Mẹo Hướng dẫn Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh của hình trụ có nửa đường kính đáy và độ cao đều bằng 3 Mới Nhất

Update: 2022-05-01 07:45:10,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh của hình trụ có nửa đường kính đáy và độ cao đều bằng 3. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở phía dưới để Admin được tương hỗ.

523

Diện tích xung quanh của hình trụ có độ cao (h), nửa đường kính đáy (r) là (S_xq = 2pi rh).

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Diện tích hình trụ
 • Hình trụ tròn là gì
 • Diện tích hình trụ
 • Diện tích xung quanh hình trụ
 • Diện tích toàn phần hình trụ
 • Ví dụ tính diện tích quy hoạnh s hình trụ
 • Đáp án D
  Diện tích xung quanh của hình trụ là:
  S=2πRh=2π.3.4=24π.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Đáp án D
  V=13. r2.π.h=13. 32.π.6=18π
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Đáp án D
  Ta có V=πR2h=π.102.6=600π cm3
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Đáp án D
  Thể tích khối trụ là V=h. Sđáy=6. π. 4²=96π
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Diện tích xung quanh hình trụ, diện tích quy hoạnh s toàn phần hình được xem ra làm thế nào? Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm nội dung bài viết tại đây để biết công thức tính diện tích quy hoạnh s hình trụ nhé.

Không xa lạ gì khi ta thường xuyên phát hiện những vật thể hình trụ trong môi trường sống đời thường. Trong nội dung bài viết tại đây, Quantrimang sẽ cùng bạn tìm hiểu một số trong những nội dung tương quan đến chủ đề công thức tính thể tích hình trụ, diện tích quy hoạnh s xung quanh và toàn phần hình trụ tròn. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm.

Diện tích hình trụ

 • Hình trụ tròn là gì
 • Diện tích hình trụ
  • Diện tích xung quanh hình trụ
  • Diện tích toàn phần hình trụ
  • Ví dụ tính diện tích quy hoạnh s hình trụ

Hình trụ tròn là gì

Hình trụ tròn là hình trụ có 2 đáy là hình tròn trụ bằng nhau và tuy nhiên tuy nhiên với nhau.

Hình trụ được sử dụng khá phổ cập trong những bài toán hình học từ cơ bản đến phức tạp, trong số đó công thức tính diện tích quy hoạnh s, thể tích hình trụ thường được sử dụng khác phổ cập. Nếu bạn đã biết phương pháp tính diện tích quy hoạnh s và chu vi hình tròn trụ thì cũng trọn vẹn có thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị suy luận ra những công thức tính thể tích, diện tích quy hoạnh s xung quanh cũng như diện tích quy hoạnh s toàn phần của hình trụ.

Diện tích hình trụ

Diện tích hình trụ gồm có diện tích quy hoạnh s xung quanh và diện tích quy hoạnh s toàn phần.

Diện tích xung quanh hình trụ

 • Diện tích xung quanh hình trụ chỉ gồm có diện tích quy hoạnh s mặt xung quanh, xung quanh hình trụ, không gồm diện tích quy hoạnh s hai đáy.

Công thức tính diện tích quy hoạnh s xung quanh bằng chu vi đường tròn đáy nhân với độ cao.

Trong số đó:

 • Sxung quanh là diện tích quy hoạnh s xung quanh.
 • r là nửa đường kính hình trụ.
 • h là độ cao, khoảng chừng cách giữa 2 đáy của hình trụ.

Diện tích toàn phần hình trụ

Diện tích toàn phần được xem là độ lớn của toàn bộ không khí hình chiếm giữ, gồm có cả diện tích quy hoạnh s xung quanh và diện tích quy hoạnh s hai đáy tròn.

Công thức tính diện tích quy hoạnh s toàn phần bằng diện tích quy hoạnh s xung quanh cộng với diện tích quy hoạnh s của 2 đáy

Ví dụ tính diện tích quy hoạnh s hình trụ

Bài 1:

Diện tích xung quanh của một hình trụ có chu vi hình tròn trụ đáy là 13cm và độ cao là 3cm.

Giải:

Ta có: chu vi hình tròn trụ C = 2R.π =13cm, h = 3cm

Vậy diện tích quy hoạnh s xung quanh của hình trụ là :

Sxq = 2πr.h = C.h = 13.3 = 39 (cm²)

Bài 2: Cho một hình trụ có nửa đường kính đường tròn đáy là 6cm, trong lúc đó độ cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ dày 8 cm. Hỏi diện tích quy hoạnh s xung quanh và diện tích quy hoạnh s toàn phần của hình trụ bằng bao nhiêu?

