Mục lục bài viết

Mẹo Hướng dẫn Trong Pascal, đang ở hành lang cửa số chương trình nguồn muốn xem lại màn hình hiển thị kết quả 2022

Update: 2022-08-23 06:15:13,Bạn Cần tương hỗ về Trong Pascal, đang ở hành lang cửa số chương trình nguồn muốn xem lại màn hình hiển thị kết quả. Bạn trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Admin đc lý giải rõ ràng hơn.

662

Lệnh nào quan sát được kết quả mà không cần nhấn tổng hợp phím Alt+F5:

A. readln;

B. clrscr;

C. Begin

D. End.

Để chạy chương trình, trong Pascal ta nhấn tổng hợp phím:

A. Alt + F9

B. Ctrl + F9

C. Alt + F3

D. Alt + X

Để biên dịch chương trình, trong Pascal ta nhấn tổng hợp phím:

A. Ctrl + F9

B. Alt + F9

C. Alt + F8

D. Shift + F9

Để chạy chương trình em nhấn tổng hợp phím:

A. Alt+F9

B. Ctrl+F9

C. Shift+F9

D. Alt+F2

Để chạy chương trình ta nhấn tổng hợp phím:

A. Alt+F9

B. Ctrl+F9

C. Alt+F5

D. Ctrl+F5

Để biên dịch chương trình ta nhấn tổng hợp phím:

A. Ctrl+F5

B. Ctrl+F9

C. Alt+F5

D. Alt+F9

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1: Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi ứng dụng:

A. Nhấn tổng hợp phím Alt + X

B. Nhấn tổng hợp phím Ctrl + E

C. Nhấn tổng hợp phím Ctrl + X

D. Nhấn tổng hợp phím Alt + E

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi ứng dụng nhấn tổng hợp phím Alt + X.

Để đóng một chương trình Alt + F3.

Đáp án: A

Câu 2: Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình:

A. Nhấn tổng hợp phím Shift + F9

B. Nhấn phím Ctrl + F9

C. Nhấn tổng hợp phím Ctrl + F7

D. Nhấn tổng hợp phím Alt + F9  

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình ta nhấn tổng hợp phím Ctrl + F9.

Để biên dịch ta nhấn Alt + F9.

Đáp án: B

Câu 3: Trong Turbo Pascal, đang ở hành lang cửa số chương trình nguồn muốn xem lại màn hình hiển thị Output:

A. Nhấn tổng hợp phím Alt + F5

B. Nhấn tổng hợp phím Alt + F7

C. Nhấn tổng hợp phím Alt + F6

D. Nhấn tổng hợp phím Alt + F8

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Turbo Pascal, đang ở hành lang cửa số chương trình nguồn muốn xem lại màn hình hiển thị Output ta nhấn tổng hợp phím Alt + F5.

Đáp án: A

Câu 4: Trong Turbo Pascal, muốn biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp. phím:

A. Alt + F9

B. Ctrl + F9

C. Alt + F6

D. Alt + F8

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Turbo Pascal, muốn biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp. phím Alt + F9. Nếu chương trình có lỗi cú pháp, ứng dụng sẽ hiện thị một thông tin. Cần phải sửa lỗi nếu có, lưu lại chương trình rồi tiến hành biên dịch lại cho tới lúc không hề lỗi.

Đáp án: A

Câu 5: Để tính diện tích quy hoạnh s S của hình vuông vắn có cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 10 đến 100, cách khai báo S nào dưới đấy là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất

A. Var S : integer;

B. Var S : real;

C. Var S : longint;

D. Var S : word;

Hiển thị đáp án

Trả lời: Hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên→ kiểu nguyên (integer, longint, byte, word). Vì nằm trong phạm vi từ 10 đến 100 nên để tốn ít bộ nhớ nhất ta chọn kiểu word (0 đến 65535).

Đáp án: D

Câu 6: Trong Turbo Pascal, để lưu một chương trình:

A. Nhấn tổng hợp phím Alt + F5

B. Nhấn tổng hợp phím Alt + F2

C. Nhấn phím F2

D. Nhấn phím F5

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Turbo Pascal, để lưu một chương trình ta nhấn phím F2 rồi nhập tên tệp và nhấn phím Enter.

Đáp án: C

Câu 7: Trong Turbo Pascal, để ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt sổ chương trình:

A. Nhấn tổng hợp phím Alt + F5

B. Nhấn tổng hợp phím Alt + F3

C. Nhấn phím F3

D. Nhấn phím F5

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Turbo Pascal, để ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt sổ chương trình nhấn tổng hợp phím Alt + F3. Để thoát khỏi ứng dụng ta nhấn tổng hợp Alt + X.

Đáp án: B

Câu 8: Cấu trúc của chương trình được mô tả như sau :

A. []

                   

B. []

         

         

C. []

  

D.

      []

Hiển thị đáp án

Trả lời: Cấu trúc của chương trình như sau :

    []

                           

Trong số đó:

+ Phần khai báo trọn vẹn có thể có hoặc không.

+ Phân thân cần phải có và được bao bởi cặp Begin và End.

Đáp án: A

Câu 9: Câu lệnh xóa màn hình hiển thị trong thư viện CRT có dạng :

A. Clear screen;

B. Clear scr;

C. Clrscr;             

D. Clr scr;

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong pascal, sau khoản thời hạn khai báo thư viện CRT, ta dùng lệnh Clrscr; để xóa màn hình hiển thị.

Đáp án: C

Câu 10: Cho chương trình :

Var x,y : real;

Begin

Write(‘Nhap vao gia tri cua x = ’);

readln(x);

y := (x+2)*x – 5 ; 

writeln(‘gia tri cua y = ’, y);

End.

Nếu nhập x = 2 thì giá trị của biến y là :

A. 13

B. 3  

C. 5

D. 7

Trả lời: Nếu nhập x = 2 thì giá trị của biến y là y= (2+2) x 2 – 5= 3

Đáp án: B

Xem thêm những bài Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 tinh lọc, có đáp án khác:

youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và san sẻ nhé! Các phản hồi không phù thích phù hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Trong Pascal, đang ở hành lang cửa số chương trình nguồn muốn xem lại màn hình hiển thị kết quả

Reply
2
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Download Trong Pascal, đang ở hành lang cửa số chương trình nguồn muốn xem lại màn hình hiển thị kết quả ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Review Trong Pascal, đang ở hành lang cửa số chương trình nguồn muốn xem lại màn hình hiển thị kết quả tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Trong Pascal, đang ở hành lang cửa số chương trình nguồn muốn xem lại màn hình hiển thị kết quả “.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong Pascal, đang ở hành lang cửa số chương trình nguồn muốn xem lại màn hình hiển thị kết quả

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Trong #Pascal #đang #ở #cửa #sổ #chương #trình #nguồn #muốn #xem #lại #màn #hình #kết #quả Trong Pascal, đang ở hành lang cửa số chương trình nguồn muốn xem lại màn hình hiển thị kết quả