Tuyển Nhân Viên Giám sát Tài Chính
Mô tả:
– Lập báo cáo tài chính nội bộ
– Báo cáo ghi nhận dòng tiền
4166277593492860

Tuyẻn Nhan Vien Giám sát Tài Chính Mo tả

Tuyển Nhân Viên Giám sát Tài Chính
? Mô tả:
– Lập báo cáo tài chính nội bộ
– Báo cáo ghi nhận dòng tiền
? Thu nhập: LC 8tr + phụ cấp
⏰ Thời gian làm việc: 8h-17h (Thứ 2- sáng Thứ 7)
?? Địa điểm: Lê Văn Lương

Tuyẻn Nhan Vien Giám sát Tài Chính Mo tả
#Tuyên #Nhân #Viên #Giam #sat #Tai #Chinh #Mô #Lập #báo #cáo #tài #chính #nội #bộ #Báo #cáo #ghi #nhận #dòng #tiền

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x