Giải

Theo công thức ta có bán đường tròn đáy r = 6 cm và độ cao của hình trụ h = 8 cm . Suy ra ta có công thức tính diện tích quy hoạnh s xung quanh hình trụ và diện tích quy hoạnh s toàn phần hình trụ bằng:

Diện tích xung quanh hình trụ = 2 x π x r x h = 2 x π x 6 x 8 = ~ 301 cm²

Diện tích toàn phần hình trụ = 2 Π x R x (R + H) = 2 X π x 6 x (6 + 8) = ~ 527 cm²

Bài 3:Một hình trụ có nửa đường kính đáy là 7cm, diện tích quy hoạnh s xung quanh bằng 352cm2.

Khi đó, độ cao của hình trụ là:

(A) 3,2 cm; (B) 4,6cm; (C) 1,8 cm

(D) 2,1cm; (E) Một kết quả khác

Hãy chọn kết quả đúng.

Giải: Ta có

Vậy, đáp án E là đúng chuẩn.

Bài 4: Chiều cao của một hình trụ bằng nửa đường kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ 314 cm2. Hãy tính nửa đường kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

 • Công thức tính thể tích hình trụ

Giải:

Diện tích xung quanh hình trụ bằng 314cm2

Ta có Sxq = 2.π.r.h = 314

Mà r = h

Nên 2πr² = 314 => r² ≈ 50 =>r ≈ 7,07 (cm)

Thể tích hình trụ: V = π.r2.h = π.r3 ≈ 1109,65 (cm³).

Xem thêm

Trên đấy là những công thức tính diện tích quy hoạnh s xung quanh, diện tích quy hoạnh s toàn phần và thể tích của hình trụ. Cảm ơn những bạn đã theo dõi nội dung bài viết.

 • Công thức tính diện tích quy hoạnh s hình Elip

Đáp án D
Diện tích xung quanh của hình trụ là:
S=2πRh=2π.3.4=24π.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Diện tích xung quanh của hình trụ có nửa đường kính đáy R = 2 và đường sinh l = 3 bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 212

Cho hình nón đỉnh (S) có đáy là đường tròn tâm (O) nửa đường kính R. Biết SO=h. Độ dài đường sinh của hình nón bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 211

Tính thể tích V của khối trụ có nửa đường kính đáy r=10 cm và độ cao h=6 cm

Xem đáp án » 22/02/2022 199

Cho hình trụ có độ cao bằng 2a, nửa đường kính đáy bằng a. Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh của hình trụ.

Xem đáp án » 22/02/2022 114

Cho hình nón có nửa đường kính đáy là r=3 và độ dài đường sinh l=2. Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh S của hình nón đã cho.

Xem đáp án » 22/02/2022 113

Cho hình trụ có nửa đường kính đáy r = 5 cm và khoảng chừng cách giữa hai đáy bằng 8 cm. Diện tích xung quanh của hình trụ là

Xem đáp án » 22/02/2022 67

Cho một hình trụ có độ cao bằng 2 và nửa đường kính đáy bằng 3. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 66

Cho khối nón có nửa đường kính đáy r=2, độ cao h = 5. Tính thể tích V của khối nón đó.

Xem đáp án » 22/02/2022 66

Tính thể tích V của khối nón có nửa đường kính đáy bằng 3 và độ cao bằng 6.

Xem đáp án » 22/02/2022 61

Tính thể tích khối trụ biết nửa đường kính đáy r = 4 cm và độ cao h = 6 cm

Xem đáp án » 22/02/2022 56

Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh của một hình nón có nửa đường kính đường tròn đáy là 4 cm và độ dài đường sinh là 5 cm

Xem đáp án » 22/02/2022 52

Tính thể tích khối trụ có nửa đường kính R = 3, độ cao h = 5

Xem đáp án » 22/02/2022 51

Cho hình nón có nửa đường kính đáy là a3 và độ dài đường sinh l=4. Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh S của hình nón đã cho.

Xem đáp án » 22/02/2022 50

Một hình nón có diện tích quy hoạnh s xung quanh bằng 2π cm2 và nửa đường kính đáy 12 cm. Khi đó độ dài đường sinh của hình nón là

Xem đáp án » 22/02/2022 48

Cho hình trụ có diện tích quy hoạnh s xung quanh bằng 16πa2 và độ dài đường sinh bằng 2a. Tính nửa đường kính r của đường tròn đáy của hình trụ đã cho.

Xem đáp án » 22/02/2022 48

Page 2

Đáp án D
V=13. r2.π.h=13. 32.π.6=18π

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Diện tích xung quanh của hình trụ có nửa đường kính đáy R = 2 và đường sinh l = 3 bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 212

Cho hình nón đỉnh (S) có đáy là đường tròn tâm (O) nửa đường kính R. Biết SO=h. Độ dài đường sinh của hình nón bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 211

Tính thể tích V của khối trụ có nửa đường kính đáy r=10 cm và độ cao h=6 cm

Xem đáp án » 22/02/2022 199

Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh S của hình trụ có nửa đường kính đáy bằng 3 và độ cao bằng 4.

Xem đáp án » 22/02/2022 116

Cho hình trụ có độ cao bằng 2a, nửa đường kính đáy bằng a. Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh của hình trụ.

Xem đáp án » 22/02/2022 114

Cho hình nón có nửa đường kính đáy là r=3 và độ dài đường sinh l=2. Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh S của hình nón đã cho.

Xem đáp án » 22/02/2022 113

Cho hình trụ có nửa đường kính đáy r = 5 cm và khoảng chừng cách giữa hai đáy bằng 8 cm. Diện tích xung quanh của hình trụ là

Xem đáp án » 22/02/2022 67

Cho một hình trụ có độ cao bằng 2 và nửa đường kính đáy bằng 3. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 66

Cho khối nón có nửa đường kính đáy r=2, độ cao h = 5. Tính thể tích V của khối nón đó.

Xem đáp án » 22/02/2022 66

Tính thể tích khối trụ biết nửa đường kính đáy r = 4 cm và độ cao h = 6 cm

Xem đáp án » 22/02/2022 56

Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh của một hình nón có nửa đường kính đường tròn đáy là 4 cm và độ dài đường sinh là 5 cm

Xem đáp án » 22/02/2022 52

Tính thể tích khối trụ có nửa đường kính R = 3, độ cao h = 5

Xem đáp án » 22/02/2022 51

Cho hình nón có nửa đường kính đáy là a3 và độ dài đường sinh l=4. Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh S của hình nón đã cho.

Xem đáp án » 22/02/2022 50

Một hình nón có diện tích quy hoạnh s xung quanh bằng 2π cm2 và nửa đường kính đáy 12 cm. Khi đó độ dài đường sinh của hình nón là

Xem đáp án » 22/02/2022 48

Cho hình trụ có diện tích quy hoạnh s xung quanh bằng 16πa2 và độ dài đường sinh bằng 2a. Tính nửa đường kính r của đường tròn đáy của hình trụ đã cho.

Xem đáp án » 22/02/2022 48

Page 3

Đáp án D
Ta có V=πR2h=π.102.6=600π cm3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Diện tích xung quanh của hình trụ có nửa đường kính đáy R = 2 và đường sinh l = 3 bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 212

Cho hình nón đỉnh (S) có đáy là đường tròn tâm (O) nửa đường kính R. Biết SO=h. Độ dài đường sinh của hình nón bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 211

Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh S của hình trụ có nửa đường kính đáy bằng 3 và độ cao bằng 4.

Xem đáp án » 22/02/2022 116

Cho hình trụ có độ cao bằng 2a, nửa đường kính đáy bằng a. Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh của hình trụ.

Xem đáp án » 22/02/2022 114

Cho hình nón có nửa đường kính đáy là r=3 và độ dài đường sinh l=2. Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh S của hình nón đã cho.

Xem đáp án » 22/02/2022 113

Cho hình trụ có nửa đường kính đáy r = 5 cm và khoảng chừng cách giữa hai đáy bằng 8 cm. Diện tích xung quanh của hình trụ là

Xem đáp án » 22/02/2022 67

Cho một hình trụ có độ cao bằng 2 và nửa đường kính đáy bằng 3. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 66

Cho khối nón có nửa đường kính đáy r=2, độ cao h = 5. Tính thể tích V của khối nón đó.

Xem đáp án » 22/02/2022 66

Tính thể tích V của khối nón có nửa đường kính đáy bằng 3 và độ cao bằng 6.

