Kinh Nghiệm Hướng dẫn Số sánh tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X 2022

Update: 2022-08-28 00:30:16,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Số sánh tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Mình đc lý giải rõ ràng hơn.

686

Xin chúc mừng những em! Qua webquest này những em đã biết

1. CÁC LOẠI TIA

– Tia hồng ngoại

– Tia tử ngoại

– Tia X

– Tia gama

2. THANG SÓNG ĐIỆN TỪ

3. GHI CHÚ

Tia hồng ngoại: là sóng điện từ có bước sóng to nhiều hơn bước sóng của ánh sáng đỏ và nhỏ hơn bước sóng của sóng vô tuyến $(0,76mu m < lambda rm < 1mm)$

Tia tử ngoại: là sóng điện từ có bước sóng to nhiều hơn bước sóng của tia Rơn-ghen và nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím ((0,01rm mu m < lambda  < 0,38mu m).)

Tia Rơn-ghen (tia X): là sóng điện từ có bước sóng to nhiều hơn bước sóng của tia gamma và nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại ((10^ – 11m < lambda  < 10^ – 8m).)

Tia gamma: là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia Rơn-ghen ((lambda  < rm 10^ – 11m))

Trong ống Culitgiơ: (frac12mv_rmmax^2 = rm eU_max = rm hf_max = frachclambda _min )

