Thử hỏi có công ty nào mà kế toán lấy thông tin trong hồ sơ giảm trừ gia cảnh để xác minh thu nhập người phụ thuộc rồi gọi luật sư đi tố cáo hành vi trốn thuế của đồng nghiệp không ??
Quá nực cười !!
Ngay cả cơ quan thuế cũng KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN xác minh thu nhập của người phụ thuộc. Họ chỉ có…

More

May be an image of textAn awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn9NamgJaDr3DddUsHGQ envu3mt13Yo osqqzTDZsaDqAup9 IzNhhOTMYkiqHYJHwCpwAuy7UWZlYUrLtp48435Lr