Theo đề xuất của anh chị em nhà kế, Gala sinh nhật CĐKTVN lần 9 vào ngày 28/08/2022 có thêm mục giải đáp, tư vấn về giao dịch liên kết và các vấn đề nhà kế quan tâm nha cả nhà

Tình hình dự kiến 250 suất nhưng qua 04 ngày đã gần full nên BTC chọn sảnh 300 suất để anh chị em đăng ký tham gia thêm nhé….

More


May be an image of 1 person and indoorAn awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn 6QMzYRPEP4s4LQEshZQ6Bx40DD5EIgaWfC5G5LQixNEFZf hRWdy4 zN6aq5ZV ry 7lMXUy7c9tyL ZouBwtWg60RZ6s1A6ICUdO2 qJm1RAn VBmEj0LPhn7r9Xz5guezTJlexmqlwQ