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Trường: THPT NÔNG CỐNGảnhChương V. Sóng ánh sángảnhKích thích sự phátquang nhiều chấtKích thích nhiều phảnứng hóa họcKích thích nhiềuphản ứng hóa họcLàm ion hóa khôngkhíTác dụng sinh họcphim ảnhKích thích sựphát quang nhiềuchấtKích thích nhiềuphản ứng hóahọcLàm ion hóakhông khíTác dụng sinhhọcBị nước và thủy tinhhấp thụ mạnhBiến điệu được nhưsóng điện từ cao tầnII. BÀI TẬP:NỘI DUNG1. Phát biểu nào sau đấy là đúng thời cơ nói về tia X?a/. Tia X là một loại sóng điện từ có bướcsóng ngắn lại bước sóng của tia tử ngoại.b/. Tia X là một loại sóng điện từ phát ra từnhững vật bị nung nóng đến nhiệt độ khoảng5000C.c/. Tia X không tồn tại kĩ năng đâm xuyên.d/. Tia X được phát ra từ đèn điện.2. Điều nào tại đây sai khi nói về tia hồng ngoạivà tử ngoại? a/. Cùng thực ra là sóng điện từ.b/. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tửngoại.c/. Tia hồng ngoại và tử ngoại đều phải có tác dụng lênkính ảnh.d/. Tia hồng ngoại và tử ngoại đều không nhìn thấybằng mắt thường.3. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ốngCulitgiơ la 10kV. Tính vận tốc và động năng cực đạicủa những electron khi đập vào anốt. Cho biết khốilượng và điện tích của electron: me=9,1.10-31 kg,e=-1,6.10-19C.4. Để nhận ra tia tử ngoại, ta trọn vẹn có thể dùng:A. Nhiệt kếB. Màn huỳnhquangC. Mắt quan sátD. Pin nhiệt điện5. Các nguồn nào tại đây không phát ra tia tửngoại là:A. Mặt TrờiB. Hồ quang điệnGV: TRẦN NGỌC HIẾUPHƯƠNG PHÁPPhát biểu đúng thời cơ nói về tia X:Tia X là một loại sóng điện từ cóbước sóng ngắn lại bước sóng củatia tử ngoại. Chọn A.Điều sai khi nói về tia hồng ngoạivà tử ngoại: Tia hồng ngoại cóbước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.Chọn B.Để nhận ra tia tử ngoại, ta có thểdùng: Màn huỳnh quang. Chọn B.Các nguồn không phát ra tia tửngoại là dây tóc bóng đèn cháysáng: Chọn C.Trang 103Trường: THPT NÔNG CỐNGChương V. Sóng ánh sángC. Dây tóc bóng đèn cháy sángD. Đèn thủy ngân6. Tia hồng ngoại không tồn tại tính chất nào tại đây ?A. do những vật bị nung nóng phát raB. làm phát quang một số trong những chấtC. có tác dụng lên kính ảnh hồng ngoạiD. có tác dụng nhiệt mạnh7. Tính chất nào sau đấy là tính chất chung của tiahồng ngoại và tia tử ngoại ?A. có tác dụng nhiệtB. làm phát quang một số trong những chấtC. làm ion hóa không khíD. có tác dụng lên kính ảnh8. Để nhận ra tia hồng ngoại, ta trọn vẹn có thể dùng:A. Màn huỳnh quang B. Mắt quan sátC. Bức xạ kếD. Nhiệt kế9. Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấyđược, có bước sóngA. nằm trong tầm từ 0,4 µm đến 0,76 µmB. dài hơn thế nữa bước sóng của ánh sáng đỏC. dài hơn thế nữa bước sóng của ánh sáng tímD. ngắn lại bước sóng của ánh sáng tím10. Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìnthấy được, có bước sóngA. nằm trong tầm từ 0,4 µm đến 0,76 µmB. dài hơn thế nữa bước sóng của ánh sáng đỏC. ngắn lại bước sóng của ánh sáng tímD. ngắn lại bước sóng của ánh sáng đỏ11. Tia Rơnghen làA. dòng hạt mang điện tíchB. sóng điện từ có bước sóng rất ngắnC. sóng điện từ có bước sóng dàiD. dòng hạt không mang điện12. Tính chất nào tại đây không là tính chất chungcủa tia Rơnghen và tia tử ngoại ?A. có kĩ năng đâm xuyên B. làm ion hóa chấtkhíC. làm phát quang một số trong những chất D. có tác dụng lênkính ảnh13. Tính chất nào sau đấy là sai so với tiaRơnghen ?A. Tia Rơnghen mang năng lượngB. Tia Rơnghen làm hủy hoại tế bàoC. Trong chân không tia Rơnghen cứng và tiaRơnghen mềm có cùng vận tốcD. