Mẹo về Theo Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982 thì vùng độc quyền kinh tế tài chính của việt nam rộng 200 hải lí Mới Nhất

Update: 2022-04-27 14:51:15,Bạn Cần biết về Theo Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982 thì vùng độc quyền kinh tế tài chính của việt nam rộng 200 hải lí. Quý khách trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Ad được tương hỗ.

682

Theo Điều 15 Luật Biển Việt Nam 2012, vùng độc quyền kinh tế tài đó chính là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, thích phù hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở.

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • 2. Chế độ pháp lý của vùng độc quyền kinh tế tài chính
  • HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Vùng độc quyền kinh tế tài chính không phải là lãnh hải vì nó nằm ngoài vùng lãnh hải và cũng không phải là một phần của biển cả, vì địa thế căn cứ theo Điều 86 Công ước Luật biển 1982 thì biển cả nằm ngoài số lượng giới hạn của vùng này.

Vùng độc quyền kinh tế tài đó chính là gì? Chế độ pháp lý của vùng độc quyền kinh tế tài chính ()

2. Chế độ pháp lý của vùng độc quyền kinh tế tài chính

Căn cứ Điều 16 Luật Biển Việt Nam 2012, trong vùng độc quyền kinh tế tài chính, quyết sách pháp lý được tiến hành như sau:

– Nhà nước Việt Nam được tiến hành những quyền tại đây:

+ Quyền độc lập về việc thăm dò, khai thác, quản trị và vận hành và bảo tồn tài nguyên thuộc vùng nước phía trên đáy biển, đáy biển và lòng đất dưới mặt đáy biển; về những hoạt động giải trí và sinh hoạt khác nhằm mục tiêu thăm dò, khai thác vùng này vì mục tiêu kinh tế tài chính;

+ Quyền tài phán vương quốc về lắp ráp và sử dụng hòn đảo tự tạo, thiết bị và khu công trình xây dựng trên biển khơi; nghiên cứu và phân tích khoa học biển, bảo vệ và gìn giữ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển;

+ Các quyền và trách nhiệm khác phù thích phù hợp với pháp lý quốc tế.

– Chế độ pháp lý so với những vương quốc khác trong vùng độc quyền kinh tế tài chính:

+ Nhà nước tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không; quyền đặt dây cáp, ống dẫn ngầm và hoạt động giải trí và sinh hoạt sử dụng biển hợp pháp của những vương quốc khác trong vùng độc quyền kinh tế tài chính của Việt Nam theo quy định của Luật Biển Việt Nam 2012 và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, không làm phương hại đến quyền độc lập, quyền tài phán vương quốc và quyền lợi vương quốc trên biển khơi của Việt Nam.

+ Việc lắp ráp dây cáp và ống dẫn ngầm phải có sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

+ Tổ chức, thành viên quốc tế được tham gia thăm dò, sử dụng, khai thác tài nguyên, nghiên cứu và phân tích khoa học, lắp ráp những thiết bị và khu công trình xây dựng trong vùng độc quyền kinh tế tài chính của Việt Nam trên cơ sở những điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, hợp đồng được ký kết theo quy định của pháp lý Việt Nam hoặc được phép của nhà nước Việt Nam, phù thích phù hợp với pháp lý quốc tế có tương quan.

Các quyền có tương quan đến đáy biển và lòng đất dưới mặt đáy biển được tiến hành theo quy định so với thềm lục địa và quyết sách pháp lý của thềm lục địa (Điều 17, 18 Luật Biển Việt Nam 2012).

Như Mai

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Là vương quốc ven bờ biển, Việt Nam có quyền độc lập trong khai thác dầu khí, tài nguyên trên vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa.

Các vùng biển của vương quốc ven bờ biển được quy định theo UNCLOS. Trong vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa của tớ, Việt Nam có quyền độc lập với việc thăm dò, khai thác tài nguyên, dầu khí, tôm cá… theo quy định của UNCLOS. Đồ họa: ttbiendao.hcmussh.edu.

