Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH MTV có được tính vào chi phí 2022

Quy định về lương bổng của giám đốc công ty TNHH MTV, DNTN: Giám đốc công ty TNHH có được tính lương ko? Lương giám đốc công ty TNHH MTV có tính thuế TNCN? có được tính vào hoài? Khoản trích BHXH có được đưa vào chi phí?.

..

Bài viết này

sẽ giải đáp vướng mắc đó của các bộ́n.

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo điểm 2.6 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC): Quy định các khoản uổng ko được trừ:

“d)

lương lậu, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu héc tạn một thành viên (do một cá nhân chủ nghĩa làm chủ)

;

thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng cai quản trị mà những người dân này ko trực tiếp tham gia điều hành sinh sản, marketing thương mại

.”

Theo Công văn 727/TCT-CS ngày 3/03/2015 của Tổng cục thuế:

“Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi lương bổng, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (

do một cá nhân làm chủ

), (

ko phân biệt

có Hay là ko tham gia trực tiếp điêu hành sinh sản, kinh dinh

) đều thuộc khoán hoài quy định tai tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.”

Theo Công văn 75278/CT-HTr ngày 26/11/2015 Cục thuế TP. HN Thủ Đô

+ Khoản chi lương lậu, tiền công của chủ công ty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ)

ko phân biệt có Hay là ko tham gia

trực tiếp điều hành sinh sản, kinh dinh được xác định là khoản

hoài ko được trừ

Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Theo Công văn 1590/TCT-DNNCN ngày 22/04/2019 của Tổng cục thuế:

cứ chỉ dẫn nêu trên các tổn phí

lương lậu

,

tiền bảo đảm

,

tiền thuê ngôi nhà

các dịch vụ khác tất nhiên

đã chi cho

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên

(

do một cá nhân chủ nghĩa làm chủ

), (

ko phân biệt có Hay là ko

tham gia trực tiếp điều hành sinh sản kinh dinh) đều thuộc khoản chi phí

ko được trừ

Khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông tin để Công ty TNHH Da Young Vina được biết./.

Như vậy

:

lương phía tiền công của chủ công ty TNHH 1TV, DNTN

(

do cá nhân làm chủ,

ko phân biệt

có Hay là ko tham gia điều hành sinh sản, kinh dinh

) thì

KHÔNG

được đưa vào tổn phí được trừ Khi tính thuế TNDN.

Xem thêm

:

——————————————————————————————————

2. Về thuế thu nhập cá nhân:

– Theo điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao héc tàm tất cả:

1. Thu nhập từ marketing thương mại

2. Thu nhập từ lương lậu, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động

cảm bắt gặp

từ người sử dụng lao động

, bao héc tàm tất cả:

a) lương, tiền công và các khoản có tính chất lương phía, tiền công bên dưới các mẫu mã bởi tiền hoặc ko bởi tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ… ”

Theo Công văn 1404/TCT-TNCN ngày 14/04/2017 của Tổng cục thuế:

giải đáp công văn số 831/CT-KTNB ngày 22/2/2017 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ về việc xin quan lại điểm chỉ đạo về chính sách thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với

khoản thu nhập của chủ Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ

. việc này Tổng cục Thuế có quan lại điểm như sau:

cứ Điều 90 Bộ Luật cần lao số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 quy định về lương như sau:

“Điều 90. lương lậu

1. tiền lương là khoản tiền mà

người sử dụng cần lao

trả cho

người lao động để thực hiện nay công việc theo thỏa thuận.

lương bổng bao héc tàm tất cả mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Theo chỉ dẫn tại khoản 3, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì:

“2. Thu nhập từ lương lậu, tiền công

Thu nhập từ lương, tiền công là thu nhập người cần lao

nhận đượ

c từ người sử dụng lao động

Theo các quy định nêu trên thì khoản tiền tài giám đốc điều hành Công ty TNHH một thành viên cảm bắt gặp do chính các độc giả dạng thân mình giám đốc điều hành chi trả

ko phải là thu nhập từ lương phía, tiền công

ko chịu thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa từ lương, tiền công.