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt càng lớn thì tiaGV: TRẦN NGỌC HIẾUTia hồng ngoại không tồn tại tính chất:làm phát quang một số trong những chất, chọnB.Tính chất là tính chất chung của tiahồng ngoại và tia tử ngoại: có tácdụng lên kính ảnhĐể nhận ra tia hồng ngoại, ta cóthể dùng: Nhiệt kế. Chọn D.Tia tử ngoại là những bức xạ khôngnhìn thấy được, có bước sóng ngắnhơn bước sóng của ánh sáng tím,nên lựa chọn D.Tia hồng ngoại là những bức xạkhông nhìn thấy được, có bướcsóng dài hơn thế nữa bước sóng của ánhsáng đỏ. Chọn B.Tia Rơnghen là sóng điện từ cóbước sóng rất ngắn.Chọn B.Tính chất không là tính chất chungcủa tia Rơnghen và tia tử ngoại là:có kĩ năng đâm xuyên. Chọn A.Tính chất sai so với tia Rơnghenlà Hiệu điện thế giữa anốt và catốtcàng lớn thì tia Rơnghen bức xạ racó bước sóng càng dài. Nên chọnD.Trang 104Trường: THPT NÔNG CỐNGChương V. Sóng ánh sángRơnghen bức xạ ra có bước sóng càng dài14. Nếu sắp xếp những tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tiaRơnghen và ánh sáng nhìn thấy được theo thứ tựgiảm dần của tần số thì ta có dãy sau :A. tia hồng ngoại, ánh sáng thấy được, tia tử ngoại,tia RơnghenB. tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen, ánhsáng thấy đượcC. tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen, ánhsáng thấy đượcD. tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng thấy được,tia hồng ngoại15. Sắp xếp đúng thứ tự của những tia theo sự giảmdần của bước sóng trên thang sóng điện từ:A. Tia hồng ngọai , ánh sáng nhìn thấy, tiaRơnghen, tia từ ngoạiB. Tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen,tia hồng ngoạiC. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy,tia RơnghenD. Tia hồng ngoại. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại,tia Rơnghen16. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ốngCulitgiơ là 12 kV. Tính vận tốc cực lớn của cácelectron đập vào nốt. Cho biết khối lượng electronlà 9,1.10-31kg, điện tích electron là -1,6.10-19C.Sắp xếp theo thứ tự giảm dần củatần số thì: tia Rơnghen, tia tử ngoại,ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại.Nên chọn D.Sắp xếp đúng thứ tự của những tiatheo sự giảm dần của bước sóngtrên thang sóng điện từ: Tia hồngngoại. ánh sáng nhìn thấy, tia tửngoại, tia Rơnghen.Chọn D.Từ công thức:Wd max =1me vm2 ax = eU 0 = eU 22⇒ vmax =2eU 2= 77000(km / s )me17. Tốc độ của những electron đập vào anốt của một Từ công thức:1ống Cu lít giơ là 45.000 km/s. Để tăng vận tốc nàyWd = me v 2 = eUthêm 5.000km/s, phải tăng điện thế đặt vào ống bao2nhiêu?mv 2⇒U == 5800(V )2eU + ∆U = 7100(V )⇒ ∆U = 7100 − 5800 = 1300(V )18. Một ống Cu-lít-giơ có hiệu suất trung bình 300 a/. Cường độ dòng điện trungW, hiệu điện thế giữa anốt và catốt có mức giá trị 10kV. bình và số electron trung bình quaHãy tính?ống trong những giây.Pa/. Cường độ dòng điện trung bình và số electronI = = 0, 03( A)trung bình qua ống trong những giây.Ub/. Tốc độ cực lớn của những electron khi tới anốt.I17N=e= 1,875.10 e / sb/. Vận tốc cực lớn của electron:GV: TRẦN NGỌC HIẾUTrang 105Trường: THPT NÔNG CỐNGChương V. Sóng ánh sángWd max =1me vm2 ax = eU 0 = eU 22⇒ vmax =2eU 2= 70500(km / s)me19. Nếu hiệu điện thế giữa hai cực của một ống Cu- Ta có những phương trình:lít-giơ bị giảm 2000V thì vận tốc của những electron tới 1 2mv = eUanốt giảm 