Trong những ngày qua, vấn đáp vướng mắc của một số trong những phóng viên báo chí truyền thông trong và ngoài nước tương quan đến diễn biến mới gần đây trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng liên tục đưa ra những tuyên bố xác lập độc lập, quyền độc lập và quyền tài phán của Việt Nam so với những vùng biển ở Biển Đông được xác lập theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Trong thông điệp mạnh mẽ và tự tin tối qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã lên án việc nhóm tàu khảo sát Thành Phố Hải Dương 8 của Trung Quốc có hành vi vi phạm vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía nam Biển Đông, nhất quyết yêu cầu chấm hết ngay những hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu thoát khỏi vùng biển Việt Nam, đồng thời tái xác lập đấy là vùng biển trọn vẹn của Việt Nam, được xác lập theo như đúng những quy định của UNCLOS mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.

Vậy theo UNCLOS, những vương quốc ven bờ biển có những quyền gì so với vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa của tớ?

Với đường bờ biển dài 3.260 km cùng thật nhiều hòn đảo và quần hòn đảo, Việt Nam là một vương quốc ven bờ biển có khá đầy đủ những quyền và tuân thủ những trách nhiệm được quy định trong UNCLOS. Theo Công ước, mỗi vương quốc ven bờ biển có 5 vùng biển gồm: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa.

Ngày 12/11/1982, nhà nước Việt Nam tuyên bố đường cơ sở vốn để làm tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam. Đây cũng là địa thế căn cứ để Việt Nam xác lập phạm vi những vùng biển thuộc độc lập và quyền tài phán vương quốc theo khung pháp lý được UNCLOS đưa ra.

Vùng nước nằm trong đường cơ sở gọi là “vùng nước nội thủy”, được đặt dưới độc lập toàn vẹn, khá đầy đủ và tuyệt đối của vương quốc ven bờ biển. Tàu thuyền quốc tế muốn vào ra nội thủy phải xin phép nước ven bờ biển và phải tuân theo luật lệ của nước đó.

Điều 3 Công ước quy định độc lập của vương quốc ven bờ biển được mở rộng ra ngoài lãnh thổ và nội thuỷ của tớ đến một vùng biển tiếp liền kéo dãn 12 hải lý tính từ đường cơ sở, được gọi là lãnh hải. Trong lãnh hải, vương quốc ven bờ biển cũng luôn có thể có độc lập trọn vẹn, khá đầy đủ, tuy nhiên không tuyệt đối như nội thủy.

Quốc gia ven bờ biển được công nhận những quyền về lập pháp, hành pháp và tư pháp trên lãnh hải, nhưng tàu thuyền quốc tế có quyền trải qua lãnh hải của nước này mà không phải xin phép trước nếu họ không tiến hành bất kỳ hoạt động giải trí và sinh hoạt gây hại nào.

Vùng biển tiếp giáp với lãnh hải gọi là vùng tiếp giáp lãnh hải, có chiều rộng 24 hải lý tính từ đường cơ sở. Điều 33 của UNCLOS quy định vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển thuộc quyền tài phán của vương quốc, gồm có quyền tài phán nhằm mục tiêu ngăn ngừa và quyền tài phán trừng trị những vi phạm trong những nghành về hải quan, thuế khoá, y tế, nhập cư trên lãnh thổ hay trong lãnh hải của tớ.

Vùng độc quyền kinh tế tài chính nằm ở vị trí phía ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải, có chiều rộng không thật 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Trong vùng độc quyền kinh tế tài chính, vương quốc ven bờ biển có quyền độc lập về kinh tế tài chính và quyền tài phán.

Điều 62 của UNCLOS quy định quyền độc lập về kinh tế tài chính gồm có những quyền so với khai thác tài nguyên sinh vật, tài nguyên không sinh vật của cột nước phía trên đáy biển, của đáy biển và lòng đất dưới mặt đáy biển. Mọi tổ chức triển khai, thành viên quốc tế muốn khai thác tài nguyên trên vùng độc quyền kinh tế tài chính phải có sự xin phép và đồng ý của vương quốc ven bờ biển.

Theo Điều 58 của Công ước, những vương quốc được hưởng những quyền tự do hàng hải và hàng không… Tuy nhiên, khi tiến hành những quyền và trách nhiệm của tớ trong vùng độc quyền kinh tế tài chính của nước khác, những vương quốc phải tôn trọng luật và quy định mà vương quốc ven bờ biển đã phát hành theo như đúng những quy định của UNCLOS.