Xem đáp án » 22/02/2022 62

Tính thể tích khối trụ biết nửa đường kính đáy r = 4 cm và độ cao h = 6 cm

Xem đáp án » 22/02/2022 56

Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh của một hình nón có nửa đường kính đường tròn đáy là 4 cm và độ dài đường sinh là 5 cm

Xem đáp án » 22/02/2022 52

Tính thể tích khối trụ có nửa đường kính R = 3, độ cao h = 5

Xem đáp án » 22/02/2022 51

Cho hình nón có nửa đường kính đáy là a3 và độ dài đường sinh l=4. Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh S của hình nón đã cho.

Xem đáp án » 22/02/2022 50

Một hình nón có diện tích quy hoạnh s xung quanh bằng 2π cm2 và nửa đường kính đáy 12 cm. Khi đó độ dài đường sinh của hình nón là

Xem đáp án » 22/02/2022 48

Cho hình trụ có diện tích quy hoạnh s xung quanh bằng 16πa2 và độ dài đường sinh bằng 2a. Tính nửa đường kính r của đường tròn đáy của hình trụ đã cho.

Xem đáp án » 22/02/2022 48

Page 4

Đáp án D
Thể tích khối trụ là V=h. Sđáy=6. π. 4²=96π

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Diện tích xung quanh của hình trụ có nửa đường kính đáy R = 2 và đường sinh l = 3 bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 212

Cho hình nón đỉnh (S) có đáy là đường tròn tâm (O) nửa đường kính R. Biết SO=h. Độ dài đường sinh của hình nón bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 211

Tính thể tích V của khối trụ có nửa đường kính đáy r=10 cm và độ cao h=6 cm

Xem đáp án » 22/02/2022 200

Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh S của hình trụ có nửa đường kính đáy bằng 3 và độ cao bằng 4.

Xem đáp án » 22/02/2022 116

Cho hình trụ có độ cao bằng 2a, nửa đường kính đáy bằng a. Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh của hình trụ.

Xem đáp án » 22/02/2022 114

Cho hình nón có nửa đường kính đáy là r=3 và độ dài đường sinh l=2. Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh S của hình nón đã cho.

Xem đáp án » 22/02/2022 113

Cho hình trụ có nửa đường kính đáy r = 5 cm và khoảng chừng cách giữa hai đáy bằng 8 cm. Diện tích xung quanh của hình trụ là

Xem đáp án » 22/02/2022 67

Cho một hình trụ có độ cao bằng 2 và nửa đường kính đáy bằng 3. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 66

Cho khối nón có nửa đường kính đáy r=2, độ cao h = 5. Tính thể tích V của khối nón đó.

Xem đáp án » 22/02/2022 66

Tính thể tích V của khối nón có nửa đường kính đáy bằng 3 và độ cao bằng 6.

Xem đáp án » 22/02/2022 62

Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh của một hình nón có nửa đường kính đường tròn đáy là 4 cm và độ dài đường sinh là 5 cm

Xem đáp án » 22/02/2022 52

Tính thể tích khối trụ có nửa đường kính R = 3, độ cao h = 5

Xem đáp án » 22/02/2022 51

Cho hình nón có nửa đường kính đáy là a3 và độ dài đường sinh l=4. Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh S của hình nón đã cho.

Xem đáp án » 22/02/2022 50

Một hình nón có diện tích quy hoạnh s xung quanh bằng 2π cm2 và nửa đường kính đáy 12 cm. Khi đó độ dài đường sinh của hình nón là

Xem đáp án » 22/02/2022 48

Cho hình trụ có diện tích quy hoạnh s xung quanh bằng 16πa2 và độ dài đường sinh bằng 2a. Tính nửa đường kính r của đường tròn đáy của hình trụ đã cho.

Xem đáp án » 22/02/2022 48

Reply
3
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Download Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh của hình trụ có nửa đường kính đáy và độ cao đều bằng 3 ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh của hình trụ có nửa đường kính đáy và độ cao đều bằng 3 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh của hình trụ có nửa đường kính đáy và độ cao đều bằng 3 “.

Thảo Luận vướng mắc về Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh của hình trụ có nửa đường kính đáy và độ cao đều bằng 3

You trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Tính #diện #tích #xung #quanh #của #hình #trụ #có #bán #kính #đáy #và #chiều #cao #đều #bằng Tính diện tích quy hoạnh s xung quanh của hình trụ có nửa đường kính đáy và độ cao đều bằng 3