5.200 km/s. Hãy tính hiệu điện thế của 2ống và vận tốc của những electron?122m(v − ∆v) = e(U − ∆U )Giải hệ suy ra:v = 70, 2.106 (m / s )Hiệu điện thế của ống:⇒U =mv 2= 14000(V )2e20. Khi tăng hiệu điện thế giữa hai cực của một ống Hiệu điện thế của ống và tốc độCu-lít-giơ thêm 2000V thì vận tốc của những electron của những electron.tới anốt tăng thêm được 7000 km/s. Hãy tính hiệu 1 2mv = eUđiện thế của ống và vận tốc của những electron?21m(v + 7.106 )2 = e(U + 2000)2m[(v + 7.106 ) 2 − v 2 ] = 2e.2000 = 4000e⇒ v = 46, 7.106 (m / s)1 mv 2⇒U == 6200(V )2 e1 mv 2⇒U == 7100(V )2 e21. Trong một ống Cu-lít-giơ, vận tốc của electronkhi tới anốt là 50.000 km/s. Để giảm vận tốc này8000 km/s, phải giảm điện thế giữa hai đầu ống bao Với v’=v-8000=42000(km/s)nhiêu?⇒ U ‘ = 500(V )∆U = U − U ‘ = 2100(V )III. RÚT KINH NGHIỆM:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….TUẦN 26-27TIẾT 26-27ÔN TẬP KIỂM TRA MỘT TIẾTI. TÓM TẮT KIẾN THỨC:II. BÀI TẬP:NỘI DUNGPHƯƠNG PHÁP1. Một mạch giao động gồm một tụ điện có điện Tần số của giao động điện từ riêngdung 0,1μF và một cuộn cảm có thông số tự cảm 1mH. trong mạch là:Tần số của giao động điện từ riêng trong mạch là:a/. 1,6.104Hzb/. 3,2.104Hzc/. 1,6.103Hzd/. 3,2.103HzGV: TRẦN NGỌC HIẾUTrang 106Trường: THPT NÔNG CỐNGChương V. Sóng ánh sángf =f =12π LC12π 10 .0,1.10−3= 1, 6.10 4 ( Hz )−6Chọn A.2. Một mạch giao động gồm một cuộn cảm L và một Biểu thức giá trị cực lớn của cườngtụ điện có điện dung C tiến hành giao động điện từ độ dòng điện trong mạch là:1không tắt. Giá trị cực lớn cảu điện áp giữa hai bảnI max = Qmaxω = Qmaxtụ điện bằng Umax. Biểu thức giá trị cực lớn củaLCcường độ dòng điện trong mạch là:UCCa/. I max = U max LCCLc/. I max = U maxb/. I max = U maxd/. I max =LCU maxLCI max =0LC= U maxLChọn C3. Trong một mạch LC, tụ điện có điện dung là Biểu thức điện tích trên tụ là:5μF, cường độ tức thời của dòng điện là I 0 = Q0ωi = 0, 05cos2000t ( A) . Biểu thức điện tích trên tụ là:I0, 05⇔ Q0 = 0 == 2,5.10−5 (C )π−5ω2000a/. q = 2.10 cos(2000t − )(C )2πb/. q = 2,5.10 cos(2000t − )(C )2πc/. q = 2.10−5 cos(2000t − )(C )4π−5b/. q = 2,5.10 cos(2000t − )(C )4−54. Dao động điện từ trong mạch LC là quá trìnha/. Biến đổi không tuần hoàn của điện tích trên tụđiệnb/. biến hóa theo hàm số mũ của chuyển độngc/. chuyển hóa tuần hoàn giữa tích điện từ trườngvà tích điện điện trườngd/. Bảo toàn điện thế giữa hai bản cực tụ điện.5. Trong một mạch LC, tụ điện có điện dung là5μF, cường độ tức thời của dòng điện lài = 0, 05cos2000t ( A) . Độ tự cảm của cuộn cảm là:a/. 0,1Hb/. 0,2Hc/. 0,25Hd/. 0,05Hπq = 2, 5.10−5 cos(2000t − )(C )2Chọn B.Dao động điện từ trong mạch LClà quy trình chuyển hóa tuần hoàngiữa tích điện từ trường và nănglượng điện trường. Chọn C.Độ tự cảm của cuộn cảm là:11⇒L= 2ωCLC1⇔L== 0, 05( H )22000 .5.10 −6ω=Chọn D.6. Dao động điện từ tự do trong mạch giao động là Dao động điện từ là một dòng điệnmột dòng điện xoay chiều có:xoay chiều có: tần số rất rộng. Chọna/. tần số rất lớnb/. chu kì rất rộng A.c/. cường độ rất lớnd/. Điện áp rấtlớn7. Công thức xác lập chu kì giao động điện từ tự do Công thức xác lập chu kì daoGV: TRẦN NGỌC HIẾUTrang 107Trường: THPT NÔNG CỐNGChương V. Sóng ánh sángtrong mạch giao động LC là:a/. T = 2πLC2πc/. T =LCb/. T = 2πCLd/. ω =LC1LC11. Nhận xét nào tại đây về điểm lưu ý của mạch daođộng điện từ điều hòa LC không đúng?a/. Điện tích trong mạch biến thiên điều hòab/. Năng lượng điện trường triệu tập đa phần ở tụđiệnc/. Năng lượng từ trường triệu tập đa phần ở cuộncảmd/. Tần số giao động của mạch tùy từng điệntích của tụ điện.12. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch daođộng LC có dạng i = 0, 05cos2000t ( A) . Tần số gócdao động của mạch là:a/. 318,5 rad/sb/. 318,5 Hzc/. 2000 rad/sd/. 2000Hz13. Mạch LC gồm có cuộn cảm có độ tự cảmGV: TRẦN NGỌC HIẾUChọn D.d/. T = 2π LC8. Phát biểu nào tại đây về tích điện trongmạch giao động LC không đúng?a/. Năng lượng của mạch giao động gồm cónăng lượng điện trường triệu tập ở tụ điện và nănglượng từ trường triệu tập ở cuộn cảm.b/. Năng lượng điện trường và tích điện từtrường cùng biến thiên điều hòa với tần số của dòngđiện xoay chiều trong mạch.c/. Khi tích điện điện trường trong tụ giảmthì tích điện từ trường trong cuộn cảm tăng thêm vàngược lại.d/. Tại mọi thời gian, tổng tích điện điệntrường và tích điện từ trường là không đổi, nănglượng của mạch giao động được bảo toàn.9. Mạch giao động điều hòa LC có chu kì:a/. tùy từng L, không tùy từng Cb/. tùy từng C, không tùy từng Lc/. tùy từng cả L và Cd/. Không tùy từng L và C10. . Mạch giao động điện từ điều hòa gồm cuộncảm L và tụ điện C, giao động tự do với tần số góc2πa/. ω = 2π LCb/. ω =c/. ω = LCđộng điện từ tự do trong mạch daođộng LC là: T = 2π LCPhát biểu về tích điện trongmạch giao động LC không đúng:Năng lượng điện trường và nănglượng từ trường cùng biến thiênđiều hòa với tần số của dòng điệnxoay chiều trong mạch.(2f)Chọn B.Mạch giao động điều hòa LC cóchu kì: tùy từng cả L và C.Chọn C.Mạch giao động điện từ điều hòagồm cuộn cảm L và tụ điện C, daođộng tự do với tần số góc:ω=1LC . Chọn D.điểm lưu ý giao động điện từ điềuhòa LC không đúng: Tần số daođộng của mạch tùy từng điệntích của tụ điện.Chọn D.Tần số góc giao động của mạch là:2000HzChọn D.Tần số giao động của mạch là:Trang 108Trường: THPT NÔNG CỐNGChương V. Sóng ánh sángL=2mH và tụ điện có điện dung C=2pF, lấy π2=10.Tần số giao động của mạch là:a/. 2,5 Hzb/. 2,5MHzc/. 1Hzd/. 1MHzf =f =12π LC12π 2.10 .2.10−3−12= 2,5.106 ( Hz )Chọn B14. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao Độ tự cảm của cuộn cảm là:11động LC có dạng i = 0, 02cos2000t ( A) . Tụ điện trongω=⇔L= 2mạch có điện dung 5μF. Độ tự cảm của cuộn cảmωCLClà:1⇔L== 0, 05( H )2−6a/. 50mHb/. 50H2000.5.10c/. 5.10-6Hd/. 5.10-8HChọn A.15. Mạch giao động điện từ điều hòa LC gồm tụ điện Cường độ dòng điện hiệu dụngC=30nF và cuộn cảm L=25mH. Nạp điện ho tụ điện trong mạch là:đến điện áp 4,8V rồi cho tụ điện phóng điện quaC30.10−9I=U=4,8maxcuộn cảm, cường độ dòng điện hiệu dụng trong maxL25.10−3mạch là:I max = 5, 2.10−3 ( A)a/. 3,72 mAb/. 4,28 mAc/. 5,20 mAd/. 6,34 mAChọn C16. Mạch giao động LC có điện tích trong mạch biến Tần số giao động của mạch là:thiênđiềuhòatheophươngtrìnhω 2π .104f === 104 ( Hz )4q = 4cos(2π .10 t )( µ C ) . Tần số giao động của mạch2π2πlà:Chọn Ba/. 10 Hzb/. 10 kHzc/. 2π Hzd/. 2π kHz17. Khi mắc tụ điện có điện dung C 1 với cuộn L thì Bước sóng thu được biến thiên từ:mạch thu được sóng có bước sóng λ1=60m. Khi Vì C1ntC2 nênmắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L thì mạchλ12λ22C=;C=12thu được sóng có bước sóng λ2=80m. Khi mắc nối4π 2 c 2 L4π 2 c 2 Ltiếp C1 và C2 với L mạch thu được sóng có bước 1 1 1= +sóngC C1 C2a/. 48 mb/. 70m111c/. 100 md/. 