Sau khi giành Huy chương vàng môn Bóng đá Nam SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tặng thưởng số tiền 2 tỷ đồng. Ngoài ra, đội tuyển nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhận thưởng từ nhiều cá nhân, tổ chức khác.

Với số tiền này, các thành viên đội tuyển có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không?

Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và khoản 3, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế số 2014 quy định tiền thưởng nếu thuộc nhóm tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán đều phải chịu thuế, trừ những khoản thưởng sau đây:

– Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến.

– Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

– Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

– Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị – xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

– Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

– Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

– Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

– Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

– Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

– Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, đối với trường hợp của đội tuyển U23 Việt Nam, thành viên đội tuyển sẽ được miễn thuế nếu có khoản thưởng thuộc các trường hợp nêu trên. Đối với những khoản thưởng khác, các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện vẫn phải chịu thuế theo quy định.
An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq