Tuyển Nhân Viên Giám sát Tài Chính
Mô tả:
– Lập báo cáo tài chính nội bộ
– Báo cáo ghi nhận dòng tiền
4166277593492860

Tuyển Nhân Viên Giám sát Tài Chính
🍀 Mô tả:
– Lập báo cáo tài chính nội bộ
– Báo cáo ghi nhận dòng tiền
💥 Thu nhập: LC 8tr + phụ cấp
⏰ Thời gian làm việc: 8h-17h (Thứ 2- sáng Thứ 7)
🏢🏢 Địa điểm: Lê Văn Lương


#Tuyên #Nhân #Viên #Giam #sat #Tai #Chinh #Mô #Lập #báo #cáo #tài #chính #nội #bộ #Báo #cáo #ghi #nhận #dòng #tiền