Theo công văn 13697/CT-TTHT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của cục thuế TP HN Thủ Đô:

“cứ các quy định trên, ngôi trường hợp năm 2019 doanh nghiệp chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ. Sau Khi chuyển đổi, chủ sở hữu của doanh nghiệp đồng thời cũng gánh vác chức vụ giám đốc của doanh nghiệp, dự trực tiếp vào việc điều hành sản xuất kinh dinh thì:

Khoản tiền lương mà Giám đốc Công ty TNHH một thành viên

do một cá nhân làm chủ cảm bắt gặp do chính các độc giả dạng thân mình Giám đốc chi trả

ko phải là thu nhập của người lao động

cảm bắt gặp từ người sử dụng lao động; do đó,

ko chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

– lương lậu, tiềm công, và các khoản chi theo lương (

cả về

các khoản bảo đảm

) của chủ công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ (ko phân biệt có Hay là ko dự điều hành sinh sản, marketing thương mại)

ko được hạch toán vào tổn phí được trừ Khi tính thuế TNDN

.”

Như vậy

:

lương bổng của giám đốc công ty TNHH MTV ko chịu thuế TNCN từ lương lậu, tiền công.

—————————————————————-

Kết luận:

– lương phía Giám đốc CTY TNHH MTV

ko

được trừ Khi tính thuế TNDN

(cả về các khoản Bảo hiểm)

– và cũng

Không

chịu thuế TNCN:

————————————————————————————-

Trong khi các các độc giả cũng có thể xem thêm 1 số Công văn cụ thể như sau:

Theo Công văn 917/TCT-TNCN ngày 17/3/2015 của Tổng cục thuế:

1. Thời điểm trước ngày 01/01/2015:

– Trường hợp khoản lợi nhuận mà cá nhân là chủ Công ty TNHH một thành viên được chia sau Khi nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN

phải chịu thuế TNCN

đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

(Căn cứ theo Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12; Điều 3 Nghị Định số 65/2013/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

2. Thời điểm từ ngày 01/01/2015:

– Lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên sau sau Khi nộp thuế TNDN

ko phải nộp thuế TNCN.

(Căn cứ theo Điều 6 Luật số 71/2014/QH13. Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP).

————————————————————————————————–

Khoản Tiền vé tàu cất cánh cho giám đốc Công ty TNHH MTV:

Khoản tiền vé máy cất cánh và tiền tạm cư tại nước ta

cho Giám đốc Công ty TNHH MTV do cá nhân đó làm chủ sẽ

KHÔNG được khấu trừ thuế GTGT và đưa vào uổng hợp Khi tính thuế TNDN,

KHÔNG tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Theo Công văn 5421/CT-TTHT ngày 16/2/2017 của Cục thuế TP HN Thủ Đô, cụ thể như sau:

cứ các quy định trên, ngôi trường hợp tổng giám đốc song song là chủ Công ty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ) được Công ty thanh toán khoản

tiền vé phi cơ

tiền lưu trú hotel tại nước ta

nếu được quy định tại hợp đồng cần lao; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty là

khoản có tính chất tiền lương, tiền công

thì:

– Về thuế TNCN:

khoản ích mà chủ Công ty cảm bắt gặp nêu trên

ko tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa của chủ Công ty.

– Về thuế TNDN, thuế GTGT:

Công ty

ko được khấu trừ thuế GTGT

,

ko được trừ Khi tính thu nhập chịu thuế TNDN

của Công ty khoản chi cho chủ Công ty nêu trên.

