Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2020 mới nhất 2022

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc mới nhất 2020; Thủ tục đăng ký giảm trừ gia đạo là cha mẹ, con cháu, ông bà, anh chị em, cô dì chú chưng bỏ qua mạng; Điều khiếu nại – giấy tờ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.
Người nộp thuế
được tính giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc
nếu
người nộp thuế
đã đăng ký thuế

được cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.
– Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Hướng dẫn trình tự đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cụ thể như sau:
——————————————————————————————
Bước 1: Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia đạo:
(1.1) Đăng ký Người phụ thuộc
lần đầu:
a. Nếu là cá nhân chủ nghĩa tự đăng ký với Cơ thuế quan lại:
+ Hồ sơ gồm có:

Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN
theo
Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
– Bản sao CMDN hoặc Thẻ căn cước, hoặc Giấy khai sinh, hộ chiếu còn hiệu lực thực thi hiện hành (Ko cần Công chứng)
– Trong khi
cần có giấy tờ chứng minh người phụ thuộc, theo từng ngôi trường hợp cụ thể như bên dưới.
+ Nơi nộp giấy tờ:
– Chi cục thuế điểm cá nhân nộp giấy tờ khai thuế trong năm điểm cá nhân ngụ.
– Nếu cá nhân chủ nghĩa đang tính giảm trừ các độc giả dạng thân mình tại DN nào thì nộp cho Chi cục thuế cai quản lý DN đó
– Nếu cá nhân chủ nghĩa thay đổi điểm làm việc thì nộp cho Chi cục thuế cai quản lý DN rốt cục làm việc.
b. Nếu Doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc cho viên chức:
Chú ý
:
Nếu các độc giả là kế toán tài chính trong Doanh nghiệp muốn đăng ký người phụ thuộc cho tư vấn viên cấp dưới của Công ty thì làm theo chỉ dẫn
tại đây nhé
:
(1.2) Đăng ký những Khi có
đổi thay
về người phụ thuộc:
– Khi có đổi thay (tăng, giảm) về người phụ thuộc -> Người nộp thuế hoặc Doanh nghiệp phải thực hành khai bổ sung và đăng ký với cơ quan lại thuế.
Lưu ý
:
Để làm được phần này, các các độc giả phải đọc bài bác luận “Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia đạo” bên trên trước nhé.
tỉ dụ
:
Vợ Chồng anh chị A có 1 người con là B.
– Tháng 4/2020 Chị vợ đã đăng ký người con B là kẻ phụ thuộc tại Công ty C.
– Nhưng đến tháng 12/2020 lại muốn chuyển người phụ thuộc (Người con B) cho Chồng tại Công ty D.
=> Trình tự như sau:
– Tháng 4/2020 Khi
Công ty C đăng ký người phụ thuộc cho chị Vợ:
-> Trên Bảng Tổng hợp người đăng ký phụ thuộc giảm trừ gia cảnh: -> Nhập vào ”
Phần I. Đăng ký cấp MST cho người phụ thuộc

(Vì là đăng ký lần đầu, chưa có MST nên nhập vào đây)
-> Trên cột ”
Thời gian tính giảm trừ
” thì ghi như sau: ”
Từ tháng:
04/2020
– ”
Đến tháng
“:
…..
để ý
:
Cách điền vào Cột ”
Đến tháng
” như sau:
– Nếu ”
Để trống
” thì sẽ mặc định là kẻ phụ thuộc đó sẽ mãi theo Chị vợ.
– Nếu ”
Ghi cụ thể đến tháng nào
. thí dụ ghi: 12/2020 -> Thì sẽ được tính giảm trừ đến ko hề tháng 12/2020.
=> Trở lại Ví dụ:
– Đến tháng 12/2020
muốn chuyển cho người Chồng thì
có 2 ngôi trường hợp
như sau:
a, Nếu Khi đăng ký người phụ thuộc,
Công ty C (Công ty Vợ) mà ghi cột ”
Đến tháng
” là ”
Để trống

