021 110

CH3-C6H4-C2H5 mang tên thường gọi là

Xem đáp án » 19/06/2021 102

Chất nào tại đây làm mất đi màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng?

Xem đáp án » 19/06/2021 99

Công thức tổng quát của hiđrocacbon là CnH2n+2-2a. Đối với stiren (C8H8), giá trị của n và a lần lượt là

Xem đáp án » 19/06/2021 88

Hoạt tính sinh học của benzen, toluen là :    

Xem đáp án » 19/06/2021 56

Page 2

Benzen bền vững và kiên cố với chất oxi hóa, nó không tham gia phản ứng KMnO4Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong phân tử benzen có

Xem đáp án » 19/06/2021 1,213

ứng dụng nào benzen không tồn tại

Xem đáp án » 19/06/2021 382

Tính chất nào không phải của benzen?

Xem đáp án » 19/06/2021 283

Chất nào tại đây không thể chứa vòng benzen ?

Xem đáp án » 19/06/2021 276

Câu nào đúng nhất trong những câu tại đây ?

Xem đáp án » 19/06/2021 190

Phản ứng nào tại đây không xẩy ra ?

Xem đáp án » 19/06/2021 183

Cho hiđrocacbon thơm :

Tên gọi của hiđrocacbon trên là :

Xem đáp án » 19/06/2021 168

Toluen + Cl2 (as) xẩy ra phản ứng :

Xem đáp án » 19/06/2021 134

Cho những công thức :

Công thức cấu trúc nào là của benzen ?

Xem đáp án » 19/06/2021 113

Một bạn học viên đã viết 5 công thức cấu trúc :

Bạn này đã viết được bao nhiêu đồng phân

Xem đáp án » 19/06/2021 110

CH3-C6H4-C2H5 mang tên thường gọi là

Xem đáp án » 19/06/2021 102

Chất nào tại đây làm mất đi màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng?

Xem đáp án » 19/06/2021 99

Công thức tổng quát của hiđrocacbon là CnH2n+2-2a. Đối với stiren (C8H8), giá trị của n và a lần lượt là

Xem đáp án » 19/06/2021 88

Hoạt tính sinh học của benzen, toluen là :    

Xem đáp án » 19/06/2021 56

Reply
7
0
Chia sẻ

Review Share Link Tải Tính chất nào tại đây không đúng đổi với benzen ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Tính chất nào tại đây không đúng đổi với benzen tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Tính chất nào tại đây không đúng đổi với benzen “.

Hỏi đáp vướng mắc về Tính chất nào tại đây không đúng đổi với benzen

You trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Tính #chất #nào #sau #đây #không #đúng #đổi #với #benzen Tính chất nào tại đây không đúng đổi với benzen