140 m⇔ 2 = 2+ 2λλ1 λ2⇔ λ = 48(m)Chọn A.18. Mạch giao động điện từ điều hòa có cấu trúc Mạch giao động điện từ điều hòa cógồm:cấu trúc gồm: Tụ điện và cuộn cảma/. nguồn điện một chiều và tụ điện mắc thành mạch mắc thành mạch kín. Chọn D.kín.b/. nguồn điện một chiều và cuộn cảm mắc thànhmạch kín.c/. nguồn điện một chiều và điện trở mắc thànhmạch kín.GV: TRẦN NGỌC HIẾUTrang 109Trường: THPT NÔNG CỐNGChương V. Sóng ánh sángd/. Tụ điện và cuộn cảm mắc thành mạch kín.19. Mạch giao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảmL và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4lần thì chu kì giao động của mạch:a/. tăng thêm 4 lầnb/. tăng thêm 2 lầnc/. giảm sút 4 lầnd/. Giảm đi 2 lần20. Mạch giao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảmL và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm của cuộn cảmlên gấp đôi và giảm điện dung của tụ điện đi gấp đôi thìtần số giao động của mạch:a/. không đổib/. tăng 2 lầnc/. giảm 2 lầnd/. Tăng 4 lần21. Mạch giao động điện từ gồm tụ điện C=16nF vàcuộn cảm L=25mH. Tần số góc giao động của mạchlà:a/. 200 Hzb/. 200 rad/sc/. 5.10-5Hzd/. 5.104 rad/sChu kì giao động của mạch:T ‘ = 2π L ‘ C ‘ = 2TChọn BTần số giao động của mạch khôngđổi. Chọn A.ω=1LCω=1−325.10 .16.10−9ω = 5.104 (rad / s)Chọn D.22. Tụ điện của mạch giao động có điện dungC=1μF, ban sơ được tích điện đến điện áp 100V,tiếp sau đó cho tiến hành giao động điện từ tắt dần. Nănglượng mất mát của mạch từ khi khởi đầu thực hiệndao động đến khi giao động điện từ tắt hẳn là:a/. 10mJb/. 5mJc/. 10kJd/. 5kJ23. Để duy trì giao động điện từ trong mạch với tầnsố riêng của nó nên phải:a/. đặt vào mạch một điện áp xoay chiều.b/. đặt vào mạch một điện áp một chiềukhông đổic/. dùng máy phát giao động điện từ điều hòad/. Tăng thêm điện trở của mạch giao động.24. Phát biểu nào tại đây khi nói về điện từ trườngkhông đúng?a/. Khi từ trường biến thiên theo thời hạn, nósinh ra một điện trường xoáy.b/. Khi điện trường biến thiên theo thời hạn,nó sinh ra một từ trường.c/. Điện trường xoáy là điện trường mà cácđường sức là những đường cong.d/. Từ trường xoáy có những đường sức từ baoquanh những đường sức điện.25. Trong điện từ trường, những vectơ cường độ điệntrường và vectơ cảm ứng từ luôna/. cùng phương, ngược chiềub/. cùng phương, cùng chiềuGV: TRẦN NGỌC HIẾU1W = Cu 2 = 5mJ2Chọn BĐể duy trì giao động điện từ trongmạch với tần số riêng của nó cầnphải: dùng máy phát giao động điệntừ điều hòa. Chọn C.Phát biểu nói về điện từ trườngkhông đúng:Điện trường xoáy là điện trườngmà những đường sức là những đườngcong.Chọn C.Trong điện từ trường, những vectơcường độ điện trường và vectơcảm ứng từ luôn có phương vuônggóc với nhau. Chọn C.Trang 110Trường: THPT NÔNG CỐNGChương V. Sóng ánh sángc/. có phương vuông góc với nhaud/. Có phương lệch nhau góc 450.26. Trong mạch giao động LC, dòng điện dịch trongtụ điện và dòng điện trong cuộn cảm có những đặcđiểm giống nhau làa/. đều do những electron tự do tạo thànhb/. đều do những điện tích tạo thànhc/. xuất hiện trong điện trường tĩnhd/. Xuất hiện từ trường xoáy27. Phát biểu nào tại đây không đúng?a/. Điện trường tĩnh là điện trường có cácđường sức điện xuất phát từ điện tích dương và kếtthúc ở điện tích âm.b/. Điện trường xoáy là điện trường có cácđường sức điện là những đường cong kín.c/. Từ trường tĩnh là từ trường do nam châmvĩnh cữu đứng yên sinh ra.d/. Từ trường xoáy là từ trường có những đườngsức từ là những đường cong kín.28. Phát biểu nào tại đây không đúng?a/. Một từ trường