(tức thị giảm trừ chưa biết đến bao giờ)
=> Thì Công ty C
phải báo giảm người phụ thuộc
.
-> Cách báo giảm như sau:
Nộp lại
Mẫu bảng Tổng hợp đăng ký người phụ thuộc ->
Nhập vào “Phần II. Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc

(Vì người con đã có MST người phụ thuộc).
-> Trên cột ”
Thời gian tính giảm trừ
” – cột ”
Đến tháng”
thì ghi:
12/2020.
-> Sau Khi bên
Công ty vợ đã báo giảm thành công -> Thì công ty bên Chồng mới báo tăng được,
cụ thể như sau:
– Trên bảng Tổng hợp người đăng ký phụ thuộc giảm trừ gia cảnh -> Nhập vào “P
hần II. Đăng ký đổi thay về người phụ thuộc
” (
Vì người con đã có MST người phụ thuộc).
-> “Trên cột ”
thời kì tính giảm trừ
” – ”
Từ tháng
thì ghi:
1/2021
– cột ”
Đến tháng
” …
Cũng ghi như trên phần “Chú ý” nhé
.
b, Nếu Khi đăng ký người phụ thuộc,
Công ty C (Cty Vợ) mà ghi trên cột ”
Đến tháng
” là ”
12/2020

(Tức là giảm trừ đến tháng 12/2020)
=> Thì Cty C
ko phải báo giảm
(ko làm gì nữa).
-> Công ty Chồng đăng ký
như đăng ký mới thành thường
-> Nhập vào Phần II. Đăng ký đổi thay về người phụ thuộc
(Vì người con đã có MST người phụ thuộc).
——————————————————————————————–
thời hạn nộp giấy tờ đăng ký người phụ thuộc:
“Doanh nghiệp thực hành đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ lương bổng, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm
chậm nhất là
10 (mười) ngày
làm việc trước thời tự khắc nộp giấy tờ quyết toán thuế thu nhập cá nhân mỗi năm
.”
(Theo khoản 5 điều 6 Thông tư 95/2016/TT- BTC)
thí dụ:
DN các độc giả dự con kiến nộp giấy tờ quyết toán thuế TNCN năm 2020 vào ngày 30/3/2021 -> Như vậy hạn nộp giấy tờ đăng ký MST cho người phụ thuộc chậm nhất là ngày 20/3/2021.
“Trường hợp người nộp thuế có nảy sinh trách nhiệm nuôi chăm sóc đối với người phụ thuộc khác chỉ dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (như:
Anh ruột, chị ruột, em ruột, Ông nội, bà nội; ông nước ngoài, bà nước ngoài; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, chưng bỏ ruột, Cháu ruột…
) thì vận hạn đăng ký giảm trừ gia đạo
chậm nhất là
ngày 31/12
của năm tính thuế
, quá kì hạn nêu trên thì ko được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.”
(Theo Công văn 801/TCT- TNCN và Thông tư 111/2013/TT-BTC)
——————————————————————————————-
– Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc sau thời tự khắc thực tế nảy sinh bổn phận nuôi chăm sóc tuy nhiên tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN phát hành tất nhiên Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 285/06/2016 của Bộ Tài chính khai “thời điểm tính giảm trừ” đúng với thời tự khắc thực tại nảy trách nhiệm và trách nhiệm nuôi chăm sóc thì Khi quyết toán thuế TNCN được tính lại theo thực tế nảy trách nhiệm và trách nhiệm nuôi chăm sóc mà
ko phải đăng ký lại
.
thí dụ:
ví thử tháng 3/2020 bà A sinh con.
– Tháng 8/2020 bà A đ
ă
ng ký
giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, tại Mẫ
u số 02/ĐK-NPT-TNCN bà A khai chỉ tiêu “thời tự khắc tính giảm trừ” là tháng
3/2020
=> Thì trong năm bà A được tạm tí
nh giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc Tính từ lúc tháng 8/2020.
-> Khi quyết toán bà A được tính giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc từ tháng 3/2020 đến ko hề tháng 12/2020 mà
ko phải đăng ký lại
.
– Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc sau thời tự khắc thực tiễn nảy trách nhiệm nuôi chăm sóc và tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN phát hành tất nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính khai “thời điểm tính giảm trừ” sau thời điểm thực tiễn nảy sinh bổn phận nuôi chăm sóc, nếu cá nhân chủ nghĩa thuộc diện phải quyết toán thuế thì Khi quyết toán thuế để được tính lại theo thực tiễn phát sinh, cá nhân chủ nghĩa đăng ký lại tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN phát hành tất nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và
gửi tất nhiên giấy tờ quyết toán thuế
.
thí dụ:
ví thử tháng 3/2020 bà A sinh con.
– Tháng 8/2020 bà A đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, tại M