Công ước còn quy định thềm lục địa của một vương quốc ven bờ biển gồm có đáy biển và lòng đất dưới mặt đáy biển bên phía ngoài lãnh hải, trên toàn bộ phần kéo dãn tự nhiên của lãnh thổ đất liền của vương quốc đó cho tới mép ngoài của rìa lục địa nhưng không vượt quá 350 hải lý tính từ đường cơ sở.

Trong trường hợp mép ngoài rìa lục địa có tầm khoảng chừng cách chưa tới 200 hải lý, thềm lục địa của vương quốc được xem là vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở, theo điều 76 của UNCLOS.

Các vùng biển của Việt Nam theo quy định của UNCLOS. Đồ họa: Camau.gov.

UNCLOS quy định trong thềm lục địa, vương quốc ven bờ biển tiến hành những quyền độc lập với việc thăm dò và khai thác tài nguyên vạn vật thiên nhiên như tài nguyên, dầu khí, tôm cá... của tớ.

“Việt Nam có quyền độc lập và quyền tài phán ở vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa, trong số đó quan trọng nhất là quyền thăm dò, khai thác những tài nguyên nằm trong khu vực đó”, Chuyên Viên luật biển Hoàng Việt thuộc Đại học TP Hồ Chí Minh nói với VnExpress.

Vì đấy là độc quyền của vương quốc ven bờ biển nên “nếu những vương quốc khác muốn khai thác phải có sự đồng ý bằng văn bản của vương quốc ven bờ biển đó”, ông Hoàng Việt nói.

Trong một nội dung bài viết trên blog thành viên ngày 6/5/năm trước, Lý Lệnh Hoa, nhà nghiên cứu và phân tích nổi tiếng về Luật Biển của Trung Quốc, nhận định rằng “Trung Quốc là vương quốc tham gia ký kết UNCLOS, nên cần tuân thủ điều 74 và điều 83 của Công ước, cần tôn trọng chủ trương thềm lục địa và vùng độc quyền kinh tế tài chính 200 hải lý của những vương quốc ven bờ biển”.

Theo điều 279, 280 của UNCLOS, mọi tranh chấp giữa những vương quốc thành viên về việc lý giải hay vận dụng Công ước đều được xử lý và xử lý bằng những phương pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa Việt Nam. Ảnh: Phạm Ngọc.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng ngày hôm qua 19/7 xác lập những lực lượng hiệu suất cao trên biển khơi của Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thích hợp thực thi độc lập, quyền độc lập và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp lý nhằm mục tiêu bảo vệ vùng biển Việt Nam.

“Duy trì trật tự, hòa bình, bảo mật thông tin an ninh ở khu vực Biển Đông là quyền lợi chung của những nước trong và ngoài khu vực cũng như xã hội quốc tế. Do đó, Việt Nam mong ước những nước tương quan và xã hội quốc tế cùng nỗ lực góp phần nhằm mục tiêu bảo vệ và duy trì quyền lợi chung này”, bà Hằng nói.

Theo Vnexpress

Nguồn: pvn/chuyen-muc/Tap-doan/Quyen-cua-Viet-Nam-tren-vung-dac-quyen-kinh-te-o-Bien-Dong/25ed6ba9-1fde-4b01-ad38-a96090fdb5bb

Reply
8
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Download Theo Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982 thì vùng độc quyền kinh tế tài chính của việt nam rộng 200 hải lí ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Review Theo Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982 thì vùng độc quyền kinh tế tài chính của việt nam rộng 200 hải lí tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Download Theo Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982 thì vùng độc quyền kinh tế tài chính của việt nam rộng 200 hải lí “.

Hỏi đáp vướng mắc về Theo Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982 thì vùng độc quyền kinh tế tài chính của việt nam rộng 200 hải lí

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Theo #Công #ước #quốc #tế #về #Luật #biển #năm #thì #vùng #đặc #quyền #kinh #tế #của #nước #rộng #hải #lí Theo Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982 thì vùng độc quyền kinh tế tài chính của việt nam rộng 200 hải lí