TBS GROUP Tuyển Dụng
Nhân viên nhập liệu Online.
CV bên mình bao gồm:
Kiểm tra rà soát số liệu, sửa lỗi lại các hóa đơn và chứng từ liên quan. Tạo, nhập đơn mới nếu cty yêu cầu cho các sản phẩm Dày dép túi xách cao cấp.
Lương bank cuối ngày.

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq