Tình cảnh éo le
– Bên em mới thanh tra 2020, có 1 tờ khai TNCN đầu tư vốn khai sai kỳ thuế phạt 6tr5, bắt chỉnh lại kỳ 2021 cho đúng, sau đó phạt tiếp 20tr khai trên 90 ngày, trong khi tờ khai phát sinh thuế có 720.000 đồng, bất lực thật sự

May be an image of textAn awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn OY9MLHL ZSjdewcBHqsUqbG iKP7YPdv VtLFuTjPb6JeVsW1ptvkRgGXI8lL3mIfyuCjIzzN5JF YVzwnU8ZKYcYb0PKaeIHGfC0HZDZMTjHQAn9NamgJaDr3DddUsHGQ envu3mt13Yo osqqzTDZsaDqAup9 IzNhhOTMYkiqHYJHwCpwAuy7UWZlYUrLtp48435Lr