biến thiên tuần hoàn theothời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.b/. Một điện trường biến thiên tuần hoàn theothời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.c/. Một từ trường biến thiên tăng dần đềutheo thời hạn, nó sinh ra một điện trường biến thiêntuần hoàn theo thời hạn.d/. Một từ trường biến thiên tăng dần đềutheo thời hạn, nó sinh ra một từ trường.29. Phát biểu nào tại đây không đúng?a/. Dòng điện dẫn là loại chuyển dời cóhướng của những điện tích.b/. Điện trường biến thiên điều hòa sinh ra dòngđiện dịch.c/. Có thể dùng ampe kế để đo trực tiếp dòng điệndẫn.d/. Có thể dùng ampe kế để đo trực tiếp dòng điệndịch.30. Phát biểu nào tại đây không đúng thời cơ nói vềđiện từ trường?a/. Khi một điện trường biến thiên theo thờigian, nó sinh ra một từ trường xoáy.b/. Điện trường xoáy là điện trường có cácđường sức là những đường cong.c/. Khi một từ trường biến thiên theo thờigian, nó sinh ra một điện trường.GV: TRẦN NGỌC HIẾUTrong mạch giao động LC, dòngđiện dịch trong tụ điện và dòngđiện trong cuộn cảm có những đặcđiểm giống nhau là xuất hiện từtrường xoáy. Chọn D.Phát biểu không đúng: Từ trườngtĩnh là từ trường do nam châmvĩnh cữu đứng yên sinh ra. (Hiệnnay con người chưa tìm thấy từtrường tĩnh). Chọn C.Phát biểu không đúng: Một từtrường biến thiên tăng dần đềutheo thời hạn, nó sinh ra một điệntrường biến thiên tuần hoàn theothời gian. (điện trường xoáy)Chọn C.Phát biểu không đúng: Có thểdùng ampe kế để đo trực tiếp dòngđiện dịch. Không đo được mà đothông qua dòng điện dẫn. Chọn D.Điều sai khi nói về về điện từtrường: Điện trường xoáy là điệntrường có những đường sức là nhữngđường cong.Chọn B.Trang 111Trường: THPT NÔNG CỐNGChương V. Sóng ánh sángd/. Từ trường có những đường sức từ bao quanhcác đường sức điện.31. Phát biểu nào tại đây không đúng thời cơ nói vềđiện từ trường?a/. Một từ trường biến thiên theo thời giansinh ra một điện trường xoáy biến thiên ở những điểmlân cận.b/. Một điện trường biến thiên theo thời giansinh ra một từ trường xoáy ở những điểm lân cận.c/. Điện trường và từ trường xoáy có cácđường sức là đường cong kín.d/. Đường sức của điện trường xoáy là cácđường cong kín xung quanh những đường sức từ của từtrường biến thiên.32. Điều nào sau đấy là sai khi nói về ánh sáng đơnsắc ?A. Đại lượng đặc trưng cho sóng ánh sáng đơn sắclà tần sốB. Đại lượng đặc trưng cho sóng ánh sáng đơn sắclà bước sóngC. Đại lượng đặc trưng cho sóng ánh sáng đơn sắclà bước sóng trong chân khôngD. Vận tốc của sóng ánh sáng đơn sắc phụ thuộcchiết suất của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt ánh sángtruyền qua33. Điều nào sau đấy là đúng thời cơ nói về ánh sángđơn sắc ?A. Chiết suất của chất làm lăng kính không phụthuộc tần số của sóng ánh sáng đơn sắcB. Chiết suất của chất làm lăng kính so với ánhsáng red color nhỏ hơn so với ánh sáng màu lụcC. Trong nước vận tốc ánh sáng màu tím lớn hơnvận tốc của ánh sáng red color .D. Sóng ánh sáng có tần số càng lớn thì vận tốctruyền trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt càng nhỏ34. Điều nào sau đấy là đúng thời cơ nói về ánh sángđơn sắc ?A. Vận tốc của ánh sáng đơn sắc tùy từng môitrường truyềnB. Vận tốc của ánh sáng đơn sắc trong chân khôngphụ thuộc bước sóng ánh sángC. Trong cùng một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt vận tốccủa ánh sáng red color nhỏ hơn vận tốc ánh sáng màutímD. Tần số của ánh sáng đơn sắc phụ thuộc môitrường truyềnGV: TRẦN NGỌC HIẾUĐiều sai khi nói về về điện từtrường: Một từ trường biến thiêntheo thời hạn sinh ra một điệntrường xoáy biến thiên ở những điểmlân cận. (không đổi)Chọn A.