u số
02/ĐK-NPT-TNCN bà A khai chỉ tiêu ”
thời
điểm tính giảm trừ” là tháng
8/2020
=> Thì trong năm bà A được tạm tính giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc Tính từ lúc tháng 8/2020.
-> Khi quyết toán để được tính lại theo thực tại nảy từ tháng 3/2020
thì bà A
phải đăng ký lại
theo thực tiễn nảy tại Mẫ
u số
02/ĐK-NPT-TNCN và gửi tất nhiên giấy tờ quyết toán thuế
.
– Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ gia cảnh cho NPT Tính từ lúc tháng nảy sinh trách nhiệm nuôi chăm sóc Khi người nộp thuế thực hiện nay ủy quyền quyết toán thuế và đã khai đầy đủ thông tin NPT gửi cho tổ chức trả thu nhập thì tổ chức trả thu nhập kê khai vào mẫu phụ lục Bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN phát hành tất nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và tính giảm trừ người phụ thuộc cho người nộp thuế.
Chú ý:
– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính
giảm trừ một lần
vào một người nộp thuế trong năm tính thuế
. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi chăm sóc thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia đạo vào một người nộp thuế.
tức thị:
Trong 1 năm -> 1 người phụ thuộc
chỉ được giảm trừ
cho 1 lần cho 1 người.
thí dụ:
Vợ đăng ký giảm trừ cho con từ tháng 1 đến tháng 10. -> Sau đó chuyển cho Chồng giảm trừ từ tháng 11 trở đi => Thì chỉ được chọn Vợ hoặc Chồng thôi nhé (Trong 1 năm ko được cả 2 đâu nhé), nên các các độc giả cân nhắc nhé.
-> Lời nhắn nhủ nhủ là nên chuyển vào đầu năm: tỉ dụ Vợ đăng ký từ tháng 1 đến tháng 12 năm nay -> Chuyển cho Chông từ tháng 1 năm sau trở đi.
(Theo khoản 1, điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC)
————————————————————————————–
Bước 2: Nộp giấy tờ chứng minh người phụ thuộc:
(2.1)
Nếu là cá nhân chủ nghĩa tự đăng ký với cơ quan lại thuế:
– Thì sẽ chuẩn bị giấy tờ chứng minh người phụ thuộc
để nộp cùng lúc Khi đăng ký Người phụ thuộc
.
(2.2) Nếu là Doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc cho viên chức:
– Thì cá nhân chủ nghĩa sẽ nộp giấy tờ chứng minh người phụ thuộc cho Doanh nghiệp -> DN có trách nhiệm và trách nhiệm
lưu giữ và xuất trình Khi cơ quan lại thuế thanh soát.
– hạn vận cá nhân chủ nghĩa nộp giấy tờ cho DN là
trong vòng 3 tháng
Tính từ lúc ngày nộp Tờ khai đăng ký người phụ thuộc (cả về ngôi trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc)
– Quá hạn nộp giấy tờ nêu trên, nếu người nộp thuế ko nộp giấy tờ chứng minh người phụ thuộc sẽ
ko được giảm trừ cho người phụ thuộc
và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.
——————————————————————————-
Bước 3: Chuẩn bị Hồ sơ chứng minh Người phụ thuộc:
(3.1) Người phụ thuộc là Con:
a, Điều khiếu nại:
– Con:
con đẻ, con nuôi hợp lí, con ngoài hôn thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:
+ Con bên dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).
thí dụ: Con ông H sinh ngày 25 tháng 7 năm 2020 thì được tính là kẻ phụ thuộc từ tháng 7 năm 2020.
+ Con từ 18 tuổi trở lên bị tàn tật, ko hề kĩ năng cần lao.
+ Con đang theo học tập tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học tập, cao đẳng, trung học tập chuyên nghiệp, dạy nghề, bao gồm con từ 18 tuổi trở lên đang học tập bậc học tập phổ biến (tính cả trong Thời gian chờ hiệu quả thi đại học tập từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) ko hề thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ ắt các thu nhập nhập nhập ko vượt quá 1.000.000 đồng.
b, Hồ sơ chứng minh
người phụ thuộc cụ thể như sau:
– Con bên dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là các độc giả dạng chụp Giấy khai sinh và các độc giả dạng chụp Chứng minh dân chúng (nếu có).
– Con từ 18 tuổi trở lên bị tàn tật, ko hề kĩ năng lao động, giấy tờ chứng minh gồm:
+ Bản chụp Giấy khai sinh và các độc giả dạng chụp Chứng minh quần chúng (nếu có).
+ Bản chụp Giấy xác nhận tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật.
– Con đang theo học tập tại các bậc học tập giấy tờ chứng minh gồm:
+ Bản chụp Giấy khai sinh.
+ Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc các độc giả dạng khai có công nhận của ngôi nhà ngôi trường hoặc giấy má khác chứng minh đang theo học tập tại các ngôi trường đại học tập, cao đẳng, trung học tập chuyên nghiệp, trung học tập phổ biến hoặc học tập nghề.
– Trường hợp là con nuôi, con ngoài hôn thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng ngôi trường hợp nêu trên, giấy tờ chứng minh cần có thêm giấy má khác để chứng minh mối quan lại hệ như: các độc giả dạng chụp quyết định công nhận việc nuôi con ăn học nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền…
(3.2) Người phụ thuộc là Vợ hoặc Chồng của người nộp thuế:
a, Điều khiếu nại
để đăng ký Vợ hoặc Chồng là kẻ phụ thuộc:
+ Đối với người
trong độ tuổi lao động
phải đáp ứng
song song
các điều khiếu nại sau:
– Bị tàn tật, ko hề kĩ năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…)
– Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ toàn bộ các thu nhập nhập nhập ko vượt quá 1.000.000 đồng.
+ Đối với người
ngoài độ tuổi cần lao
phải ko hề thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ quờ các thu nhập nhập nhập ko vượt quá 1.000.000 đồng.
b, Hồ sơ chứng minh
người phụ thuộc gồm:
– Bản chụp Chứng minh quần chúng. #.
– Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan lại hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng thực thành hôn.
Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy má nêu trên giấy tờ chứng minh cần có thêm giấy má khác chứng minh người phụ thuộc ko hề kĩ năng cần lao như các độc giả dạng chụp Giấy xác nhận tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật đối với người tàn tật ko hề kĩ năng lao động, các độc giả dạng chụp giấy tờ bệnh án đối với người mắc bệnh ko hề kĩ năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).
(3.3) Người phụ thuộc là: Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp lí của người nộp thuế:
a, Điều khiếu nại
để đăng ký người phụ thuộc:
+ Đối với người
trong độ tuổi lao động
phải đáp ứng
đồng thời
các điều khiếu nại sau:
– Bị tàn tật, ko hề kĩ năng cần lao (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…)
– Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất thảy các thu nhập nhập nhập ko vượt quá 1.000.000 đồng.
+ Đối với người
ngoài độ tuổi cần lao
phải ko hề thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ cả thảy các thu nhập nhập nhập ko vượt quá 1.000.000 đồng.
b, Hồ sơ chứng minh
người phụ thuộc gồm:
– Bản chụp Chứng minh quần chúng. #.
– giấy tờ hợp lí để xác định mối quan lại hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như các độc giả dạng chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định xác nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền.
Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy má nêu trên, giấy tờ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là kẻ tàn tật, ko hề kĩ năng cần lao như các độc giả dạng chụp Giấy xác nhận tàn tật theo quy định của luật pháp về người tàn tật đối với người tàn tật ko hề kĩ năng lao động, các độc giả dạng chụp giấy tờ bệnh án đối với người mắc bệnh ko hề kĩ năng cần lao (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).