—————————————————————————————————-

Khoản BHYT trích nộp cho Giám đốc Công ty TNHH 1 TV

Theo Công văn 65143/CT-TTHT ngày 02/10/2017 của Cục thuế TP. HN Thủ Đô đáp Thương Hội doanh nghiệp Nhật các độc giả dạng tại nước ta:

Câu hỏi 2:

– Giám đốc kiêm chủ sở hữu Công ty TNHH MTV của Nhật ko được trả lương tuy nhiên Công ty vẫn trích nộp BHYT cho Giám đốc mỗi tháng. Vậy khoản BHYT đóng cho Giám đốc có được tính vào uổng được trừ Khi tính thuế TNDN ko?

Trả lời:

– cứ Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“18. Người cai quản lý doanh nghiệp là kẻ cai quản lý công ty và người cai quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao héc tàm tất cả chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, chủ toạ Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, chủ toạ Hội đồng cai quản trị, thành viên Hội đồng cai quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh cai quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty thỏa thuận duyên dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.”

– Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 2 Nghị định 115/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm từng lớp về Bảo hiểm từng lớp buộc phải quy định về đối tượng vận dụng:

“đ) Người cai quản lý doanh nghiệp, người cai quản lý điều hành liên minh xã

có hưởng trọn lương phía

;”

– cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC):

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và ko được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế:

…2. Các khoản chi ko được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế bao héc tàm tất cả:

…2.6. Chi lương, tiền công, tiền thưởng cho người cần lao thuộc một trong các ngôi trường hợp sau:

…d) lương phía, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm và trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); …”

cứ quy định trên, ngôi trường hợp Công ty TNHH MTV mỗi tháng ko trả lương cho Giám đốc tuy nhiên có

trích nộp BHYT cho Giám đốc

thì khoản BHYT đóng cho Giám đốc

ko được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

.

————————————————————————————————-

tổn phí thuê ngôi nhà cho Giám đốc công ty MTV ko được trừ

uổng thuê ngôi nhà cho giám đốc Cty TNHH 1TV do cá nhân đó là chủ

:

Không được trừ Khi tính thuế TNDN

Nhưng được trừ Khi tính thuế TNCN

(Không chịu thuế TNCN)

Theo Công văn 5636/CT-TTHT ngày 14/6/2018 của Cục Thuế TP. Sài Gòn

————————————————————————————-

3. Cách hạch toán tiền lương của Giám đốc Công ty TNHH 1TV:

– Nếu nảy tổn phí lương bổng của Giám đốc Công ty TNHH 1TV mặc dù

KHÔNG được trừ

Khi tính thuế TNDN tuy nhiên các các độc giả vẫn hạch toán như tổn phí lương bổng thường nhật nhé:

Khi tính lương, phụ cấp, BHXH …

Nợ 642

Có 334

Khi chi trả lương phía …

Nợ 334

Có 111, 112

->

Cuối kỳ các các độc giả vẫn kết chuyển để xác định hiệu quả kinh dinh nhé.

-> Vì khoản lương bổng này ko được trừ Khi tính thuế TNDN -> Nên

Khi lập Tờ khai Quyết toán thuế TNDN 03/TNDN

-> Các các độc giả nhập số lương đó vào

Chỉ tiêu B4.

Xem thêm:

Cách hạch toán chia lợi nhuận của Công ty TNHH 1TV:

– Khi có quyết định chia lợi nhuận:

Nợ 421

Có 3388

– Khi trả tiền lợi nhuận:

Nợ 3388

Có 111, 112

———————————————————————————————

Các các độc giả có nhu muốn muốn tải các Công văn trên thì có thể:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail:

[email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

—————————————————————————————-

Tác_Giả_2 xin chúc các các độc giả thành công.

Các các độc giả có nhu muốn muốn tìm hiểu chuyên sâu rộng về thuế TNCN, TNDN… Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia:

Lớp

thực tại chuyên sâu.

Source Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH MTV có được tính vào chi phí 2021-08-19 14:59:00

#Tiên #lương #cua #Giam #đôc #công #TNHH #MTV #đươc #tính #vao #chi #phi