📷⚡️⚡️⚡️ TIN MỚI NHẤT về THUẾ THÁNG 07/2022 Kể từ ngày 01/7/2022 (HÔM NAY) TẤT CẢ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN phải chuyển đổi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/TT-BTC.
HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ… More

Có thể là hình ảnh về văn bảnKhông có mô tả ảnh.An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn 6QMzYRPEP4s4LQEshZQ6Bx40DD5EIgaWfC5G5LQixNEFZf hRWdy4 zN6aq5ZV ry 7lMXUy7c9tyL ZouBwtWg60RZ6s1A6ICUdO2 qJm1R