Điều sai khi nói về ánh sáng đơnsắc: Đại lượng đặc trưng cho sóngánh sáng đơn sắc là bước tuy nhiên.Chọn B.Điều đúng thời cơ nói về ánh sáng đơnsắc: Sóng ánh sáng có tần số cànglớn thì vận tốc truyền trong môitrường trong suốt càng nhỏĐiều đúng thời cơ nói về ánh sáng đơnsắc: Vận tốc của ánh sáng đơn sắcphụ thuộc vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên truyềnTrang 112Trường: THPT NÔNG CỐNGChương V. Sóng ánh sáng35. Một người tiêu dùng thí nghiệm Y-âng để đo bướcsóng của một chùm sáng đơn sắc. Ban đầu người ấychiếu sáng khe bằng một đèn natri, thì quan sátđược 8 vân sáng. Đo khoảng chừng cách giữa 2 vân ngoàicùng, kết quả là 3,3 mm. Sau đó, thay đèn natribằng nguồn phát bức xạ λ thì quan sát được 9 vân,mà khoảng chừng cách giữa hai vân ngoài cùng là 3,37mm. Tính λ, biết λ0=589 nm.36. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe cách nhau1,2 mm và cách màn quan sát 0,8 m. Bước sóng củaánh sáng là 546 nm.a/. Tính khoảng chừng vân.b/. Tại hai điểm M và N lần lượt cách vân chínhgiữa 1,07 mm và 0,91 mm có vân sáng hay vân tốithứ mấy, Tính từ lúc vân ở chính giữa?3,3(mm)7D i⇔ = 0 =a λ0i0 =ia 3,37 7.0,589=.D83,3⇒ λ = 0,526( µ m)⇒λ =a/. Tính khoảng chừng vân.λ D 0,546.0,8i=a=1, 2= 0,364(mm)b/. Tại M:xM1, 07== 2,94i0,364xM0,91== 2,5Tại Ni0,364Tại M gần có vân sáng bậc 3, tại Nlà vân tối thứ 3.37. Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng chừng cách giữa a/. Khoảng cách i1 giữa hai vânhai khe là 2 mm, từ 2 khe đến màn là một trong những,2 m. Nguồn sáng red color:λ D 0, 66.1, 2điểm đồng thời phát ra 2 bức xạ đơn sắc, bước sóngi1 = 1 == 0,396(mm)lần lượt là λ1=660 nm và λ2=550 nm.a2a/. Tính khoảng chừng cách i1 giữa hai vân sáng red color Khoảng cách i2 giữa hai vân sáng(λ1) và khoảng chừng cách i2 giữa hai vân sáng màu lục màu lục:(λ2)λ D 0,55.1, 2i = 2 == 0,33(mm)b/. Tính khoảng chừng cách từ vân ở chính giữa đến vân 2a2sáng thứ nhất trên màn cùng màu với nó.b/. Khoảng cách từ vân chính giữađến vân sáng thứ nhất trên màncùng màu với nó:x1 = x2 ⇔ k1i1 = k2i2⇔k1 i20,33 5= ==k2 i1 0,396 6k = 5⇒ 1k2 = 6×1 = x2 = k1i1 = 5.0,396 = 1,98(mm)38. Một nguồn sáng điểm đồng thời phát một bứcxạ red color (λ1=640 nm) và một bức xạ màu lục,chiếu sáng hai khe Y-âng. Trên màn quan sát, ngườita thấy giữa hai vân sáng cùng màu với vân chínhgiữa có 7 vân màu lục. Hỏi:a/. Giữa hai vân nói trên có bao nhiêu vân red color?b/. Bước sóng của bức xạ màu lục là bao nhiêu?a/. Giữa hai vân nói trên có baonhiêu vân red color?Ta có tại vị trí cùng màu thì màulục có k2=8Vậy:k1λ1 = k2 λ2 ⇔ k1.640 = 8λ28λ2⇔ k1 =640Vì k nguyên, và nguyên tố của 8GV: TRẦN NGỌC HIẾUTrang 113

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Số sánh tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X

Reply
7
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Down Số sánh tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Số sánh tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Số sánh tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X “.

Thảo Luận vướng mắc về Số sánh tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Số #sánh #tia #hồng #ngoại #tia #tử #ngoại #và #tia Số sánh tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X