Vé cước đường bộ có được khấu trừ thuế GTGT – Hạch toán 2022

Cước phí đường bộ héc tạch toán vào tài khoản nào? Vé thu phí đường bộ có được khấu trừ thuế GTGT ko? Vé cước đường bộ có được coi là hóa đơn? Kế toán Thiên Ưng xin giải đáp các vướng mắc đó:

1. Vé cước đường bộ có phải là hóa đơn:

Theo khoản 2 điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định các loại hóa đơn:

“2. Các loại hóa đơn:

c)

Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo đảm

…”

Theo Điều 4 Thông tư 191/2010/TT-BTC về cai quản lý, dùng hóa đơn chuyên chở Khách hàng bởi xe ô tô quy định:

“Điều 4. Tiêu chí và cách ghi nội dung các tiêu chí trên hóa đơn tải Khách hàng

2. Đối với hóa đơn là tem, vé, thẻ

Hóa đơn tải Khách hàng là tem, vé, thẻ phải mô tả các nội dung căn các độc giả dạng sau:

2.1. Tên, số, ký hiệu, ký hiệu mẫu số, số, tên liên tem, vé, thẻ

a/ Tên: Tùy theo đặc điểm kinh dinh, đơn vị marketing thương mại chuyên chở Khách hàng bởi xe ô tô có thể đặt tên cho hóa đơn vận chuyển Khách hàng bởi xe ô tô là Tem…, Vé…, Thẻ… hoặc tên khác cho hiệp;

b/ Ký hiệu tem, vé, thẻ:

Đơn vị kinh dinh vận chuyển Khách hàng được để trống các tiêu chí: số xe; số ghế; ngày, giờ lên đường; ngày lập tem, vé, thẻ. Riêng nội dung tuyến đường và giá tính sổ, đơn vị có thể tạo sẵn hoặc để trống theo số lượng tem, vé, thẻ được tạo.”

Theo Công văn số 2784/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 26/06/2017:

Như vậy

:

Vé cước phí đường bộ là 1 loại hóa đơn.

2. Vé cước đường bộ có được khấu trừ thuế GTGT?

Theo khoản 3 điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“3. Một số ngôi trường hợp hóa đơn ko một mực có đầy đủ các nội dung buộc phải:

b) Các ngôi trường hợp sau ko nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung tấm, trừ ngôi trường hợp nếu người sử dụng là đơn vị kế toán tài chính đề nghị người buôn cung cấp phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung chỉ dẫn tại khoản 1 Điều này:

– Hóa đơn tự in của tổ chức marketing thương mại siêu thị, trung tâm thương nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật ko nhất quyết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người sử dụng, dấu của người buôn cung cấp.

Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in trước ko một mực phải có chữ ký người buôn cung cấp, dấu của người buôn cung cấp; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người sử dụng

.

– Đối với doanh nghiệp dùng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt luật pháp thuế, cứ đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh, phương thức tổ chức buôn cung cấp sản phẩm, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở yêu cầu của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn các độc giả dạng chỉ dẫn hóa đơn ko nhất quyết phải có tiêu thức “dấu của người buôn cung cấp”.”

Theo khoản 12 điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT:

“12. Đối với product, dịch vụ được sử dụng chứng từ tính sổ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT như tem, vé cước chuyên chở, vé xổ số thiết kế… thì giá chưa có thuế được xác định như sau:

Giá chưa có thuế GTGT =

Giá thanh toán (tiền buôn cung cấp vé, buôn cung cấp tem…)

1 + thuế suất của product, dịch vụ (%)

Theo khoản 1 và 15 điều 14 theo Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT:

“1. Thuế GTGT đầu vào của product, dịch vụ dùng cho sinh sản, marketing thương mại product, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ tất, bao gồm thuế GTGT đầu vào ko được bồi thường của product chịu thuế GTGT bị tổn thất.”

“15. Cơ sở marketing thương mại ko được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với ngôi trường hợp:

– Hóa đơn GTGT sử dụng ko đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT ko ghi thuế GTGT (trừ ngôi trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá tính sổ là giá đã có thuế GTGT)”

KẾT LUẬT

:

Vé cước đường bộ được khấu trừ thuế GTGT.

Chi tiết xem 2 Công văn bên dưới:

Theo Công văn 4351/TCT-CS ngày 12/12/2013 của Tổng cục thuế quy định:

“cứ quy định nêu trên, ngôi trường hợp vé cước phí đường bộ được lập theo quy định tại Thông tư số 191/2010/TT-BTC và giá vé ghi rõ là đã bao héc tàm tất cả thuế GTGT thì vé

cước phí đường bộ là hóa đơn đặc thù và là chứng từ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT

và tính vào uổng nếu đảm bảo các điều khiếu nại theo quy định.”

Theo Công văn 2782/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 26/06/2017 v/v thuế GTGT:

3. Cách héc tạch toán vé cước đường bộ.

– Tùy từng mục đích và từng bộ phận sử dụng mà các bộ́n héc tạch toán vào chi phí tương ứng nhé.

Ví dụ 1

: Công ty kế toán Thiên Ưng ko marketing thương mại dịch vụ vận tải có phát sinh việc Giám đốc đi Công tác tại tỉnh Hải Phòng và Hạch toán theo Thông tư 133.

– Vé đường bộ là : 40.000 (đã bao héc tàm thuế GTGT)

Giá chưa có thuế GTGT =

Giá tính sổ (tiền buôn cung cấp vé, buôn cung cấp tem…)

1 + thuế suất của product, dịch vụ (%)

Giá tính thuế = 40.000 / (1 + 10%) =

36.364

-> Thuế GTGT =

3.636

Cách héc tạch toán vé cước đường bộ

(Chi phí công tác của Bộ phận quản lý)

Nợ TK: 6422 = 36.364

Nợ TK: 1331 = 3.636

Có TK: 1111 = 40.000

– Vì số tiền thuế GTGT nhỏ nên các bộ́n có thể héc tạch toán hết vào Chi phí:

Nợ TK: 6422 = 40.000

(Nếu sử dụng theo Thông tư 200 thì: 6425)

Có TK: 1111 = 40.000

Lưu ý

:

Đi công tác thì cần phải có: Quyết định cử đi công tác, giấy đi đường, hóa đơn chứng từ … Chi tiết xem tại đây

:

Ví dụ 2

: Công ty Thiên Ưng kinh dinh dịch vụ vận tải

(Công ty tính giá thành và xuất hóa đơn theo các chuyến héc tàng).

– Công ty có hợp động vận chuyển 1 chuyến héc tàng từ Hà Nội về Ninh Bình. Có phát sinh Vé đường bộ là : 40.000 (đã bao héc tàm thuế GTGT).

– Cách héc tạch toán vé cước đường bộ:

+ Nếu theo Thông tư 133:

Nợ TK 154: 36.364

Nợ TK: 1331 = 3.636

Có TK: 111 = 40.000

Khi hoàn thành dịch vụ – Xuất hóa đơn thì các bộ́n kết chuyển sang 632 để phản ánh giá vốn và doanh thu nhé.

+ Nếu theo Thông tư 200:

Nợ TK 627: 36.364

Nợ TK: 1331 = 3.636

Có TK: 111 = 40.000

Xem thêm:

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bộ́n thành công!

Nguồn Vé cước đường bộ có được khấu trừ thuế GTGT – Hạch toán 2021-08-22 00:12:00

#cươc #đương #bô #đươc #khâu #trư #thuê #GTGT #Hach #toan