(3.4) Người phụ thuộc là: Các cá nhân chủ nghĩa khác ko điểm tựa nương mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi chăm sóc bao héc tàm tất cả:
– Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.
– Ông nội, bà nội; ông nước ngoài, bà nước ngoài; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, chưng bỏ ruột của người nộp thuế.
– Cháu ruột của người nộp thuế bao héc tàm tất cả: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
– Người phải trực tiếp nuôi chăm sóc khác theo quy định của pháp luật.
a, Điều khiếu nại
để đăng ký người phụ thuộc:
+ Đối với người
trong độ tuổi cần lao
phải đáp ứng
song song
các điều khiếu nại sau:
– Bị tàn tật, ko hề kĩ năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…)
– Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ bít tất các thu nhập nhập nhập ko vượt quá 1.000.000 đồng.
+ Đối với người
ngoài độ tuổi lao động
phải ko hề thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ quờ các thu nhập nhập nhập ko vượt quá 1.000.000 đồng.
b, Hồ sơ chứng minh
người phụ thuộc gồm:
– Bản chụp Chứng minh quần chúng. # hoặc Giấy khai sinh.
– Các giấy má hợp lí để xác định trách nhiệm nuôi chăm sóc theo quy định của pháp luật.
Các giấy má hợp lí là bất cứ giấy tờ pháp lý nào xác định được mối quan lại hệ của người nộp thuế với người phụ thuộc
như:
– Bản chụp giấy tờ xác định trách nhiệm nuôi chăm sóc theo quy định của luật pháp (nếu có). ->
phát hành theo Thông tư 92
– Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).
– Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu ko cùng sổ hộ khẩu).
– Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu phát hành tất nhiên văn các độc giả dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban quần chúng. # cấp xã điểm người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang sống cùng.
– Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu phát hành tất nhiên văn các độc giả dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban dân chúng cấp xã điểm người phụ thuộc đang ngụ về việc người phụ thuộc lúc này vẫn đang trú ngụ tại địa phương và ko hề ai nuôi chăm sóc (ngôi trường hợp ko sống cùng).
– Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi cần lao thì ngoài các giấy tờ nêu trên, giấy tờ chứng minh cần có thêm giấy má chứng minh ko hề kĩ năng lao động như các độc giả dạng chụp Giấy xác nhận tàn tật theo quy định của luật pháp về người tàn tật đối với người tàn tật ko hề kĩ năng lao động, các độc giả dạng chụp giấy tờ bệnh án đối với người mắc bệnh ko hề kĩ năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).
(3.5) cá nhân chủ nghĩa ngụ là kẻ nước ngoài,
nếu ko hề giấy tờ theo chỉ dẫn đối với từng ngôi trường hợp cụ thể nêu trên thì phải có các tài liệu pháp lý tương tự để làm cứ chứng minh người phụ thuộc.
=============================================
Các các độc giả có nhu muốn muốn học tập thực hiện nay làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hiện nay xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế, tính lương, trích khấu ngốn….lập mỏng tài chính, quyết toán thuế cuối năm …
-> thì có thể tham dự: Lớp
thực tế tại Kế toán Thiên chấp nhận
___________________________________________

13

Scr Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2020 mới nhất 2021-08-25 12:35:00

#Thu #tuc #đăng #ngươi #phu #thuôc #giam #trư #gia #canh #mới #nhất